Glimt frå Landskappleiken på Rauland 2001 - dans


Anne Røyne og Håkon Dregelid frå Voss vart best i dans hardingfele klasse A. 105 poeng og 1. premie.
  

Bjørn Strand, Vårflaumen sp. og dansarlag, i ein fin halling.Det vart 6. pølass i klasse A, 90 poeng og 1. premie.
  

Martin Myhr, TrysilKnut, fekk 3. plass i lausdans klasse A, 96 poeng og 1. premie.
  

Sigbjørn Rua, Småjondølene, vart best av hallingdansarane i kl A, han fekk 99 poeng og 1. premie. 
  

Halling klasse A.
  
 

Nokre bilet frå tevlingane i dans
 


Her dansar "kappleikgeneralen" Johan Vaa gangar med Hæge Manheim. Dei vart nr 6. i dans hardingfele kl. A, og 101 poeng og 1. premie.

Inger Marit Viken og Ola Aastad Bråten dansa valdresspringar og kom på 15. plass i hardingfele klasse A, med 92 poeng og 1. premie.
 

Ingrid Adelssøn og Arvid Gullbring frå Vårlengt kom på 23. plass med 86 poeng og 1. premie.
  

Johan Vaa dansa også trimannsdans, springar,  saman med Astrid Versto og Marit Vågen Lilleland. Dei kom på 7. plass i klasse A med 99 poeng og 1. premie.

Her er dei ferdig med tremannsdansen