Litt om det vi dansar i Oslo Songdanslag

Tilbake til hovudsida

I Oslo Songdanslag dansar vi stort sett det same som i dei fleste andre leikarringar. Laget prøver å ta vare på songdansen som ein viktig del av den norske folkedansen. Nedanfor er ei oversikt over ein del av dei dansane som har vore brukt gjennom dei siste åra. 

Oslo Songdanslag sitt repertoar
Songdans
Aka på isen håle / Aksel Tårn-visa / Bendik og Årolilja / Bind deg ein blomekrans / Briskehauga / Bukkevisa / Dei gamle fjelli / Det er lauvfallstid / Det står ein friar / Eg gjekk meg opp til seterli / Eg gjette Tulla / Eg heiter Håvard Hedde / Eg rodde meg ut / Falkvor Lomannsson / Fanitullen / Flaumen går / Fram dansar ein haugkall / Hans og Hånån / Kakelinna/ Haugebonden / Margit Hjukse/ Horpa/ Hei huskom i hei / Hu hei kor er det / I kveld er eg glad / Je veit ei vakker jente / Jenta 'o gjekk seg / Jonsoktid / Kjære du mi Randi / Mannen og konen / Mellom bakkar og berg / Mitt bu min heim / Vesle lerka / Oppi Hallingdal / Per spelemann / Pisi og fuglen / Pål sine høner / Ro fjorden / Rotnheims-Knut / Småsporven gjeng i tunet / Stigelin / Stolt Signhild / Strid for fred / Svarterabben / Tidt eg minnest / Tordivelen og flugua / Trolldans / Ung Åslaug / Vardevakt / Vesle guten / Å eg ser på deg / Å kjære Ola / Å kjøre vatn / Nyss munde/ Gifta deg jenta/ Ola so heiter guten min/ Å vesle Kari vår / Åsmund Frægdegjeva

Turdans
Dobbel reinlender / Eikerril / Feiar frå Vestlandet / Firetur frå Romerike / Gamal Reinlender / Giljerosen / Klappdans / Krabbelur / Oppdalsril / Pariserpolka / Pas d'Espagne / Ril frå Sandsvær / Sekskrossedans / Seksmannsril / Stjernetur / Sunnmørsreinlender / Tantoli / Totur frå Holt / Tremannsril frå Aure / Tretur frå Fana / Tretur frå Hordaland / Trondheimar / Varsovienne / Veva vadmål / Wienerkryss frå Hardanger / Åttepardansen / Åttetur i stor ring / Åttetur med mylne / Fandango frå Austlandet / Fandango frå Namdalen / Figaro der alle dansar / Firetur I / Firetur II/ Mølledansen / Seirstadhopsa / Hopser frå Ogndal/ Hopser med vals/ Feier frå Sandsvær/ Sekstur I / Sekstur II / Engelsk dans nr 4/ Fransese 
  
Bygdedans

Vestlandsspringar / Rull / Rørospols /

Gamaldans

Galopp / hamborgar / mazurka / polka / reinlender (i ulike variantar) / springpols / vals

Andre dansar

Svenske: Trekarlspolska, Oksdans, Schottis från Särna, Schottis från Åland, Fødselsdagsvals til Mona
Finske: Menuett frå Oravais.
Dansk: Lang menuett