Formålet
tilbake til startsida

Formålsparagrafen for laget seier:

"Oslo Songdanslag er skipa for å ta vare på og fremja interessa for norsk folkedans. Laget er partipolitisk nøytralt, og vil på frilynd grunn arbeida for ålmen opplysning, og for å vekkja interessa for nasjonale og kulturelle verdiar"

Oslo Songdanslag er medlem i fylkeslaget BLS som igjen er med i Noregs Ungdomslag