Frå juleavslutninga 9. desember 2013
tilbake til startsida

 Her er nokre bilete frå avslutningskvelden føre jul 2013. Det var drygt 20 til stades og nemnda hadde gjort alt så fint i stand - pynta og laga god mat og fin underhaldning. Det var dessutan merkeutdeling til mange..


Borda var fint jule-pynta. Liv og Inger i bakgrunnen var i nemnda saman med Gunnar, Per og Bjørg.
  

Det var reikeleg med god mat og drikke.
    

Oversikt over heile flokken - litt over 20 til saman.
 

Det eine matbordet
  

Det andre bordet - vi syng julesongar
   

Tredje bordet
  

Liv insisterte på at også fotografen måtte vere med på eit bilete!
  
 
Liv og Inger Frøydis song duett
 

Inger Frøydis song nokre songar til.
 

Så var det merke-utdeling. Inger var utdelar sidan Karstein var borte. Først May-Britt 5år.
Vi har då rekruttering i laget!.
 

Så var det 3 30-årsjubilantar! Mari, Bjarne og Inger Johanne.
 

Bjørg fekk 35-årsmedalje.
 

Det vart 2 bilete av Bjørg!
  

Inger Frøydis fekk 45 års medalje!
 

Ho og får to bilete!
 

Grethe fekk medalje for 50 års medlemskap!
  

Så var det gåver for innsats gjennom året. Her får Inger Frøydis ei flaske.
Vebjørn fekk blomar, men han har vi ikkje bilete av.

Og Solvor fekk gåve for sin solide innsats som spelekvinne gjennom året.