Program
tilbake til startsida

Program for hausten 2018:  

Alle kveldar i Halli kl 20.00 - 22.00

Måndag 3. september Kaffikveld
Måndag 15. oktober Temakveld, musikkdans/turdans
Måndag 5. november Temakveld, songdans/stordans
Måndag  3. desember Juleavslutning