Instruktør

  
I de fleste leikarringene er det en fast instruktør for øvingene. Slik er det også i Oslo Songdanslag. Den faste rettleiaren nå heiter Vebjørn Bakken, som har vore medlem i ringen i over 30 år. Han er frå Vatne på Sunnmøre. Han har også vore rettleiar i Symra og på mange kurs, til dømes i Vestlandspringar. Han var rettleiar fram til Årsmøtet i 2007, då ein vedtok midlertidig å slutte med faste øvingar.