Frå kaffikvelden 16. januar 2012
tilbake til startsida

 Her er nokre bilete frå første kaffikvelden i jubileumsåret 2012. Inger Frøydis og vebjørn hadde laga jubileumsnummer av Fanteføllje og Liv, Gunnar og Gro hadde laga til kaffe/kaker. Det var bordsete og dans som vanleg. Også Gudny var til stades og deltok litt i dansen. Solvor spela.


Gudny og Vebjørn ventar på at klokka skal bli 8.
  

Dei fleste har kome, og Fantefølje blir studert.
    

Nesten same bilete?
 

Gunnar, Gudny, Berit og Johs.
  

Gudny har fått på pensjalet
   

Nesten same bilete?
  

Hans Petter helsar frå Signe Borge.
  
 
Nesten same bilete?
 

Eit vilete frå bordet.
 

Nesten same bilete?
 

No er også leiaren Tore komen.
 

Gunnar og Gudny
  

Nesten alle er med på dansen
 

Eit dansebilete til
  

Og endå eitt, Berit, gudny, Gunnar og Inger Frøydis