Kaffikvelden i mars 2000
tilbake til startsida

 Her er eit par bilete frå kaffikvelden den 9. mars.


Per Dugstad gav
morosame glimt frå lagssoga.

Og Inger Dugstad
 supplerte

Ellen Røste fortalde
frå turen til
Færøyane i 1964.

Kollbjørn Røste detok også i tilskipar-
nemnda
 
Bodil Loftsgarden tok imot pengane

Olav Øraker var den eldste, men sprek dansar likevel!

Else Lilleås har vore trufast medlem i mange år.