Folkedans
Sida med nyttig info om folkedans

Fylkesvis oversikt
Leikarringar, lag etc

Viktig på folkedans.com

Stildansside
Songdansside
Profilar i folkedans/folkemusikk 
Rettleiing i dans

Folkdanslag i utlandet

Tjoddansafelag Reykjavikur
Danssellskapet Menuetten, Sverike
Østerike - Volkstanzarchive
   
Dansifelagid Tøkum Lett, Færøyane
   
Slaid Ring - samskipnad av danselag på Færøyane

Folkedansutveksling

CIOFF er ein frittståande internasjonal organisasjon (B-status hjå UNESCO), som vil fremje utvekling av folkedans og folkekultur. CIOFF har også ei norsk avdeling, skipa i 1989. Den norske avdelinga har både lag og privatpersonar som medlemer:
CIOFF Norge v/ Helge Berntsen
Lyshovden 134, 5148 FYLLINGSDALEN
  
 

Artiklar om folkedans

Norsk folkedans - oversikt  
Organisering folkedans  
Leiarbeidet veks fram 1902-1923
Norsk folkemusikk og folkedans
Vurdering av tradisjon, læreplan
Jorun Leiknes: Ervingen - 100 år
Marie Bull: "Minder" - frå Ole Bulls norske teater i Bergen 1850

 

CD'ar til turdansen

Norske Turdansar I, Austlandet NU/fleire/Heilo 94
Norske Turdansar II, Nord-Noreg/Agder , NU/fleire Heilo 96 
Norske Turdansar III, NU/fleire, 98
Norske Turdansar IV, NU/fleire, 2001
Norske Tur og Folked.1 Grundstads Emi 97
Norske Tur og Folked.2 Grundstads Emi 96
Norske Tur og Folked.4 Grundstads Emi 96
Norske Tur og Folked.4 Grundstads Emi 89
Nordleik 2000 Stavanger: Samsspel og samdans
Dansefoten - tradisjonsdans i Buskerud. BFCD1007, 1999 Turdans
 

Færøyane

Dansifelagid i Havn: Føroyskur Dansur, 1984/1997
Ei side med teksten til mange viser som blir brukt på Færøyane

Diverse

Det norske stadionprogrammet på Nordleik i Næstved i 2003
Stadionprogrammet har vi fått tilsendt av Folke Flateland, og du finn det her.

Viktige Web-adresser

Balladearkivet 
Dokumentasjonsprosjektet
Dans i Trondheim - lekkjer
Studieplanar i folkedans - oversikt

Nordiske linkar

Folkedans på nettet
Internasjonal folke-dans og musikk
Landsforeningen for danske folkedansere
Danske linkar
Folkdansaren, Sverike
Riksföreningen for Folkmusik og Dans
Gaida - tidssskrift for intern. folkedans

Dansarar med heimeside

Mads Bøhle - hallingdansar

Artiklar om diverse ...

BUL Oslo 1899-1920 - Sverre Gammersvik
Naturtoneskalaen - Norvald Omberg
Irsk folkedans
 
Diverse danselekkjer
Ungdomsprosjekt i Sogn og Fjordane
Fjordapuls

 

Diverse

Dansbeskrivingar - ei god svensk side.
Denne svenske sida har 600-700 rettleiingar til folkedansar. Eit verkeleg fint tiltak til støtte for alle som driv med folkedans. Det neste må vere å få lagt inn lyd til dei ulike dansane! Og i neste omgang også video som viser dansen! Skal vi få noko liknande i Noreg?
 
Leikarringen Symra feira 40 år laurdag 21. oktober. Her er glimt frå feiringa.
 
Stor interesse for stildans
Frå fleire hald vert det meldt om stor interesse for stildans. I januar 2000 var det i Sandefjord eit Milleniumsball med mange daltakarar. På Nordleik 2000 i Stavanger er det svært stor påmelding til Ballkvelden. Mange leikarringar har særskilde øvingar for stildans, til dømes Symra og Sogn og Fjordaneringen i Oslo og Sølja på Hamar. Sume lag driv berre med det, til dømes Bærum Ballselskap.
     
Oslo: Bygdelagsstemnet 28. mai 2000 på Folkemuseet på Bygdøy.
    

 

Denne linken bør komme med på denne sida: