Storballet på Fredfoss Kulturpark i Vestfossen oktober 2007

Eit feiande fint Storball på Fredfoss Kulturpark 27. oktober 2007
Det var over 190 deltakarar på Storballet. Eit av dei største i landet vårt i nyare tid. Ballet var planlagt i 2 år og Marita Ramstad var primus motor for planlegging og gjennomføring. Den danske kvadrilletrio sytte for framifrå musikk, og det vart mykje fin dans i dei gode lokala til Fredfoss kulturpark. Vi åt ein god middag i den store dansesalen, og kaffien vart servert i spinnerisalen. Bileta gjev nokre inntrykk frå det trivelege ballet.
  

Her ser vi nokre av para som venter på at middagen skal kome i gang.
   

Per Kristian er ein dugande ballkjoeskreddar. Her ser vi han med ein del av dei kreasjonane han har laga.
  

Inger Frøydis, Lise Lotte og Roger vantar på middagen
  

Her er det fleire pene par som ventar på å kome i gang
  

Fleire staselege dansarar
   

Glimt frå hovudbordet ved middagen
  

Frå eit av middagsborda - ikkje mykje som ligg skeivt her!
    

Vi ventar på versågod.
     

Det gjer dei her også
   

Her er middagen godt i gang
    

Frå eit av dei andre borda
  

Middagen spakte utifrå
  

Frå eit av borda
  

Frå endå eit bord
  

Alle er vel forsynte!
   

Utsnitt frå eit av kaffiborda
 

Også frå kaffiborda
  

Eit tredje kaffibord
  

Endå eit kaffibord
  

Det femte kaffibord-biletet!
  

Inger Frøydis song ei Brudevise frå Solør ved kaffien
  

Erik er på plass med si flotte marineuniform
  

Anna Marie og Dag. Dag feira bursdag også i dag.
 

Inger Frøydis og fotografen Vebjørn
     

Marita som hadde hovudansvaret for å planlegge storballet
 

Her er det oppstilling til rekkjedans
     

Utsnitt frå ei kvadrilje
    

Eit stilig par!
 

Den danske Kvadrilletrio gjer seg klar
     

Inger Frøydis og Vebjørn
 

Marita i ny (?) flott kjole
 

Marita og Roger
 

EndåEndå to fine par
 

Og to pene par til
  

Og endå to flotte par
  

Tre fine jenter!
 

Det går mot slutten. Her får musikarane sin velfortenete takk for flott innsats.
  

Takk til velfortent innsats under ballet.
  

Så er det berre sluttsangen Åleva det er å elska som står att denne gongen.