Oslo Songdanslag

er ein av dei eldste leikarringen i Oslo.  
  
Ringen legg vekt på
 - høg kvalitet på øvingane - gode spelemenn og instruktørar
 - å drive med alle former for norsk folkedans
 - å tilby kurs med høg kvalitet både offentlege og interne
 - å kunne tilby framsyningar med høg kvalitet
 - å tilby kulturaktivitetar i tillegg til folkedansen

Laget har øvingar/kaffikveldar ein gong for månaden, i Halli i 
Nordahl Brunsgt. 22, kl 20.00 - 22.00
.

Programmet dette halvåret.
   

Oslo Songdanslag satsar på alle dei vanlege norske folkedansformene
- turdans av alle slag
- songdans 
- gamaldans (vals, reinlender, polka, masurka, springpols, ...)
- bygdedans (pols, vestlandspringar, rull)
 
     
Dei viktigaste aktivitetane i Oslo Songdanslag er  
- øvingar i alle typer folkedans  måndagar kl 20.00 - 22.00
- offentlege kurs i gamaldans eller folkedans kvart år
- kveldskurs, helgekurs eller seminar i songdans eller musikkdans
- danseturar innanlands og utanlands
- framsyningar med folkedans gjennom heile året
- kulturtilbod ( teaterturar, utflukter, ...)
Laget har øvingar/kaffikveldar ein gong for månaden.
    
Siste nytt
Her kan du lese om siste nytt frå livet i ringen
I 2012 feira laget 90 år. Jubileumsfeiringa var på Klækken hotell 5-6 oktober.
Laget ga også ut ei stor, fin jubileumsbok
Boka inneheld også mykje generelt stoff om folkedansen i Oslo og i landet elles, til dømes om Bygdelagsstemnet, NU-stemnet, Nordleik etc.
Du kan kjøpe bok og DVD ved å vende deg til Vebjørn Bakken, tlf 90194897 eller vebbak@online.no. Boka kostar kr 400 og DVD'en kr 100.

    

Ta kontakt dersom du vil vite meir!
Vebjørn Bakken (leiar)
E-post: vebbak@online.no
Har du ikkje e-post, send melding her.
Lagsadresse:
Oslo Songdanslag, Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

Har du lyst å bli med?
I Oslo Songdanslag er du velkomen som dansar - single og par er like velkomne. Møt fram på ei øving og bli kjent med oss! Er du nybyrjar, er det best å gå på eit kurs først.    Meir informasjon her.
 
Vår nettadresse er:
www.folkedans.com/oslosongdanslag
Ny heimeside: www.oslosongdanslag.no
   
Finne fram til kurs/øving?
Nordahl Bruns gt 22, 0165 Oslo
(ved det gamle Rikshospitalet)
Her er eit kart!
Oslo Songdanslag er medlem i:
Bygdelagsamskipnadet (BLS)
Noregs Ungdomslag (NU)

   
Oslo Songdanslag tar på seg oppvisningar!
Vi tar på oss oppdrag - norsk folklore - folkedans, folkemusikk, kveding - store og små framsyningar. Ta kontakt! E-post.

 

Treffteller
Sist oppdatert 08/06-2015

Sideansvarlig: Vebjørn Bakken: vebbak@online.no