Bilete frå BLS-stemnet på Folkemuseet på bygdøy  3. juni 2007

Det var strålande ver då Bygdelagssamskipnaden i Oslo hadde sitt tradisjonsrike sumarstemne på Folkemuseet på Bygdøy. I år var opplegget ein god del annleis enn tidlegare år. Heile stemnet starta mykje seinare, kl 15, og all dansinga gjekk føre seg på den nye amfiscena på festplassen. Her er nokre bilete frå stemnet.
 

Oppstilling til stemnetoget

Spelemannen Benjamin Khelert får siste instruksar av Brit Totland
 

Her er stemnetoget på veg over Teletunet
   

Fana ti BLS hadde fått ei uvaleg form, men det vart snøgt retta.
   

Leiaren i BLS Aase ynskjer alle velkomne til stemnet
  

Som opning song vi også Ja vi elsker, med Inger Frøydis som forsongar.
  

Eit bra stort publikum kosa seg i det strålande veret
  

Barnelaga i BLS og BUL hadde ei felles framsyning. Her er dei største i gang med ein valdresspringar
  

Her dansar borna ein polonesevariant
  

Dei minste i aksjon - ikkje noko å utsette på stilen
  

Etter at Barnelaga hatt vist fram dansen sin, var det pause og piknik. Her er det Symra som har piknic på Austlandstunet
 

Skal framsyninga bli bra trengst det øving. Det er Symra som øver her.
   

Spelemennene og kvinnene har ei viktig oppgåve i dansen. Her ser vi Symra sine spelemenn
   

Her er leikarringen i BUL i gang med si framsyning
  

Bygdelagskoret gledde også publikum med fin korsong
  

Her er det Rundsnuen som viser mange runddansvariantar
  

Hallinglaget viste sin springar
  

Her er Numedalslaget i aksjon
  

Sogn og fjordane-ringen dansar rekkjedans
  

Symra er i gng med kaos og Bringebær e gøtt san
  

Eit bilete til av Symra
  

Her dansar Symra Sandsværsril
  

Dei siste som var i sving var Valdreslaget - godt forsterka med ungdomar