Prosjekt

   
"Runddansvariasjoner i Norge"
  

Rundsnuen danselag ønsker å fremme runddansens/gammeldansens posisjon i landet vårt. For å nå dette målet startet vi høsten 2001 et prosjekt for å samle inn runddansvariasjoner i Norge. Prosjektet har som mål å dokumentere dansene og få tatt dem i bruk.

Det er et samarbeidsprosjekt  mellom Rundsnuen Danselag og Alix Cordray (prosjektleder).

Til nå er det samlet danser fra seks områder. Innsamlingene er gjort på åpne kurs med instruktører fra forskjellige deler av landet. De første prosjektresultatene, i form av hefter som inneholder beskrivelser og videodokumentasjon, er nå tilgjengelige for salg:
Delprosjekt 1 - Runddansvariasjoner fra Tustna
Delprosjekt 2 - Runddansvariasjoner fra Ottadalen
Delprosjekt 3 - Runddansvariasjoner fra Hadeland
Det er planlagt utgivelser av flere kurshefter våren 2007.

Henvendelse: Egil Gytri - Tlf. 67906296.