Lagsbladet Fantefølje
tilbake til startsida

Lagsbladet til Oslo Songdanslag kom første gongen ut i 1927, og fekk namnet Fantefølje. Fantefølgje har dei siste åra kome ut med to nummer i året: til sumaren og til jul. Her er det diverse nytt frå livet i laget, og informasjon om det som skal skje. Bladet er laga i A5 format, blir kopiert på kopimaskin, er stifta, og har normalt ca 32 sider. Bladet blir levert ut på øvingskveldane, og sendt i posten til dei som ikkje møter fram der. Bladet har er ein fin bindelekk til dei som er "passive" medlemer. Det er ei bladnemnd som syter for innhald og produksjon.

I 2006 er Gudny Mediaas Flatabø redaktør, Inger Frøydis Bakken er sekretær og Harald Aadnevik er teiknar. Gudny har vore rekdaktør i mange år og skriv ein stor del av innhaldet i bladet.
Bladnemnda 2006:


Gudny Flatabø har vore redaktør i nærpå 20 år!


Inger Frøydis Bakken

Harald Aadnevik syter for fine og morosame teikningar