Kappleik i Oslo 19001. rekkje frå venstre: S.O. Skjerdal, Sogn, N. Skarpmoen, Numedal, A. K. Lykken, Valdres, Olav Moe, Valdres, O. Okshovd, Valdres, H. Skattebo, Valdres, O. Tønnausi, Telemark
2. rekkje frå venstre: T. Nordviste, Valdres, M. Steen, Kongsberg, G. Bakken, Numedal, H. Torsvik, Bergen, B. Ødegaard, Telemark, Ø. J. Qvale, Valdres, K. Rudi, Valdres, J. O. Holen, Sogn
3. rekkje frå venstre: O. Snortheim, Valdres, N. Bakken, Numedal, K. Kleven, Krødsherad, H. Landsvik, Bergen, A. C. Kleven, Krødsherad, I. Dahle, Valdres, I. Fossum, Bærum, A. Ruspergaard, Hallingdal

(Biletet er frå Spelemannsbladet 1/1981)