Program
tilbake til startsida

Program for hausten 2015:  

Alle kveldar i Halli kl 20.00 - 22.00

Måndag 7. september Kaffikveld
Måndag 19. oktober Temakveld, musikkdans/turdans
Måndag 9. november Temakveld, songdans/stordans
Måndag  7. desember Juleavslutning