Ein del bilete frå Folkekulturfestivalen 2007 I Oslo


Helga 22-24 juni 2007 var Noregs Ungdomslag sin Folkekulturfestival i Oslo. Hovudarena var Det Norske Teateret, men mykje gjekk også føre seg på Elvebakken skole, i BLS-huset, i Teatersalen, på Grand Hotell og på Santanshaugen. Her er ein del bilete frå nokre av tilskipingane, mellom anna frå Opninga i Det Norske Teateret, frå Stildansballet på Grand, frå Framsyningskappleiken, frå "Sans for dans"-forestillinga og frå Dansen i gatene.

Her kan du lese songen Velkomne til stildans på Grand som Vebjørn skreiv til ballet.


Nokre av "Stildansgutta" stod oppmasjert i troppa til andre høgda i Det Norske Teateret.
  


Og her er jentene på plass
  


Bjørg og Anna Marie på nært hald


Her er Dagleg leiar i NU Marit Jacobsen på veg inn saman med byrådsleiar erling Lae.
 

Frå opninga på Det Norske Teateret, Stemneleiar Hill-Aina Steffenach til venstre.
  

Ei gruppe frå Symra under leiing av Marita Ramstad dansa ein Gavott ved opninga
 

Her er Gavott-para på veg inn
   

Gavott
  

Gavott

Gavott
  

Gavott
  

Det var også Valdresspringar under opninga på DNT
 

Og ein gjøglar var også med
  

Ola E. Bøe helsa frå Det Norske Teateret
  

Byrådsleiar Erling Lae stod for den offisielle opninga av festivalen. Han heldt talen sin på framifrå nynorsk.
 

Det var også ei multikulturell dansegruppe med på opninga
  

Helsing var det også frå leiaren i NU Gunnhild Berge Stang

Her ser vi glimt av publikum under opningssermonien
  

Og her er fleire publikumarar
   

På Stildansballet på Grand var det først velkomst"drink" på "Palmen"

Eit glimt til frå Palmen
  

Middag fekk vi på Speilsalen - her frå eit av borda
  

Eit av dei andre borda
  

Eit middagsbord til
  

Og endå eit middagsbord
 

Middagsbord nr 5
  

Og det sjette.
  

Det siste middagsbordet
   

Så er musikken i gang - Christiania tour og runddansensemble syter for god dansemusikk
   

Første dans var som vanleg Polonese
   

Eit flimt til frå Polonesen
  

Og nokre stramme gutar
  

Bjørg og Erik er klar for Fransese
  

Grete og Einar i full fart i Fransese
  

Eit glimt frå valsen

Eit til frå valsen
  

Bjørg og Jon synest også at vals er fint.
 

Dagens første korte pause
  

Tre til som puster ut i pausen
 

Elegant i Lancier frå Vardø
 

Også frå Lancier frå Vardø
 

Så var det kaffi - og den vart servert i Palmen
 

Også frå kaffien
 

Eit kaffibord til
  

Og endå eit
 

Eit kaffibord på Palmen
  

Og kaffi får dei også her
  

Endå eit kaffibord
  

Og endå eit
  

Stadig eit nytt kaffibord

Desse kom frå Moss leikarring
   

Kaffien og kakene smakar også her
  

Kveldnes ballmeister Marita tok også bilete
  

Det siste smilande kaffibordet
  
 

Nedanfor er nokre bilete frå det som hendte laurdag


Det regnar enno, men folk er klare til å vise dansen enno ein gong - Denne gongen på Eidsvolls plass framfor Stortinget
 

Marianne har sagt frå at det blir dans trass i regn
  

Her er dansen i gang sett frå Løvebakken
  

Eit glimt av dansarflokken
   

Og her er eit dansebilete til
   

Her er Jenteringen frå Salten i gang med programmet sitt på Framsyningskappleiken
  

Den andre gruppa kalla seg 6 gode vener
   

Her er deler av den siste og tredje gruppa i sving

Dei 8 dansarane i prosjektet "Sans for dans" hadde i løpet av eit år laga ei fin forestilling. Kunstnarleg ansvarlege og lærarar var Mads Bøhle og Brita Strøm. Vegar Vårdal var ansvarleg for musikken.

Forestillinga vise ulike livsfasar - her er dei visst skoleborn?
 

Og her er det bryllupsfest
  

Og til slutt er det folkedans på gamleheimen - retteleg morosamt!
 

Den finske folkemusikkgruppa JPP hadde ein minnerik konsert i auditoriet på Elvebakken vg skole. Dei som er med i gruppa er Tommi Pyykönen, Arto Järvelä, Matti Mäkelä, Mauno Järvelä, Timo Alakotila og Antti Järvelä.