Opplærings-materiell

Slåttar og gammaldans
Sven Nyhus:
Lyarslåttene i Valdres
53 lyarslåtter med utgreiinger om en hardingfeletradisjon, om spelemenn og miljøet i eldre tid. Bok og dobbel CD bygger på arkivmaterialet etter de 11 spelemennene som låtene r nedtegnet etter.
   
Griegslåttene
17 slåtter med utgangspunkt i det originale kildematerialet. CD og notehefte.  Hovedtranskripsjonene i noteutgaven er basert op Johannes og Knut Dahles innspelingar frå 1953.
   
Fra Bergrosa til trollsteget
30 gammeldanskoposisjonerfor fele/hardingfele med besifring
  
Dovregubben danser
15 gammeldanskomposisjoner for fele/hardingfele
   
Slåtter for to hardingfeler
16 slåtter bearbeidd og tilrettelagt av S. Nyhus.
   
20 valser etter Karl Fant
Opptegnet og arrangert med besifring for 2 feler
   
Skuddårsleken og andre gammeldanskomposisjoner
arr. for 2 feler og trekkspill, med besifring
   
Slåtter for unge felespillere
Bearbeidet og tilrettelagt for 3 felestemmer med besifring. Separate 2. og 3. stemmer.
  
Gro-valsen og andre slåtter etter Peder Nyhus.
Nedtegnet ag arrangert av sven Nyhus.
   
3 komposisjoner for hardingfelesolo
originalkomposisjoner av Sven Nyhus
   
 
Anders Viken:
Dansar frå Jølster, hefte 1
11 slåtter for fele/hardingfele
I ring og feiande sving
Dansar frå Jølster hefte 2.

15 slåtter for hardingfele, to eller flere feler, gitat, bass, trekkspill...
Jubileumsalbum 1898-1998
68 slåttar, nokre med 2. stemme.
Viken-suite for accordeon
Arrangert av Jon Faukstad
Jølstrabrura, Huldresølve, Gromguten
Slåttar og gammaldans
Jørgen Østvang:
Danse med mei
23 danseslåtter for fele med besifring
     
Jon Jelmert:
Eit læreverk i 3 delar:
1) Nybyrjarslåttar - eit læreverk i     hardingfelespel. Over 200 slåttar1996
2) Instruktørhandbok
3) Slåttetradering
 
Mine Strenger.. CD
Gamle musikktradisjoner fra Trysil
Mange gamle opptak utgitt på CD. Du får plata kjøpt her.
 
Tom Rustad:
17 toradermelodiar
Notebok og CD , Norilds Musikk
  
Ivar Innerdal:
Folkemusikk og gamaldansmelodiar. 2 hefte. Til saman 65 melodiar for fele og trekkspel.

 
Anne Svånaug Haugan:
Hardingfeleopplæring, Buen kulturverkstad 1990.
   
Arne Haugen, Arne Moslåtten og Anne Svånaug Haugan:
Kvint og kvart - Eit læreverk i folkemusikk for grunnskolen i Buskerud
   

CD'ar til turdansen

Norske Turdansar I, Austlandet NU/fleire/Heilo 94
Norske Turdansar II, Nord-Noreg/Agder , NU/fleire Heilo 96 
Norske Turdansar III, NU/fleire, 98
Norske Turdansar IV, NU/fleire, 2001
Norske Tur og Folked.1 Grundstads Emi 97
Norske Tur og Folked.2 Grundstads Emi 96
Norske Tur og Folked.4 Grundstads Emi 96
Norske Tur og Folked.4 Grundstads Emi 89
Nordleik 2000 Stavanger: Samsspel og samdans
Dansefoten - tradisjonsdans i Buskerud. BFCD1007, 1999 Turdans
 
Opplæringsmatriell i folkedans
Norsk Kulturskole
har laga ein del opplæringsmatriell for norsk og internasjonal folkedans.
Ut på golvet - Dans 1 Video og CD
Ut på golvet - Dans 2 Video og CD
  
Noregs Ungdomslag
har laga ein del materiell for opplæring i norsk folkedans. I tillegg til dei vanlege rettleiingsbøkene til Klara Semb og Egil Bakka  og seriane med turdans-CD'ar, har dei også:
Dans deg glad 1 - CD
Dans deg glad 2 - CD
Dans med oss - dans for særlege målgrupper
Våren 2005 kjem også opplæringsvideoar for folkedans i skolen.
 
Norsk Folkemuseum
har laga opplæringsmatriell som dei låner ut til skolane, både video og CD.
  
På Internett
På internett finst det ein del materiell som kan brukast i opplæring i folkedans, både norsk og nordisk.
Rettleiingar i norsk folkedans:
www.folkedans.com (songdans, turdans, stildans, ..) Sjå "rettleiing".

Rettleiingar i svensk/nordisk folkedans:
www.folkedans.se  (også mange videoar)