Vinnarar av "Eckbo legaters Folkemusikkpris
for unge utøvere"

Vinnarar                                   

2008
Gard Nergaaard (15 år) Marnardal Hardingfele  Les meir her.
2007
Gjermund Bråthen (lausdans) Buskerud.
2006
Tor Hoslemo (14 år), Bykle i Setesdal  Hardingfele Les her
2005
Thea Tunås Bratteng (17 år), Ål, Hardingfele, les her.
2004
Ingebjørg Harman Bratland (14 år), Vinje. Kvedar
2003
Øystein Nilsen (16 år), Haugesund, Hardingfele
2002
Kristin Gravaune, Oppdal, Torader
2001
Ottar Kåsa, Rauland, Hardingfele
 

Om prisen

Prisen vart utdelt for første gong i 2001 under Telemarkfestivalen. Han skal tildelast unge utøvarar under 18 år som formidlar folkemusikken på ein god måte. Prisen var første gongen på kr 15 000.