Instruktør

  
I de fleste leikarringene er det en fast instruktør for øvingene. I Rundsnuen er aktiviteten kurs- og prosjekt-basert, og instruktøren vil derfor variere fra kurs til kurs. Vi legger stor vekt på å ha så flinke og godt kvalifiserte instruktører som råd i de ulike dansene. Instruktører som kjenner dansetradisjonen godt og som er flinke å instruere.

Fast instruktør på gammeldanskursene:  Alix Cordray (tlf. 22 25 29 49) e-post:  alix.cordray@oslo.online.no
Hvem som instruerer dette halvåret ser du her.