Kurs

 
Aktiviteten i Rundsnuen er prosjekt- og kursbasert.
   

Vi har både høst og vår videregående kurs i runddans/gammeldans. Kurset krever at deltakerne er fortrolige med vals, masurka, polka og reinlender. Det vi legger vekt på vil variere fra år til år.
Programmet for dette halvåret finner du her
.