Øvinger

   
Rundsnuen har ikke vanlige øvinger som i de "normale" leikarringene. Vi baserer aktiviteten på kurs. Det vil gjerne være noen helgekurs som tar for seg spesielle danser, som f. eks. Rørospols, Springleik fra Gudbrandsdalen etc. I tillegg vil det være et videregående kurs i runddans/gammeldans  som går annenhver onsdag både om høsten og våren. Dette kurset er den mest sentrale aktiviteten i laget.
     
Programmet for dette halvåret finner du her.