Toten Kontradans sitt ball 14. april 2007

Eit fint gjennomført ball
Det var 80 deltakrar på Toten Kontradans sitt ball Gran Gård på Toten 14. april 2007. Mat og musikk og danseleiing var av beste slag, og dessuten fekk vi ein svært morosamt prolog på vers av Bjørn Iversen. Det var strålande ver og ein fin varm vårkveld som laga ei triveleg råme om ballet i den fine bygda. Her er nokre bilde-glimt frå det gilde ballet.
 

Eit dugande orkester som spelar eksklusivt for Toten Kontradans.
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Bilete frå eit av middagsborda
 

Utsnitt frå ei kvadrilje
 

Utsnitt frå ei kvadrilje
  

Det skal helsast fint i Fransese!
  

Frå ein av pardansane
  

Også frå ein av pardansane
  

Også frå ein av pardansane
  

Frå ein av pardansane
  

Ballmeisteren Tore Lauvdal takkar for seg, og får mykje applaus for vel utført jobb.
  

Til slutt va alle med å song avslutningssongen: Lev vel
  

Bjørn Iversen heldt ein morosam prolog på vers der han fekk sagt mykje om dansing både i notid og fortid.
 

Frå ein pardans
  

Her er visst dansen slutt?
  

Og sameleis her.
  

Her er det også bilete av fotografen.
   

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda
  

Frå eit av kaffiborda