Oslo Songdanslag feirar 80 år
tilbake til startsida

Her er nokre bilete frå 80-års jubileumsfesten 12. oktober 2002. Det var ca 65 til stades på festen. Knut Trøen, Åge Grundstad og Kåre Limset sytte for framifrå musikk. Brit Håland og Jon Låte var leikleiarar, og Johs Kolltveit leiar bordsetet. Dansen gjekk føre seg i Storsalen medan maten vart servert i Halli.Utsnitt frå bordsetet. Frå høgre: Edith Ingwen, Per Schellum, Bjørg Wesser og Berit Kolltveit.


Utsnitt frå bordsetet. Frå venstre: Magne Østerhagen, Mette Våler, Arild Degrum, Toril Hongve og Jon Låte.


Utsnitt frå bordsetet. Frå venstre Mari og Bjarne Jensløkken, Bitte frå Kedjan.


Frå Bordsetet. Frå venstre Bodil Loftsgarden, og ekteparet Næss frå Gol.


Frå bordsetet. Anne Skomedal (leiar i festnemnda) og leiar i laget Johs Kolltveit, som også var kjøkemeister ved bordsetet.


Utsnitt frå bordsetet i Halli.


Per Dugstad les prologen sin under bordseta, og Knut Trøen ventar på å sleppe til.


Det var 6 frå Kedjan. Dei hadde med gåve og bar fram helsinga si som velklingande song.


Inger Frøydis Bakken song "Ro Fjorden" i Valdrestradisjon


Lilleba Kvandal song nokre stev frå Gudbrandsdalen.


Johs Kolltveit viste fram utsnitt av Harald Aadnevik sine flotte folkevise- illustrasjonar som snart skal bli bok.


Karin og Søren frå Kedjan var på plass.


Mette Wåler og Arild Degrum var mykje med på 60- og 70-talet.
  


Jau, sanneleg tok vi to bilete av Mette og Arild (med og utan briller!).

Bjørg saman med ein av venene frå Kedjan.