Historia

Rundsnuen danselag har ingen lang historie.
Laget ble dannet i 1992 blant ansatte ved Rikshospitalet. Et par år senere ble laget et lokallag i Bygdelagssamskipnaden i Oslo (BLS) som er et fylkeslag i Noregs Ungdomslag (NU). Vi er også med i Landslaget for spelemenn (LfS). Lagets medlemmer kommer opprinnelig fra forkjellige deler av landet. Dette gjør at vi står fritt til å ta opp de dansene medlemmene ønsker.

Laget har som formål å holde i hevd den kultur og tradisjon som tradisjonsmusikken representerer - særlig gjennom dans.

Formålet vårt kan best uttrykkes gjennom følgende punkter:

      -  ta vare på runddansen
      -  satse på videreutvikling i dans
      -  invitere fremragende spillemenn

For å virkeliggjøre formålet vårt, er videregående kurs det sentrale i vårt program. Du må ikke være mester for å være med, har du gått et grunnkurs er laget vårt stedet. For å høyne dansenivået, ser vi det som viktig å invitere fremragende spillemenn til våre sammenkomster. Vi arrangerer nyttårs-, vår- og høstfest. Her er plakater fra noen tidligere fester: Høstfest 2000Vårfest 2000, Nyttårsfest 2001Vårfest 2001, Høstfest 2001, Nyttårsfest  2002, Runddanskurs høst 2002, Kurs i Vågåspringleik høst 2002, Høstfest 2002, Kurs i Rørospols høst 2002, Kurs i Runddans fra Rogaland, Runddanskurs våren 2003, Nyttårsfest våren 2003, Pols en fredagskveld våren 2003, Vågåspringleik våren 2003, Runddans frå elverum våren 2003, Polsdans og Plagiata våren 2003. Høstfesten 2003, Bygdetango høsten 2003, Rørospols høsten 2003, Runddansvariasjoner høsten 2003.
I juni 2002 hadde laget en fin 10 års jubileumsfest. 

I Spelemannsbladet for juni 2002 var det en fin 2 siders reportasje fra aktiviteten i Rundsnuen, med bilder av instruktør, spillemann og dansere.

Her er noen plakater fra våren 2003:


Her er noen plakater fra høsten 2003: