Styret
Tilbake til startsida
I 2015 er styret samansett slik:

Leiar

Vebjørn Bakken

Mobil: 90194897

Nestleiar

 

 

Kasserar

Johs Kolltveit

22306162 (a), 22037112 (p)

Sekretær

 

 

Styremedlem

Anne Marie Brennås

 

Varamedlem

Gro L. Kitmitto

22272583 / 98013233


Vebjørn
Bakken
 
Johs.
Kolltveit

Anne Marie Brennås
 

Gro L. Kitmitto
 


Andre tillitsvalde for 2015

Fantefølgjenemnd
Inger Frøydis Bakken    
 
Folkedansnemnd

   
 
Valnemnd
Bjørn Harald Flobekk
May-Britt Flobekk
   
 
Bunadnemnd
     
 
Barneleiar
     
 
Teaterkontakt
     
 
Materialforvaltar
     
 
Studieleiar
     
 
Revisorar
Gunnar Gvein