Økonomiske støtteordningar for musikk, dans, bunad..

Organisasjonar

NOMUS - Nordiske Musikkom. - Nordisk Ministerråd. For nordiske musikksamarbeid. Ulike typer stønad.
Norsk kassettavgiftsfond - Produksjon og formidling av norsk musikk og norske audiovisuelle produksjoner.
Norsk kulturråd - Musikk - Stønad til ulike typer musikkaktivitetar.
Norsk Musikkfond - Stønad til konsertar og andre tiltak for norsk musikk.
Norsk Musikkråd - Musikkverks. - Stønad til rock, jazz og folkemusikk.
Rikskonsertene - stønad til turné, festivalar, lanseringar og folkemusikk.
Rådet for folkemusikk og folkedans
- Stønad til  folkemusikk og folkedans.
Norsk Folkemusikkfond - Stipend til folkemusikarar
Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfons, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet felles nettadresse http://www.musikkfondene.no 

 

Stønader

Rff-senteret sine støtteordningar for folkemusikk
Tiltaksmidlar og arbeidsstipend
Formidling

 

Diverse nytt

Tilskot til musikkfestivalar i 2000 frå Rikskonsertane viser mellom anna: Folkemusikkdagane Ål kr 350 000, Viser ved kanalen kr 50 000, Førde I. folkem.-festival kr 1500 000,  Telemark-festivalen kr 650 000. Totalt fekk 37 festivalar kr 20 mill.