Programmet

Program for høsten 2011

   
Videregående kurs i runddans/gammeldans
Er du glad i gammeldans og kjent med vals, masurka, polka og reinlender, kan du lære variasjoner hos oss. Program deles ut første kurskveld. Velkommen til en gratis prøvekveld. Kom gjerne alene!
Tid:
Start:
Sted: 
Instruksjon:
Musikk:
Annenhver onsdag kl 19.00 - 22.00
Onsdag
18. januar 2012
Halli, Nordahl Bruns
gate 22. Oslo
Alix Cordray
Edvin Øen (torader)
 
Plakat
   
Høstfest 2011
Syvers orkester  holder konsert og spiller til dans. 
                                        
Info:
                                         Kato Johansen ...................91557568 / kajo@baerum.kommune.no
                                         Jens K. Engstrøm ..............901 76 442 / jengstro@online.no
Tid:
Sted: 

Lørdag 22. oktober 2011, kl 18.30 - 24.00 Dørene åpnes kl 18.00
Storsalen, Nordahl Bruns gate 22. Oslo
Pause med hjemmebakst og kaffe/te.
 
Plakat
 
Folkedanskvelder
Hver søndag er det folkedanskvelder i BLS-huset med dans for alle for en rimelig inngangspenge.
Musikken varierer fra gang til gang. Det er mest runddans, men også noe turdans. Vanligvis er det
sangdans i musikernes pause. Rundsnuen er teknisk arrangør for noen av folkedanskveldene.
Oversikt over folkedanskveldene her.
Tid:
Sted:
Hver søndag kl 19.30 - 22.45  (ikke i juni, juli og august)
Nordahl Bruns gate 22, Oslo
  
Hvert enkelt arrangement vil også bli annonsert i god tid på oppslagstavlene i Nordahl Bruns gate 22.