Fester

   
Rundsnuen legger stor vekt på å arrangere fester med høy kvalitet på dansemusikken.
 

Normalt arrangerer vi 2 fester per år, høstfesten og nyttårsfesten.
Festene har vi normalt i Storsalen i Nordahl Brunsgt. 22. På våre tidligere fester har vi hatt noen av de beste orkestrene i landet, f.eks. Småviltlaget, Sven Nyhus orkester, ... Vi er stolte av at det  har vært masse folk og høy stemning på festene våre. 
  
Her er plakater fra noen tidligere fester: Høstfest 2000Vårfest 2000, Nyttårsfest 2001Vårfest 2001, Høstfest 2001, Nyttårsfest  2002, Høstfest 2002, Høstfest 2004, Høstfest 2005, Nyttårsfest 2005, Nyttårsfest 2006 Vårfest 2006, Nyttårsfesten 2007, Høstfesten 2007, Nyttårsfesten 2008, Høstfesten 2008


I juni 2002 hadde laget en stor 10 års jubileumsfest.

Informasjon om de aktuelle festene dette halvåret finner du her.