Dansemusikken

 
Musikken har svært mye å si for et danselag som vårt.
 

Vi har ikke fast spillemann som spiller på alle kursene eller øvingene våre. Vi velger ut spillemenn/kvinner som er spesialister på de aktuelle dansene. Når vi har fester, prøver vi å få tak i de beste orkestre og spillemannslag i landet.
  
Hvilken musikk vi benytter dette halvåret kan du se her.


:
På kurset i runddans spiller Edvin Øen, som du ser på bildet.
tlf:  67 12 53 04 (p)               
e-post: 
edvin.oen@c2i.net