Vinnarar av Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris
 

Vinnarar                                   

2008
Erlend Apneseth (18), Jølster
 
 
 
 
 

Om prisen

Formålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele. Personen skal vera i alder som tilsvarer C-klassen på kappleik, og vera frå Vestlandet. Det skal vera eit personleg stipend.
Audhild Flaktveit Moxnes døydde i ei bilulukke berre 17 år gamal.