"Gamle" nyheter frå 2007

NRK TV: Kva skjedde med bygdelaga i Oslo?
Litt før jul hadde Laaurdagsrevyen eit innslag der dei spør kva som har skjedd med bygdelaga? Programmet er å finne på NRK sine sider, både video av programmet og omtale av programmet. Det er opptak frå øvingar i Symra og i Hallinglaget, og intervju med medlemer i Finnmarkslaget. Det er også intervju med Vebjørn Bakken og leiaren i BLS Aase  Bjorli. Vi ser også gamle opptak med Talleiv Røyseland og frå dans på 1950-talet. Her kan du sjå porgram og programomtale.
 (31/12-07)
KVARTS i gang med 2 CD-produksjonar
heimesida til KVARTS les vi at dei i 2008 skal gje ut to ulike CD'ar:
"I januar går Kvarts i studio, og skal spele inn ei plate saman med Per Sæmund Bjørkum og Jon Faukstad. Materialet på plata er musikk av trekkspelaren Oddvar Nygaard. Meir informasjon følgjer etter kvart!

Kvarts cd-produksjon er også i gang med å gje ut konserten med Kringkastingsorkestret og Kvarts! Dette markerer også i høgste grad at Kvarts i 2008 feirar 10-års jubileum."
 (30/12-07)
Støtte til folkemusikkfestivalar for 2008
Den store vinnaren er Jørn Hilme festivalen som aukar støtta frå 400000 til 700000 kroner i 2008. Haukelifestivalen får 10000 kr og kjem med for første gong. Telemarkfestivalen får mest med 850000 kr. (Førdefestivalen får aller mest men dei får direkte over Statsbudsjettet - knutepunktsfestival). Her kan du sjå heile lista. I atl fekk 79 ulike festivalar støtte for 2008, til saman 27,6 millioner kroner.
 (30/12-07)
Ensemblestøtta for 2008
Norsk Kulturråd si støtte til ensemble for 2008 er i år på 1,2 mill kroner, som er litt mindre enn for 2007. Ingen nye grupper har kome til og nokre har falle ut. Støtta varierer mellom 50000 kroner og 200000 kroner. Mellom dei som har fått er Majorstuen (200000 kr) Kvarts, Bruvoll/Halvorsen, Fiflet/Hamre, Flukt, Karl Seglem, Karlberg/Røine, Rosa i Botnen, Rusk, Spindel, Tindra, Sturla/Andreas. Sjå meir her.
 (30/12-07)
Lene Furuli ny styreleiar i Rådet for folkemusikk- og folkedans
Under representantskapsmøtet i oktober vart det ei omfattande utskifting av medlemer i Rådet. Sentrale personar i dei tre folkemusikk/folkedans-organisasjonane vart vald inn, og desse organisasjonane får dermed ei meir sentral stilling i rådet. Den nye leiaren Lene Furuli er dagleg leiar i NFD, Magnar Sundt (dagleg leiar for LfS) vart nestleiar, Marit Jacobsen (generalsekretær for NU) vart medlem. Medlemer vart også Kari Margrete Okstad (Undervisningsleiar ved Ole Bull Akademiet), Ove Larsen (førsteamanuensis ved høgskolen i Nesna), Vegar Opheim (leiar i Bergen Ungdomslag) og Marit Westling (musikar og kulturskolelærar).
 (29/12-07)
Anne Kristin Moe ny seksjonsleiar for Bunad- og folkedraktrådet
Frå 1. januar 2008 blir Bunad- og folkedraktrådet omorganisert, og blir administrativt underlagt Valdresmusea på Fagernes. Då sluttar den noverande direktøren Gunn Jensberg, og Anne Kristin Moe (27) frå Ålesund, busett i Oslo, tar over som seksjonsleiar. Moe har mastergrad i kultur- og idehistorie og har mellom anna arbeidd ved Ibsenmuseet og Norsk Folkemuseum. Frå 2008 er den statlege løyvinga til Rådet utvida med 1,2 mill. kroner til totalt 6,85 millionar.
 (29/12-07)
Talentskole for unge i spel på fele og hardingfele
Folkemusikksenteret i Buskerud set i gang eit heilt nytt type prosjekt for unge som viser spesiell givnad for spel på fele eller hardingfele. Tilbodet vil vere for 10-15 elevar frå 13 år og oppover. Det er tenkt ei samling kvar månad frå september til mai, 9 samlingar per år.Info ved  Jan H. Lislien,
Folkemusikksenteret 3350 Prestfoss. Tlf 32711304/92615515 jan.lislien@folkemusikksenteret.no
 (29/12-07)
Gjermund Larsen intevjua av Trønderavisa
Larsen har saman med Majorstua vore på konsertturne i Belgia, og der har avisa intervjua han. Larsen er ein av dei folkemusikarane som også i år har gjort det godt, og vunne fleire prisar. Les meir om han her.
 (29/12-07)
Bør Landskappleiken og Landsfestivalen i gamaldans slåast saman?
Det har vore problem med å skaffe lokale arrangørar til både Landskappleiken og Landsfestivalen i gamaldans i det siste. Enno har ein ikkje funne arrangør for Landskappleiken 2009. Øyvind Kvile foreslo på iste årsmøtet i Landslaget for Spelemenn å slå saman dei to festivalane. Nationen har laga ei "sak" av spørsmålet og intrevjua ein del sentrale personar. Les om det her.
 (29/12-07)
Folkedanslaget Sølja på Hamar har fått kulturpris
Sølja fekk nett før jul Hedemarken interkomunale musikkpris for 2007 for sitt arbeid for folkedansen i distriktet. Prisen består av eit diplom og 35 000 kroner. Sølja arbeider spesielt med tradisjonar frå Hedemarken, særleg turdans, songdans, kontradans og bunadstradisjonar. Laget opptrer ofte rundt om i dei ulike kommunene i distriktet, og har ofte vore på festivalar i inn- og utland med dansen sin. Prisen blir overrekt utpå nyåret. Heimesida er her.
 (27/12-07)
Riksscenen søkjer etter 2 nye medarbeidarar
Riksscena for folkemusikk og dans søkjer etter to nye medarbeidarar. Den eine er produksjonsleiar (100%). Vedkomande vil ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av riksscenas arrangement, og vere med i oppbygging og tilrettelegging av drifta. Den andre medarbeidaren er økonomi- og dekretær (50%) og vil ha økonomi og rekneskapsansvaret. Stillinga kan bli utvida. Løn etter avtale og tiltredelse er snarast. Full utlysning på www.ballade.no.
 (27/12-07)
Seminar om organiseringa av folkemusikkfeltet 10 januar 2008
Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikk og -Danselag, i samarbeid med Riksscenen og Musikkinformasjonssenteret, inviterer til ope seminar om den framtidige organiseringa på folkemusikkfeltet. Seminaret er kl 11-16 i Musikkinformasjonssenteret, Henrik Ibsensgt. 110 i Oslo. Mellom innleiarane finn vi mellom andre Randi Skeie og Åshild Vetrhus (leiarane i LfS og NFD), forskar Georg Arnestad, Dagleg leiar i Norsk Jazzforum Tore Flesjø, direktør Svein flesjø, musikar Sigrid Moldestad og dagleg leiar i Kalottspel Terje Foshaug. Påmeldingsfrist er 9. januar. Påmelding til
jorun@folkemusikk.no 22 00 56 22.
 (20/12-07)
Britt Pernille Frøholm har plateslepp i Hornindal
Den 26. januar 2008 blir det plateslepp i Hornindal. Det er bygdejenta Britt Pernille Frøholm som gjev ut sin første CD på Talik. Britt Pernille har gått Ole Bull Akademiet og studert folkemusikk med fleire kjende spelemenn. Vann Vestlandskappleiken i 2002, B-klassen på Landskappleiken 2003 og har vunne det landsomfattande Jørn Hilme-stemnet tre år på rad.I 2006 kvalifisert ho seg for A klassen (eliteklassen) for hardingfele. Les meir her.
 (09/12-07)
Stord Folkedanslag feira 30 år med gild fest
Laget heitte til å byrje med Stord gamaldanslag, og kunne no feire sine 30 aktive år med ein gild førjulsfest. Les meir om festen og laget her.
 (09/12-07)
Symra og Hallinglaget på Laurdagsrevyen 8. desember
Det er ikkje kvar dag at vi har innslag på Dagsrevyen frå livet i leikarringar og folkedanslag. På Laurdagsrevyen 8. desember 2007 på NRK 1 var det eit innslag som skulle belyse utviklinga av Bygdelaga i Oslo. Det var opptak frå øvingane i Symra og i Hallinglaget og frå ei samkome i Finnmarkslaget. Det var dessuten mellom anna korte intervju med leiaren i Symra Aase Bjorli og ein av instruktørane i Symra Vebjørn Bakken, og intervju med ein franskmann som deltok på øvinga i Hallingspringar. Det var også eit par historiske innslag der vi mellom andre høyrde Talleiv Røyseland.  Her kan du sjå dette innslaget på Laurdagsrevyen.
 (09/12-07)
Årsmeldinga for Landslaget for Spelemenn ligg på Internett
Heile årsmeldinga frå oktober 2006 til oktober 2007 ligg ute på nettet.. Du finn henne her.
 (08/12-07)
Også Camilla Granlien og Marit Mattisgard fekk Opplands kunstnerstipend
Normalt deler Oppland fylkeskommune ut 6 stipend til kunstnarar i fylket, men i år vart det to ekstra stipend og dei gjekk til folkesongarane Camilla Granlien og Marit Mattisgard. Les meir her.
 (08/12-07)
Sogndal kommunes kulturpris for 2007 til Judith Vestreim
Judith Vestreim har fått Sogndal kommunes kulturpris på kr 5000 for si mangeårige formidling av norsk folkesong. Les meir her.
 (08/12-07)
Johannes Sundsvalen fekk Telemarks kulturpris for 2007
Telemark Fylkeskommunes kulturpris på 50 000 kr og eit bilete vart nyleg tildelt spelemannen Johannes Sundsvalen for sitt mangeårige opplæringsarbeid i hardingfelespel. Sundsvalen er ein av våre fremste spelemenn og vann landskappleiken i 1990. I 1987 starta Johannes Sundsvalen med opplæring i hardingfele i regi av musikkskolen. Etter det har han vore engasjert i  seks av musikk- og kulturskulane i Telemark:  Sauherad, Bø, Seljord, Nome, Notodden og Porsgrunn. Han har hatt kjente spelemenn som Per Anders Buen Garaås og Torgeir Straand som elevar. Les meir her.
 (08/12-07)
Vellukka folkemusikkseminar på Prestfossen
Buskerud folkemusikksenter feirar 15 år med rekordstort og vellukka seminar med 50 deltakarar. Det var mange dugande instruktørar, mellom dei Arne M. Sølvberg frå Stryn. Steinar Ofstad underviste i fløytespel, Egil Syversbråten frå Ål på hardingfele, Eilif Gundersen frå Ål på lur, Håkon TKjøntveit på durspel og  Gunnlaug Lien Myhr lærte bort sang og kveding. Les meir her.
 (08/12-07)
Etnisk Musikklubb med ny dobbel-CD: Viser på vandring i Norden
Det har teke lang tid før dette dobbelt-albumet kom ut med romanisongar frå Noreg, Sverike og Finland. Og det er fleire grunnar til at det har teke lang tid. Men gledeleg er det at dette stoffet no har blitt teke vare på og utgitt på CD. Det skal vere første gongen at romanisongar har blitt presentert samla frå dei nordiske landa. Her er det snakk om feltopptak som gjev eit breitt tverrsnitt av denne songtradisjonen, sæleg den delen som har viktige element av romanispråket. Les meir her.
 (02/11-07)
Leif Ryan har fått Wilsemedaljen for å leite fram follkemuikk i Østfold
Ved sitt arbeid har Leif Ryan funne ein god del folkemusikk frå Østfold fylke, eit fylke der det tidlegare har vore lite kjent folkemusikk. Leif Ryan har budd i Halden i mange år og har skreve ei rad artiklar om folkemusikk både i Norge og Sverike. For nokre år sidan skreiv han også ein interessant biologi om musikaren Friedrich Reissinger, som var svært sentral i  musikkmiljøet i Halden på midten av 1800-talet.  Les meir om prisen til Leif Ryan her.
  (02/12-07)
Vinterkappleiken på Rauland avvikla?
Raulandakademiet har bestemt at det ikkje lenger skal arrangerast Vinterkappleik som før (dei siste 10 åra), fordi det har vore for mykje fyll og bråk og skadeverd i samband med kappleiken. I staden er det meininga å få i stand ein festival i vek 7. No er ein aksjon i gang på Internett for å får avgjerda omgjort. Les meir her.
 (02/12-07)
Landslaget for Spelemenn søkjer ny prosjektleiar for Folkelarm
Landslaget søkjer ny prosjektleiar i 40-60% stilling. Primær oppgåve blir å planlegge og gjennomføre neste års Folkelarm. Løn etter avtale. Søknadsfristen er 15. desember. Meir info her.
 (02/12-07)
Intens diskusjon om melding av Valkyrien si plate i Dagbladet
Det har oppstått ei nokså intens og oppheita ordveksling i samband med Dagbladet si melding av den første plata til "Valkyrien Allstars". Det var musikkansvarleg Sven Ove Bakke som skreiv meldinga. Spelemann og professor Tellef Kvifte skreiv i Spelemannsbladet ein litt kritisk artikkel til  til meldinga i Dagbladet, og har fått svar frå Bakke som  kallar Kvifte for tradisjonalist. Tellef Kvifte svarar på dette i Ballade. Seinare har Hilde Bjørkum og Elisabeth Kværne  kasta seg inn i debatten og forsvarar Kvifte. Deira innlegg finn du her.
 (02/12-07)
Diskusjonar på folkemusikk.no
For ei tid sidan vart det på heimesida for Landslaget for Spelemenn oppretta eit diskusjonsforum. Reint teknisk er forumet ikkje av dei beste, men det har kome i gang ein del diskusjonar og meiningsutveksling, mellom anna om Landskappleiken, om bunadbruk når vi dansar og diverse anna. I tillegg til innlegg direkte i forumet, blir det lagt inn debattinnlegg, kronikkar og redaktørens leiarartiklar. Det er ikkje særleg mange som har meldt seg inn foreløpig. Dette er det einaste furumet på Internett for diskusjonar innan dette feltet, så her bør det bli langt større aktivitet og friske diskusjonar!
 (02/12-07)
Førjulskonsert på Musikkhøgskolen laurdag 8. desember
Som før om åra inviteter studentar og lærarar ved folkemusikkstudiet på Musikkhøgskolen til førjulskonsert og dans. Det er i Lindemansalen kl 18.00 Etter konserten blir det råd å kjøpe mat og drikke og så blir det dans til fin dansemusikk framover til midnatt.
 (26/11-07)
Forum for utøvarar med fokus på: honorar eller statlege tilskot
Den 3. desember kl 17.00 i Kirkegt 20 i Oslo vil Forum for utøvarar ha ei samling der dei drøftar økonomien i det å lever som musikarar. Bakgrunnen for møtet er at Trond Giske har sett ned eit utval
(Løken-utvalet leia av Lene Løken) som skal gå gjennom all statleg støtte til kulturlivet. Første delrapport skal kome 1. februar der dei presenterer framlegg til eit nytt tilskotsregime for det rytmiske feltet; jazz, rock og folkemusikk. Det vil på møtet bli særleg fokus på statens kunstnarstipend.
 (26/11-07)
Camilla Granlien band med plateslepp i Oslo 30. september
Camilla Granlien band har plateslepp på Mir i Oslo 30. november. På plata tolkar dei tekster av Tor Jonssen og Olav Aukrust. Med i bandet er Anders E. Røine (div. strengeinstrument og munnharpe) Harald Høyvik (kontrabass, el.bass og Fender IV), Camilla Granlien  (vokal). Medd på plata: Jorun Marie Rypdal Kvernberg - fele Andreas Skeie Ljones - fele Fridtjof Lindeman - orgel og div. rytmeinstrument Niels J. Røine - vokal. Les meir her.
 (18/11-07)
Rolf Gammlengpris til Unni Løvlid
Unni Løvlid er tildelt Rolf Gammlengs pris som fond for utøvande kunstnarar deler ut. Ho fekk prisen i sjangeren folkemusikk og var ein av i alt 10 prisar. Les meir her.
 (18/11-07)
Kjetil Løndal heidra med gild minnekonsert i Oslo
Fredag 16. november var det minnekonsert for meisterspelemannen Kjetil Løndal (1907-1987). Løndal var frå Tuddal, son av storspelemannen Svein Løndal (1864-1949)og bror til spelemennene Einar og Olav Løndal. Kjetil er ein av dei som har ført det typiske lyriske Løndal-spelet vidare. Frå 1939 og resten av livet budde Kjetil Løndal i Oslo der han var vaktmester i ei stor boligblokk i Casparis gate. Løndal var i mange 10-år ein sentral spelemann i Oslo og landet elles. Han var særleg aktiv i Laget for spelemenn og i Telelaget, men spela også for andre lag og leikarringar. Heimen hans vart ein samlingsplass for spelemenn i byen. Han vart norgesmeister i spel 4 gonger og vann også landskappleiken i dans. Han vart æresmeldem i mange lag og fekk mange utmerkingar, også kongens fortenstmedalje i gull. På minnekonserten var det fleire gode spelemenn som fortalde om Løndal og spela, til dømes Hauk Buen, Hallvard T. Bjørgum, Erik Sollie og LilleBjørn Nilsen. Kjell Midtgaard fortalde om opplæringa si hos Løndal og om særdrag ved spelet hans. Magne Myhren heldt festtalen og Dagne Groven Myhren var programleiar. Det var også danseinnslag av medlemer i Telelaget. Storsalen i Bygdelagshuset var stappfullt under konseren. I etterkant av konserten var det plateslepp. CD'en inneheld 20 slåttar som er gjort av NRK i perioden 1962-1976. Eit par av dei er kappleikopptak, mellom anna det kjente opptaket av Sevlien i Posgrunn i 1964. Det er Bjørn Wibe og Kjell Chr. Midtgaard som har valt ut slåttane og plateselskapet er Talik.
 (17/11-07)
Ny helgesamling i "Lea de"-- prosjektet i Oppland 23-25 november
Arrangørane håpar at alle som var med på den førre samlinga kjem att, og at dei tek med seg mange danseinteresserte venner. I tillegg vil me ynskje hjarteleg velkomne til alle andre som har lyst til å vera med på ei super helg med mykje dans og moro! Og alt er gratis. Det kjem mange danseinstruktørar på besøk, mellom dei Hallgrim Hansegård, Silje Onstad Hålien, Nina Fjeldet, Tone Voldhaug,  Grabukkadn (lausdansarar frå Valdres) med Solveig Hårdnes, Ingar Ranheim, Bjørn Strand med fleire for å vera med å danse litt laus/halling på laurdagen. Her vil det vera mogleg å snappe opp mange triks!! Hallgrim Hansegård skal ha eit eige opplegg i løpet av helga. Og speltimar på torader med Tom Kjetil Tørstad. Påmelding  innan tysdag 20. november til Stian Roland. (90722690).
 (18/11-07)
Gruppa Sver med ny CD
Gruppa SVER med basis i Røros kom fredag 16.november med sin første plate.Ho er innspela hos Hallibakken Studio på Nesbyen i september. Ho inneheld 15 spor som spenner fra tradisjonslåter fra Røros og Hallingdal til nye komposisjoner. SVER set  tradisjonsmusikken i høgsetet, men gjerne i ei  ny ramme. Instrumenteringen ligger nært irske folkemusikkgrupper, men med den kraftfulle Rørosmusikken som grunnlag blir lydbildet eit heilt anna.SVER består av Olav Luksengård Mjelva frå Røros (fele, hardingfele og bratsj), Leif Ingvar Ranøien frå Røros (torader) og Vidar Berge frå Strandebarm i Hardanger (gitarer og munnspel). 
SVER var i fjor ein av finalistane i NRKs nettsjansen. I år var dei med i Rikskonsertanes prestisjetunge lanseringsprogram INTRO-folk der dei kom heilt til finalen.
  (18/11-07)
Tysk musikkpris til Etnisk Musikklubb
Albumet fra Etnisk Musikklubb med Abdulrahman Surizehi mottok 15 november den prestisjefylte kritikerprisen i Tyskland som den beste CD'en innan kategorien etnisk musikk. Tidligere har plata fått Folkelarmprisen for 2006 i Noreg. dette er ein gjev pris i Tyskland. Den består av ein flott diplom, samt stikkers/klistremerker til å klistre på platen. Det er berre 6 album totalt som har fått denne prisen innan kategorien Traditionelle ethnische Musik i 2007.
 (18/11-07)
Flott framsyning i Oslo: TAUS med Sigrid Moldestad
Saman med Sigbjørn Apeland (trøorgel), Andreas Hall (feler), Jørgen Sandvik (gitat etc) har Sigrid Moldestad frå Breim gjort stor lukke mange stader i landet med konsertforestillinga TAUS, som byggjer på historier om kvinnelege spelemenn frå Norfjord og Sunnmøre på 1700-talet og framover. Torsdag 16. november hadde dei forestilling i Jacobs kirke i Oslo, og det vart ei flott oppleving for dei nokså mange som var møtt fram (ca 150?). Sigrid Moldestad har sjølv skrive teksten til forestillinga, og komponert nokre av slåttane. Sigrid Moldestad var den heilt sentrale personen i forestillinga, med sitt fine spel, sin song og si sikre sceniske framføring. Men dei andre bidrog på ein fin måte både med musikken, men også på andre måte (song, opplesing etc). Denne forestillinga er noko av det beste vi har hatt i sitt slag - ei forestilling der musikken blir sett inn i ei scenisk ramme med humor og humør. På biletet ser vi dei 4 aktørane tar mot velfortent applaus.
 (16/11-07)
Bjørgum og Stubseid opna Riksscena med konsert
Tysdag 14 november arrangerte Riksscena sin første "norske" konsert - og det var to framifrå spelemenn frå Setesdal som fekk den æra. Hallvard T. Bjørgum og Gunnar Stubseid spela setesdalsmusikk, mest i solo, og også litt samspel. Dei avslutta såleis med å spele "Gravbakken" i lag. Konserten vart halden i det nyoppussa Cafeteateret på Grønland i Oslo. Dagleg leiar for Riksscena ynskte velkomen til konserten, men det kunne godt ha vore fleire frammøtte. Det vart ein fin og morosam konsert med mange historier og godt humør og fint spel. Gunnar spela også på gamle feletyper med kort boge slik dei gjorde i Setesdal for ca 200 år sidan. Bå biletet ser vi Gunnar Stubseid og Hallvard T. Bjørgum i samspel.
 (16/11-07)
Randi Skeide attvald som leiar i Landslaget for Spelemenn
Dermed tar Randi Skeide fatt på sitt 6. år som leiar i landslaget. Ho sa samstundes frå om at dette blir hennar siste år som leiar. Desse er med i det nye styret:
Randi Skeie (leiar)
Jan Lislien
Solbjørg Tveiten
Mari Eggen
Jon Ellingsen
1. vara: Torunn Raftevold Rue
2. vara: Thomas Nilsen
3. vara: Martin Myhr
Hallingdansaren Jon Ellingsen er den nye i styret. Torun Raftevold Rue ynskte seg ned på varaplass, og slik vart det.
Elles gjekk Landslaget med kr 190 000 i underskot for 2006, men det såg ut til at ulike sparetiltak no var i ferd med å betre økonomien. Les meir her.
 (11/11-07)
Bort att med poengsummane på Landskappleiken?
Under Årsmøtet i Landslaget for Spelemenn var det igjen drøfting av spørsmålet om ein skulle fjerne poenga frå Landskappleiken. Leiaren Randi Skeide var positiv til det. Les meir her.
 (11/11-07)
Samanslåing av Landskappleiken og landsfestivalen?
På Årsmøtet i Landslaget for Spelemenn vart det fleirtal for å greie ut om ein skal slå saman dei to store tilskipingane, Landskappleiken og Landsfestivalen i gamaldansmusikk. Bakgrunnen for vedtaket er at det har vore vanskeleg å få arrangør til Landskappleiken for 2009. Det var ulike meiningar om saka på årsmøtet. Les meir her.
 (11/11-07)
Nytt undervisningsopplegg for norsk folkedans i skuleverket
Etter lang tids arbeid har Noregs Ungdomslag kome i mål med sitt undervisningsopplegg for folkedans i skuleverket. NU har gått sman med Musikk i Skolen for å få dette materiellet i bruk i skolekvardagen. Opplegget heiter  Danselyst, eit undervisnings-opplegg for bruk i grunnskolen, men som òg er nyttig for andre som vil lære meir om norsk folkedans. Danselyst består av ei bok med 40 detaljerte danseforklaringar, to CD-ar med musikk og ein DVD med eksempel. Dei omtalte dansetypane er Bygdedans, Runddans, Turdans, Songdans og Songleik. Opplegget blir presentert på ei pressekonferanse 13. november kl. 14.30 i Kirkegata 20, Oslo. Pressekontakt Synnøve Jørgensen, Folkedanskonsulent, Noregs Ungdomslag
Pb 414 Sentrum, 0103 Oslo, Tlf.: 41 61 71 98 - Fax: 24 14 11 01
synnove@ungdomslag.no
 (10/11-07)
Riksscena presenterer programmet for hausten 2007
Riksscena for folkemusikk og folkedans er i funksjon, men har enno ikkje fått ferdig eigne lokale. Konsertane dei arrangerer er difor i leigde lokale i Oslo (Jacob kirke og Cafeteatret i Oslo) eller i samarbeid med lokale arrangørar rundt om i landet. Opningskonserten var fredag 9. november i samarbeid med Hilmarfestivalen med musik frå Baluchistan og Afghanistan. Abdulrahman Surizehi/ Heidar Wali. Tysdag 13. november spelar Hallvard T. Bjørgum og Gunnar Stubseid musikk frå Setesdal. Torsdag 15. november viser Sigrid Moldestad forestillinga si "Taus" i Jacob kirke. Seinare blir det mellom anna joik, danseforestillinga "Laus", kveding frå Setesdal  og Majorstuens juleforestilling. Les meir her.
 (10/11-07)
Ein gild kveld med færøydans saman med færøyske dansarar
Den 4. november 2007 var det ein fin kveld med færøydans i Halli i Oslo. Ei gruppe på 6 dansepar frå Nolsøy på Færøyane var på nordisk rundreise. Først i Oslo, Så til Helsinki, så Stockholm og heim att via Kjøpenhavn. I Oslo var dei laurdag gjester hjå Norsk Færøysk lag på årsfesten, og denne søndagskvelden ("minikurs") var det Oslo Songdanslag som var vertskap for ein dansekveld med færøydans. Det var bra med folk som ville vere med på dansen, nokre dansarar kom heilt frå Hamar, to frå Elverum og ei heilt frå Stockholm! . Dei færøyske dansarane innleidde med ei fin framsyning, der dei viste vanleg dans, men også nokre av dei variasjonane som dei brukar. Seinare vart det felles dans for alle, ei økt med mat med færøysk sauerull. Så vart det igjen mykje og gild dans. Til slutt vart det songdans i Storsalen, med innslag av norsk songdans, norsk stordans og færøydans. Og mange av færøyingane vart også med på turdansane etterpå. Her kan du sjå ein del bilete frå dansekvelden.
Ein svært vellukka kveld for oss som fekk vere med!
   (05/11-07)
Minnekonsert om Kjetil Løndal i Oslo 16. november 2007
I år er det 100 år sidan meisterspelemannen Kjetil Løndal (1907-1987). Han hadde røtene sine i ei musikarslekt i Tuddal, men budde det meste av livet i Oslo, der han gjorde eit stor innsats på mange område, i Laget for folkemusikk, som spelemann i leikarringar, som domar, dansar, læremeister, men først og fremst som den dugande spelemannen. Heimen hans i Oslo vart på mange måtar eit senter for felespelarar i Oslo. På minnekonserten blir det mange kjente som vil bidra, mellom dei Erik Sollid frå Valkyrien AllStars, Hallvard T. Bjørgum, Hauk Buen, og Lillebjørn Nilsen (som sjølv lærte hardingfelespel hjå Løndal). Konserten blir i BLS-huset i Nordahl Brunsgt 22 kl 19.30 I samband med konserten er det også plateslepp på CD'en Løndalsspel II med opptak av Kjetil Løndal (Talik). Det er Telelaget, Laget for Folkemusikk og Talik som arrangerer minnekonserten.
 (04/11-07)
Osa-festivalen 2007 vart svært vellukka
I år vart det ny publikumsrekord og fulle konsertsalar. Tema var "tradisjon og fornying". Det var i år ei brei mønstring av tradisjonell og "ny" folkemusikk i ulike variantar, frå danseførestillinga KRUK til tingingsverket "Mellom fjell" av Terje Isungset. Les meir her.
 (03/11-07)
Vellukka sjokoladefestival i Prestfossen samfunnshus
Det var 80 deltakarar på sjokoladekappleiken som Buskerud Folkemusikklag og Folkemusikksenteret snart har arrangert i 20 år. Les meir her.
 (03/11-07)
Det blir dansestudium ved Ole Bull Akademiet
Staten har no bestemt at Ole Bull akademiet skal få dei pengane som trengst for å starte med dansestudium på Voss. Og alt neste haust kan seks studentar ta fatt på bachelorstudier i utøvande folkedans, Akademiet og Rådet for folkemusikk og folkedans har i fleire år freista å få i gang eit slikt studium, og nå lukkast det. Les meir her
 (03/11-07)
Vals etter sending i "Nytt på nytt"
I sendinga i førre veka spelte programleiaren Jon almås trekkspel, då redaktøren for Trekkspelnytt Nils Kåre Nesvold var med i programmet. Etter sendinga spelte Nesvold opp til dans. Les meir her
 (03/11-07)
Gratis konsert i NRK med Benedicte Maurseth
Benedicte Maurseth vann INTRO-folk 2007. Onsdag 7. november kl 19.00 spiler ho konsert for P2-scenen i NRK.  Og du kan vera publikum ved å melde deg på til NRK! Konserten blir sendt i Folkemusikktimen søndag 18. november kl. 18.03.
Påmelding til P2scenen@nrk.no.
 (03/11-07)
Årests Gautefallfestival blir den største til nå
Festivalen er den 16. i rekkja, og ca 20 orkester skal delta. Det blir fleire ulike sjangrar frå
trekkspel, gamaldans, danseband, shadows og rock. Les meir her.
 (03/11-07)
Dansegruppa Fant og Fente får 50000 kr av Norsk Kulturråd
Dansegruppa der det er 4 spelemenn og 4 kvinnlege dansarar har fått kr 50 000 av Norsk Kulturråd for å utvikle eit nytt danseprosjekt. Vegar Vårdal er leiar i gruppa. Les meir her.
 (03/11-07)
Agnes Buen Garnås vekas P"-artist i NRK
I veka 5-9 november er det kvedaren Agnes Buen Garnås som er vekas P"-artist. I mange 10-år har ho stått i fremste rekkje mellom norske kvedarar, og gjort norsk vokal folkemusikk kjent både i vårt land og utanlands. Ho har samarbeidd med ei rekkje norske musikarar, mellom dei Jan garbarek, og har vore med på ei rad plateutgjevingar. Ho har halde ei rad seminar og kurs. Les meir her.
 (03/11-07)
Hilmar Alexandersens musikkpris 2007 går til spelemannen Knut Buen
Knut Buen har gjenom ei årrekkje står som ein av våre fremste spelemenn. Han har dreve eige musikkforlag og gjeve ut ei rekkje plater, både kassettar og CD'ar. Han har også gjeve ut arkivopptak med Hilmar Alexandersen. Knut Buen er også ein kulturarbeidar i brei tyding, som rosemålar, lyrikar, sogeforteljar, skribent , foredragshaldar og mykje meir. Les meir her.
 (03/11-07)
Vil du oppleve ekte Færøydans i Oslo 4. november?
Det kan du i Halli i Nordahl Brunsgt 22 i Oslo søndag 4. november kl 17- ca 20. Då kjem det 12 dansepar frå Nolsøy på Færøyane og vil vere med oss å danse Færøydans. Denne dansegruppa er på ein nordisk turne, og er her i Oslo på gjesting hjå Norsk færøysk lag. Det blir mest dans både på norsk/dansk og på færøysk, mest slike viser som er mykje brukt som Ormen lange, Stolt Signhild, Sinklarvisa etc. Det blir også litt mat og eit lite foredrag om færøydans. Oslo songdanslag er arrangør i Halli, og det er eit såkalla "minikurs". Inngangspris kr 100 som vanleg.
 (03/11-07)
Hilmar Alexandersen og P.A.Røstad ut på remixa CD
Under Hilmarfestivalen i Steinkjer blir ein remikas CD med Hilmar Alexandersen og P.A.Røstad kvartett lagt ut for sal.
Platen vart laga som deltakarpremie til Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Melhus i 2001, og har ikkje vore i sal før. Dette er noko av det beste som finst av norsk ganaldansmusikk. Og det blir arbeidd med å gje ut fleire Cd'ar med musikk som desse karane ga ut på 1970-talet. Les meir her.
 (03/11-07)
Sigrid Moldestad med CD og konsertserie: Taus
 I Førde onsdag 7. november kl 20 i Førdehuset får publikum endeleg oppleve forestillinga Taus - om kvinnelege spelemenn i Nordfjord og på Sunnmøre på 1700- 1800 og 1900-talet. Stykket hadde premiere i Bergen i mars 2007 og nypremiere under førdefestivalen. med i gruppa er
Sigbjørn Apeland på trøorgel og piano; Jørgen Sandvik på gitar, banjo og mandolin Anders Hall på bratsj og fele. utover i november er det forestillingar mange stader i Sogn og Fjordane, i Ørsta og i Oslo. Sjå spelestadene og lytt til musikken her.
 (03/11-07)
Han har laga ei lang rekkje stildanskjolar
Stildans har vore ei populær grein innan folkedansen dei siste 10 åra. Ein sentral person i dette dansemiljøet er Per Kristian Elvestad. han er ein dugande dansar og instruktør, og er ei drivande kraft i Oslo historiske dansegruppe. Men han er også ein framifrå skreddar. Sjølvsagt har han laga historiske drakter til seg sjølv, men han har også laga ei lang rekkje kvinnedrakter med rot i 1700- og 1800-talet På Storballet i Vestfossen nyleg var det samla ikkje mindre enn 9 ballkjoler som han har hatt ansvaret for. På biletet ser vi Per Kristian i midten med sine flotte kjolar rundt seg.
 (03/11-07)
Også hardingfele på Oslo World Music Festival i Oslo
I desse dagar går Oslo World Music Festival av stabelen i Oslo, og denne gongen kan vi også høyre hardingfele på festivalen. Valkyrien All Stars skal spele 2. november og Karl Seglem 1. november. Elles er det sjølvsagt mange flotte artistar og grupper å høyre og sjå. Altså

Karl Seglem, Belleville 1. november kl. 20:00

Valkyrien Allstars, Belleville 2. november kl. 20:30

Desse kan du lese meir om her:

Om Karl Seglem i Norsk folkemusikkatalog.

Om Valkyrien Allstars i Norsk folkemusikkatalog.
  (31/10-07)

Vellukka stildansball med innpå 200 deltakarar
Laurdag 27. oktober vart eit svært vellukka stildansball gjennomført på Fredfoss Kulturpark i Vestfossen. Det var over 190 dansarar til stades, og det er langt meir enn det som er vanleg på stildansball i Noreg. Deltakarane kom frå ei lang rekkje med lag som driv med stildans i heile austlandsområdet og vidare om, og det var også deltakarar frå Sverike og Danmark. Musikken var av det beste vi har i Skandinavia, og det var det Den danske kvadrilletrio som sytte for. Ballet har vore planlagt i 2 år, og primus motor for tiltaket har vore Marita Ramstad frå Hamar (sjå biletet). Fredfoss Kulturpark høver svært godt for slike ball, og det har også tidlegare vore arrangert fleire ball der. Her kan du sjå mange bilete frå ballet.
 (28/10-07)
Oslo historiske dansegruppe får fin omtale i Aftenposten
Annankvar tysdag øver Oslo historiske dansegruppe i Kampen menihetshus i Oslo. Dansegruppa er eit par år gamal og primus motor er instruktøren og entusiasten Per Kristian Elvestad (sjå biletet, saman med Sonja). I Aftenposten Aften for 22/10 står det ei sides omtale av dansegruppa som nettopp også ha fått heimeside på Internett. her er det også eit par fine bilete frå då gruppa dansa for kongen i samband med opninga av Bygdø kongsgård. Medlemer av gruppa reiser også på ball i england, og nyleg hadde dei framsyning under eit ball i Bath i england. No arbeider dei med å arrangere eit Jane Austen-ball.
 (22/10-07)
Biletreportasje frå trekkspelhelga på Spåtind
Siste helga i september var det trekkspelhelg på Spåtind høyfjellshotell. Her kan du sjå biletreportasje derifrå.
 (20/10-07)
Springarprosjektet i Hallingdal avslutta med ungdomsfest
Ingen ringare enn Hallingdal kraftlag spelar opp. På festen blir det ikkje berre gamaldans men også mykje springar. Les meir her.
 (20/10-07)
Naustedalen Spelemannslag inviterer til VM i reinlender 20. oktober
Det har tidlegare i år vore VM i Rørospos og VM i Innherredspols, og no blir det også VM i reinlender. Reinlender har lange og gode tradisjonar i Naustdal fortel leiar i spelemannslaget Einar Eimhjellen. Les meir her.
 (20/10-07)
Denne helga er det toraderfestival på Voss
Oktoberfestivalen i toraderspel foregår denne helga på Voss. Det er grupper for solistar, grupper, duettar og orkester. Det er 19. gong festivalen blir arrangert. Neste år vonar dei også å få Kongepokal. Les meir her.
 (20/10-07)
Vellukka konsert med Håkon Høgemo og Synnøve Bjørset
Sist laurdag hadde dei grovaste spelemennene på Vestlandet konsert på Folkemusikkpubben  Fabrikken i Oslo. Med i denne "gruppa" er Håkon Høgemo, Frank Rolland og Synnøve S. Bjørset. Frank Rolland hadde sjukdomsfråfall, men Håkon Høgemo og Synnøve Bjørset ga ei stor oppleving for dei få som hadde møtt fram denne kvelden. Dei spela mest kvar for seg slåttar frå sine heimetrakter, men dei spela også nokre slåttar i lag. Og dei fortalde morosamt mellom slåttane. Før denne konserte var det ein minikonsert med Vegar Vårdal og Patrik Andersson som spela slåttar frå den nye CD'en dei nettopp har gjeve ut med stof frå Finnskogsområdet, på begge sider av riksgrensa. Det var også fint å høyre på.
 (19/10-07)
Susanne Lundeng gjer stor lukke i Asia
Susanne Lundeng er på konsertreise i Asia. Ho spelar i hovudstaden i Sør-Korea, der ein av slåttande hennar er blitt voggesong for barna. Og så reiser ho vidare til Kina. Les meir her.
 (19/10-07)
Spennande program på Hilmarfestivalen 2007
Det blir eit spennande program på Hilmarfestivalen i Steinkjer 8-11 november 2007. Mellom artistane finn vi Annbjørg Lien og Sondre Bratland. Småviltlaget, som vann folkelarmpris i år, kjem også og sameleis P.A.Røstad jr. orkester. Dessutan blir det kurs med Frigg og samling for Hilmars ungdomsring. Les meir her.
 (14/10-07)
Vegar Vårdal/Patrik Andersson med ny CD: Finnskogen brinner
Den nye CD'en med stoff frå Finnskogsområdet har slåttar frå begge sida av grensa. Det blir plateslepp tysdag 16. oktober i Teatersalen i BUL, Oslo. Og det blir førslepp måndag 15. oktober på Fabrikken kl 20.15. Les meir her.
 (14/11-07)
Magnar Sundt: Statsbudsjettet skuffande for sektoren
Dagleg leiar Magnar Sundt er ikkje nøgd med Kulturbudsjettet når det gjeld folkemusikk og dans. Rådet for folkemusikk og folkedans får ein auke på 0,9 mill, Riksscena får 1 mill kr, Førde Internasjonale folkemusikkfestival får 0,6 mill kr i auke og Bygda dansar får 0,15 mill kr i auke. Ein del  andre støtteordningar som har fått  auke, og som også kjem folkemusikken til gode: Musikkverkstadordninga som er styrka med 2,5 mill og Frifond som er styrka med 4,4 mill, sistnemnde spesielt til ei satsning på barn og unge med innvandrarbakgrunn. Les elles her.
 (14/10-07)
Kjell Bitustøyl: Folkemusikken tener på nyskaping
Til Vest-Telemark blad seier den tidlegare redaktøren av Splemannsbladet at nyskaping innan folkemusikken ikkje lenger er omstridd. Det kom ein snunad omkring 1990. Les intervjuet her.
 (14/10-07)
Årsmøte i LfS i Bærum med flott konsert med bæringar
Årsmøtet i Landslaget for Spelemenn er 3-4 november og Bærum Spelemannslag er lokal arrangør. Dei haar planlagt ein gild konsert i samband med årsmøtet, mellom andre med Valkyrien Allstars, Vrang, Lucky Loop, Håkon Asheim trio, Øvrevoll spelemannslag, Bærum spelemannslag og Bærum juniorspelemannslag, og det er fredag 3. november. Meir her.
 (14/10-07)
Kunstnerstipend eller garantiinntekt`?
Måndag 15. oktober går fristen ut for dei som vil søke om statens kunstnerstipend eller garantiinntekt. I fjor var det også nokre innan folkemusikk og dans som fekk stipend, mellom dei fekk Ragnhild Furholt, Geir Egil Larsen, Jan Beitohaugen Granli og Hallgrim Hansegård kvart sitt arbeidsstipend på 168 500,- Les meir på www.kunstnerstipend.no.
 (14/10-07)
Sven Ahlbäck første folkemusikkprofessor i Sverike
I ei pressemelding framgår det at spelemannen, pedagogen og forskaren Sven Ahlbäck er utnemt til professor ved Kungl. Musikhögskolan
" Det är ingen tvekan om att Ahlbäck tillhört dem som i Sverige skapaten ny estetisk kanon på traditionell grund. Det säger professor emeritusJan Ling om Sven Ahlbäck, som nu befordrats till professor i svenskfolkmusik vid Kungl. Musikhögskolan.
Sven Ahlbäck är dessutom Sveriges förste professor i folkmusik som fått titeln på både konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska meriter.
Sven Ahlbäck, född 1960 och uppväxt i Norra Uppland, tillhör den generation spelmän som skolades under ”folkmusikvågens” tidevarv, en unik epok inom svensk musikhistoria som förändrade såväl estetiska som musiksociala normer och föreställningar, enligt professor Jan Ling, en av de sakkunniga bakom Ahlbäcks befordran."
Les meir her
 (14/10-07)
Grappas debutantpris for 2007 til Gjermund Larsen
Det er andre gong denne prisen blir delt ut - ein pris for utøvarar under 30 år. I fjor gjekk prisen til Valkyrien Allstars. Prisen vart då også utdelt i samband med lanseringskonserten for Valkyriens nye CD. Gjermund Larsen (1981) har vore med på mange CD'ar, mellom anna i gruppa Majorstuen, men har ikkje gjeve ut solo-CD. Den vil kome til neste år med stoff som han har laga sjølv. Les meir her.
 (14/10-07)
Vinnarane av Spelemannsprisen på Folkelarm 2007
Folkelarm vart avvikla i Oslo siste helga i september, og vart igjen ein stor suksess for tilskiparen som er Landslaget for Spelemenn.
Vinnarane av Spelemannsprisane vart:
Soloklassa
Daniel Sandén Warg og Sigurd Brokke – Rammeslag (Etnisk musikklubb)
Dokumentasjonsklassa
Stev for dagen: Kirsten Bråten Berg, Astri Rysstad og Kari Rolfsen (Heilo)
Open klasse:
Sondre Bratland og Javed Bashir – Dialogue (Kirkelig kulturverksted)
Nyskapande:
Bruvoll Halvorsen- Trillar for to (Grappa)
Gammaldans:
Småviltlaget – Pols (Norilds)
Årets nykommar:
Krøklun – Krøklun (Kvarts)
Årets folkemusikkartist
Hallgrim Hansegård
Les meir her.
 (14/10-07)
Vellukka Vestlandskappleik i Jølster
Arrangøren Indre Sunnfjord Spelemannslag er vel nøgd med kappleiken der 170 deltakarar var i elden. Best i spel hardingfele klasse A var Øivind Vabø frå Bergen. I open klasse vart Jorun Marie Kvernberg best - ho spela mellom anna på to feler samtidig. Les meir her.
 (14/10-07)
Oline Løvlid i Hornindal på kappleik med to av sine mange elevar
På Vestlandskappleiken i Jølster nyleg var Oline Løvlid (57) frå Hornindal der med to av sine 13 år gamle elevar. Dei gjorde det godt som einaste deltakarar i vokal yngste klasse. I Hornindal har Oline 74 songelevar med alder frå 2 til 18 år. Den eine av dei to kvedarane er
Sondre Leivdal som alt har mange kappleikar bak seg. Tippoldefaren, Elling Seljeset, gjorde mange opptak for NRK. Den andre er Kristoffer Haugen. I vinter var han ein av tre unge kvedarar frå Hornindal  som song under den kongelege bursdagsfeiringa i Oslo Rådhus. Tidlegare i år fekk han Drømmestipendet på 10.000 kroner. Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping . Les meir i BT.
 (14/10-07)
Oppdal Spell og dansarlag Årets Oppdalambassadør
I Oppdal har det nyleg vore Fjell- og Fårikålfestival -helg med innpå 20 000 deltakarar. På denne festivalen var Oppdal spell- og dansarlag og spelemannsgruppa Nordafjells utnemnt til årets Oppdal-ambassadørar. Spelemannslaget har i mange år vore eit av dei mest aktive i landet. Mellom anna har dei etablert eit musikkarkiv med 10000 slåttar. Dei siste åra har dei vore svært aktive som arrangørar: 3 distriktskappleikar, 3 Landsfestivalar og tre landskappleikar!  Spellmannslaget har dessutan to ganger på rad gått til topps i Landskappleiken. Nordafjells vart i år Norgesmester i gamaldansmusikk. Dei har også gitt ut CD som fekk Folkelarm-pris og vart nominert til Spelemannspris. Les meir her. Les meir her.
 (14/10-07)
Snart første samling for "Bygda dansar" i Oppland
Det nye prosjektet for Bygda dansar heiter i Oppland "Lea de". Stian Roland er lokal prosjektleiar og Sigurd Heide frå Rådet for folkemusikk og folkedans. Samlinga er 12-14 oktober på vinstra vidaregåande skole. Stian Roland og Sigurd Heide vil stå for opplegget denne helgen, der både runddanser og bygdedanser fra Oppland er tema.
Vi vil også ha en valgfri økt på lørdag der ungdommene kan velge mellom Nina Owren Furuli på fele, Silje Onstad Hålien med moderne dans, og Stian Roland og Sigurd Heide som tar seg av folkedansen. Resten av helga går med til dans, dans, dans, film, soving, mat og bli kjent.
Oppmøte er på Vinstra vgs mellom 19.00 og 20.00 på fredag, og vi avslutter ca 15.00 på søndag.
Reise må ungdommene dekke selv, men mat, instruksjon og alt annet er dekket av Lea de.
Overnatting blir på klasserom på skolen, og ungdommene må ha med sovepose og underlag.
Ungdommer og andre interesserte kan ta kontakt med prosjektledelsen, og se gjerne på nettsiden til Lea de www.bygdadansar.no eller www.rff-sentret.no for utfyllende informasjon. Innbydelse som kan deles ut og henges opp ligger vedlagt. Kontaktinformasjon til Stian Roland: mobil  907 22 690 eller
stian.roland@hf.ntnu.no
 (11/10-07)
CD'en til Valkyrien Allstars med rekordsal
Den første veka etter lanseringa vart det selt 3000 eksemplar av den nye plata til Valkyrien Allstars. Dette er nær rekord for ei debutplate i Musikkoperatørenes historie. Musikkoperatørene dibribuerer den nye plata. Det er dessutan meir enn dobbelt så mykje som Kaisers Orchestra selte første veka med si plate "Ompa til du dør" i 2001. Valkyrien Allstars er med på å bane veg for folkemusikk hjå større platekjeder som Platekompaniet og Free Record Shop. Frå 2005 til 2006 auka salet av folkemusikkplater med 34%, og ein ventar ny framgang i 2007. Den nye plata til Bruvoll/Halvorsen dreg i same retning. Det er plateselskapet Grappa som er kjelde for desse opplysningane. Sjå elles omtale av plata på Ballade.
 (14/10-07)
Ein million meir til Riksscena i Statsbudsjettet
Styreleiar i Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk joik, og folkedans  Karl einar Ellingsen er tilfreds med at kulturminister trond Giske har plussa ein million kroner i statens tilskot til Riksscena. Også Rådet for folkemusikk og folkedans, Førde internasjonal folkemusikkfestival og ensemblestøtteordninga får påplussing på sine budsjett, i tillegg til at det samiske kulturfeltet og ei rekkje institusjoner som arbeider innen det flerkulturelle feltet.
 (11/10-07)
Seljordkappleiken 21 og 22 september 2007
Fredag vert det ein gild konsert til minne om Sigurd Nes og Jørund Telnes "Ei vise vil eg kveda, som meg i hugen renn". Mang folkemusikarar skal i aksjon, mellom dei Hæge Manheim, Per Anders Buen Garnås, Ingvill Marit Buen Garnås, Ingebjørg Harman Bratland, Ragnar Haugstøl, Randi Øverbø og Kjell Hove. Etterpå vert det dans.  Laurdag er det Seljordkappleik med tevling i alle klassar.
 (17/09-07)
Dei nominerte til Folkelarmprisane 2007
Dei nominerte til folkemusikkens eigne spelemannsprisar er no offentleggjort. Ein jury har plukka ut deltakarar i dei 6 klassane.

Solo
Karen Anne Buljo / Ábifruwá  IDUT
Daniel Sanden Warg og Sigurd Brokke / Rammeslag ETNISK MUSIKKLUBB
Jorun Marie Kvernberg / Album TA:LIK
Gamaldans /tradisjonelt samspel
Krøklun / Krøklun KVARTS
Småviltlaget / Pols  NORILDS
Over Stok og Steen / Frekke fyrer KVARTS
Årets dokumentasjonsplate
Div. artistar / Fillevern  TA:LIK 
Kirsten Bråten Berg, Kari Rolfsen og Astri Rysstad /  Stev for dagen  HEILO 
Div. artistar / Gjenklang HEILO 
Open klasse
Sondre Bratland og Javed Bashir / Dialogue KIRKELIG KULTURVERKSTED
Koame Sereba / Dodo KSG PRODUCTION
String Sisters / Live HEILO
Nyskapande/eksperimentell
Vajas / Sacred Stone VAJ AS
Bruvoll/Halvorsen / Trillar for to GRAPPA
Berit Opheim og Sigbjørn Apeland / Den blide sol NORCD 
Ingunn Bjørgo Band / Borderland ASKERLADDEN KULTURVERKSTED
Majorstuen / Juledrøm MAJORSTUEN FIDDLERS COMPANY
Nykommar
Jorun Marie Kvernberg / Album TA:LIK
Daniel Sandén Warg og Sigurd Brokke / Rammeslag ETNISK MUSIKKLUBB
Karen Anne Buljo / Ábifruwá IDUT
Krøklun / Krøklun KVARTS
Les meir på Folkelarm.no
 (17/09-07)
Lene Furuli konstituert som dagleg leiar i NFD
Den tidlegare leiaren i Norsk folkemusikk og danselag Jan Lothe Eriksen starta i dag som dagleg leiar i Riksscena, og Lene Furuli er konstituert som dagleg leiar i NFD. Ho har vore leiar for Norsk folkemusikkformidling.
 (17/09-07)
Jan Lote Eriksen startar i Riksscena i dag
Den tidlegare leiaren i NFD Jan Lothe Eriksen startar i dag som dagleg leiar for Riksscena for folkemusikk og folkedans. Til no har han vore utleigd prosjektleiar frå Norsk folkemusikkformidling.
 (17/09-07
Felemarkarbok til Hardingfelesenteret i Bø i Telemark
"Bø i Felemark" er namnet på feleprosjektet i Bø, med Kjell Bitustøyl som dagleg leiar. Nyleg fekk dei dagboka til den kjente felemakaren Gunnar G. Helland (1889-1976) frå slektningar i Amerika. Boka syner notat av feler Gunnar G. Helland selde frå 1903 til 1958. Tidleg på 1900-talet reiste Helland til USA og starta firmaet Helland Brothers saman med bror sin Knut G. Helland. Les meir her.
 (08/09-07)
Osa--festivalen på Voss legg vekt på folkemusikk og klassisk
Det gjer dei forsåvidt kvart år, men i år står også jazz sentralt.  I år står Griegs opus 72 i fokus, og dei vil vise korleis dette verket vart til basert på Halvorsens nedteikningar av slåttar etter Knut Dahle. Årets tingingsverk har Terje Isungset laga. Elles står folkedans og historisk dans sentralt i år. Les meir her.
 (08/09-07)
Mary Barthelemy med bok om Karl Fant
Boka vart lansert ved Rørosmuseet der Mary har vore tilknytta i mange år. I ca 10 år har ho arbeidd med å finne stoff om Karl Fant, og det har nå vorte til bok. Boka inneheld også mykje stoff om dei reisande sin musikk og deira lagnad. Glåmos Spellmannslag spela under lanseringa. Les meir her.
 (07/09-07)
Fond for utøvande kunstnarar har delt ut pengar
Fondet har delt ut saman kr 3.162.450,  av dette 272 000 til folkemusikkføremål. Folkemusikklista ser slik ut:
REISESTØTTE
Brennesvik, Karin W. HOVIN I TELEMARK 6.000
Hamre, Knut GRANVIN 6.000

MUSIKK
Halvorsen, Jon Anders OSLO 20.000
Hytta, Anne OSLO 20.000
Landslaget for Spelemenn OSLO 20.000
Manheim, Hæge SELJORD 15.000
Osafestivalen VOSS 15.000
OsloFolk OSLO 20.000
Tindra OSLO 15.000

FONOGRAM
Borlaug, Christian HØNEFOSS 25.000
Frøholm, Britt Pernille OSLO 35.000
Glima SELJORD 25.000
Gullikstad, Harald RØROS 20.000
Morken, John Ole LOFTHUS 30.000

 
(07/09-07)
Sturla Eide med sin første solo-CD
Sturla Eide har i mange år vore ein av våre fremste folkemusikarar. Sidan 1998 har han vore musikar på heiltid som utøvar og pedagog. . I 10 år har han spela i Gruppa "Flukt" og i duoen "Sturla/andreas". Den første soloCD'en heiter "Murru" og blir slept i Orkdal 17. september. Etterpå blir det turne. På CD'en spelar Sturla Eide både fele, hardingfele og bratsj. Plata inneheld både eigne komposisjonar og tradisjonelle låtar. Les meir her.
 (07/09-07)
Jan Petter Blom får Rff-prisen for 2007
Professor jan Petter Blom får i år Rff-prisen for sin langvarige innsats for bygdedansen. Prisen er på 15 000 kr og eit steinmotiv, og blir utdelt i Trondheim 20. oktober. Blom var den første akademikaren her i landet som hadde sterkt fokus på bygdedansen. I 1960 presenterte han nye metodar for å analysere og beskrive strukturar i bygdedansen. Blom sitt fagfelt er sosialantropologi og har frå 1963 vore tilsett ved Universitetet i Bergen. Han har gjort feltarbeid både i Norge, India og på Bahamas, og musikk- og danseperspektivet har ofte stått sentralt i dette arbeidet. I 1996 blei Blom knytta til det nyetablerte Griegakademiet ved Universitetet i Bergen som leiar for hovedfagsstudiet i folkemusikkvitskap. Blom har hatt mange verv innan folkedans og folkemusikkorganisasjonar og har vore mykje nytta som forelesar og som domar.
 (04/09-07)
Bygdedanslaget i Bergen med allsidig haustprogram
Vi har fått tilsendt det allsidige haustprogrammet til Bygdedanslaget i Bergen. Heile programmet her.
 (04/09-07)
Dansaren og pedagogen Reidar Warme er død
Reidar Warme døydde tysdag 7. august 82 år gamal. gjennom eit aktivt liv la han ned eit stort arbeid for folkedansen og den historiske dansen i landet vårt. Faren Rolf Warme var ein aktiv folkedansar og framifrå rettleiar i BUL i Oslo og Oslo Songdanslag gjennom mange år, og Reidar Warme var med foreldra på dansen frå han knapt kunne gå. Etter krigen var han i 13 år ein inspirerande rettleiar i Oslo Songdanslag. Han vart landets første lektor i dans ved Foss videregående skole i Oslo. Han reiste rundt om i Europa og skreiv opp ei mengd dansar. Han ga ut bøker med danseoppskrifter, han hadde koreografi og undervisning for Nasjonalballetten, Den norske opera og Nasjonalteateret. Han var også breitt kulturinteressert i historie, fotografi, smykkedesign, orkidear og sopp og mykje anna. Han var også dansemeister i mange år på dei såkalla Operaballa i Oslo. Først og fremst vil ein minnast han  som den dugande og insprerande danselæraren som visste å sette dansen inn i ein rett kulturell og historisk samanheng.
 (03/09-07)
Ny musikk-konkurranse på NRK TV i haust: Lyden av lørdag
I fjor var det Kjempesjansen, og i år blir det "Lyden av lørdag" som er NRK si musikkonkurranse denne hausten. Tore Strømøy skal vere programleiar og det er også folkemusikkartistar med mellom dei 24 gruppene/artistane.Det er Geitungen, Lillebror Vassåsen og Ingebjørg H. Bratland. Det blir 6 kjende artistar som skal hjelpe dei ulike gruppene på vegen mot finalen.  Programstart er 15. september. Les meir her.
 (01/09-07)
Stian Roland prosjektleiar for Bygda dansar-prosjektet i Oppland
"Lea de" er det lokale namnet på det tredje prosjektet i serien "Bygda dansar" som rådet for folkemusikk og bygdedans står bak. Stian Roland er ein kjent dansar og kvedar frå Valdres. Han har fått jobben som lokal prosjektleiar medan Sigurd Johan Heide er prosjektleiar frå Rff. Stian Roland har utdanning frå Høgskolen i Telemark, Rauland, frå Dansevitskap ved NTNU og ved Ole Bull-akademiet. Prosjektet startar opp med ei samling på Vinstra vg skole 21-23 september, med ei etterfølgjande rundreise på dei vidaregåande skulane i fylket. Den 19-21 oktober blir den første helgesamlinga i prosjektet. Les meir her. På biletet dansar Stian Roland Valdresspringar med Tone Voldhaug.
 (01/09-07)
Askerladden var med på TV2 frokosttv
Fredag hadde TV2 sending frå Langøyene i Oslofjorden på frokostTV. Der var Askerladden ei av gruppene som spela på Langøyenetreffet.
 (01/09-07)
VM i Rørospols 6. oktober på Vauldalen Fjellhotell
Den 5.-7. oktober er det dansehelg på Vauldalen Fjellhotell, og då er det også VM i Rørospols. Det blir mange gode orkester som spelar mellom dei
Dalakopa, Småviltlaget, Brekken spell- og danselag, Lassie ’n the Lads, Peder Persson m/orkester. Andreas Lunnan skal vere konferanseier. Les meir her.
 (20/08-07)
Karita Bekkemellem sin opningstale på Landsfestivalen i Vågå
Her kan du lese heile talen som likestillingsministeren heldt då ho opne Landsfestivalen i Vågå i sumar.
 (20/08-07)
15 år og hekta på hardingfele
Den 15 år gamle
Lars Ingar Meyer Fjeld har vore på kurs i hardingfelespel i Seljord. Les kan han synest om hardingfela.
 (20/08-07)
Variert og spennande program på Columbi Egg i Bergen denne hausten
Det er i alt 11 ulike tilskipingar med i alt 18 artistar/grupper som vil opptre på folkemusikkpubben i Bergen, der Gabriel Fliflet er leiar. Det startar 3. september då kjem legendene innan engelsk folkemusikk; ekteparet Waterson: Carthy. Av andre kan nemnast Bruvoll/Halvorsen, Ragnhild Furebotten trio og Eidfjord-jenta Benedicte Maurseth og Hallgrim hansegård. Les meir her.
 (20/08-07)
Også norsk folkedans på Bollywood i Oslo
Fredag 10. august gjekk den indiske film og dansefestivalen Bollywood føre seg på kulturslottet Soria Moria i Oslo. Byrådsleiar Erling Lae og kulturminister Giske var tilstades, saman med den indiske ambassadøren og kjente indiske filmstjerner. Det var 500 tilstades. På denne opningssermonien var det også norsk folkedans - "Kjerringa med staven" frå Nittedal deltok med musikarar frå Nitelva. Framsyninga vart sett stor pris på. Les meir her.
 (20/08-07)
Valle kommune sin kulturpris til Kirsten Bråten Berg
Prisen vert delt ut annakvart år og gjekk dette året til Kirsten for det store arbeidet ho har gjort for folkemusikken og songen og dansen. Les meir her.
 (07/08-07)
Solfrid Nestegard Gjeldokk og Anders Aasberg brudepar på Holdagen
Dei gifta seg ikkje på rett, men han viste eit imponerande hallingkast. Les meir her.
 (07/08-07)
Kroer-spelemannen Tormod Gjermundrud på NRKs Jukeboks
Den allsidige spelemannen spelar i mange orkester og er nå også aktuell på NRK Les meir om dette her.
 (07/08-07)
Marianne Terum Dalen (17) tok bronse under Landsfestivalen
Marianne frå Aurland går på Folkemusikklina på Vinstra, og ho spelar torader. Les intervju med henne i Porten.no
 (07/08-07)
Prosjektet Snu Nordvest får rosande omtale også i Tidens Tegn
Avisa har sett framsyninga Tru og utru som ungdomane frå Nordvestlandet har vist under Moldejazz. Avisa er full av lovord om dei unge dansarane og musikarane. Les her.
 (07/08-07)
Dalakopa har hatt suksess i 22 år
Det har gått 22 år sidan den spede starten på Dalakopa. I løpet av desse åra har det blitt 10 CD'ar og ei mengd ulike prisar. Og dei har ikkje tenkt å gje seg no, fortel dei til Hamar dagblad. Les meir her.
 (07/08-09)
Forskarar ved NTNU deltar i stort nordisk forskningsprogram i dans
Ei gruppe nordiske forskarar knytt til den nordiske mastergraden i dansevitskap, mellom dei  Anne Fiskvik og Egil Bakka ved NTNU har fått ei løyving på 500.000 Euro til eit 4-årig forskingsprosjekt frå Riksbankens jubileumsfond og programmet Nordic Spaces. Danseprosjektet har tittelen Dance in Nordic Spaces. Formation of Corporeal Identities og vil starta i oktober 2007. Det er heimesida til Rådet for Folkemusikk og folkedans som melder dette. Les meir her.
 (06/08-07)
Fleire norske grupper spelar i utlandet i sumar
Vi får opplyst at Karl Seglem spelte på Festival de Musicas do Mundo i Portugal i juli. Majorstuen spelte tidlegare i sommar på TFF.Rudolstadt i Tyskland og reiser til Bidasoa folk festival i Baskerland i august. Spindel reiser til Vancouver, Canada denne veka og skal ha fleire konsertar på Festival Vancouver. Les meir om dette her.
 (06/08-07)
Mange gode opplæringstilbod for unge innan folkemusikk og dans
Det er mange gode opplæringstilbod for unge som vil lære folkemusikk og folkedans. I Valdres er Strunkeveko nett avslutta, og dei har også i år feira 10 års jubileum. Denne veka er det to ulike kurs som blir haldne. Det eldste av alle er Mo-kurset i Sogn og Fjordane og Ungfolk i Telemark. Og neste veke er det klart for Barentsungdom i Troms under Kalottspel. Slikt målretta godt arbeid med dei unge vil heilt sikkert gje gode resultat.
 (31/07-07)
Referat frå siste møte i Rådet for folkemusikk og folkedans
Møtet var 7-8 juni og møtereferatet er å lese på Rådet sine heimesider. Det er mange interessante ting rådet arbeider med, til dømes den immaterielle kulturarven, Kulturskolen (det finst 378 kulturskolar i landet!), nytt utval for instrumentbyggartradisjonen, tiltaksmidlar, møte med folkemusikk- og danseorganisasjonane og mykje anna.
 (31/07-07)
Svært vellukka Jørn Hilme stemne på Fagernes vart avslutta søndag
Festivalen på Fagernes varte i mange dagar og vart avslutta med kappleik for A-klassen på søndag. Det samla publikumsbesøket på arrangementa vart ca 9000 som er 1500 meir enn i fjor. Det var mykje folk både på konsertar, dans, kappleik og kurs. Laurdagskvelden var heile 1500 til stades på Valdres Folkemueum der mellom andre Lillebjørn Nilsen og Valkyrien Allstars hadde konsert saman (sjå biletet). Elles vil vi gjerne trekkje fram kyrkjekonsertane "Som lilja rein" som var ei svært fin konsertoppleving, der eit nyskrive tingingsverk av Nils Henrik Asheim også inngjekk. Fin var også jubileumskonserten for Strunkeveko (10 år).
I hardingfele klasse A vart Jan Beitohaugen Granli best og fekk dermed felebogen som Niels Røine har laga til odel og eige (vunne tre gonger). I dans hardingfele klasse A vart Håkon Tveito og Sissel Rudningen frå Ål  spel- og dansarlag og Hemsedal spelemannslag best. I spel fele klasse A vart Nina Owren Furuli frå Sør-Fron best. I lausdans klasse A var Ulf-Arne Johannesen frå Ål best. Her kan du lese alle resultata frå kappleiken. Om festivalen elles kan du lese her.
 (30/07-07)
Ola Hilmen frå Valdres fekk Torleiv Bolstads minnestipend
Under Jørn Hilmestemnet fekk Ola Hilmen årets minnestipend etter Torleiv Bolstad. Ola Hilmen spelar mellom anna i Valkyrien Allstars og fekk prisen særleg for han var med å nå nye grupper med folkemusikken. Les meir her.
 (30/07-07)
Intervju med Arild Andersen føre Telemarks-forestillinga
Under Folkemusikkfestivalen i Bø nyleg hadde Kirsten Bråten Berg og Arild Andersen "reprise" på to forestillingar som dei hadde for over 10 år sidan, nemleg "Sagn" og "Arv". I forkant av forestillinga var det eit interessant intervju med Arild Andersen i Ballade, der han mellom anna fortel om samarbeidet mellom dei to kunstnarane. Les intervjuet her.
 (30/07-07)
Stort intervju med Annbjørg Lien i Ballade
Under Telemarksfestivalen vart tingingsverket "Waltz With Me" framført. Det gjorde stor lykke, men det var også kritiske merknader, les konsertmeldinga til Ida Habbestad. Nokre dagar før hadde Ballade eit langt intervju med Annbjørg Lien som er verdt å lese. Les artikkelen her.
 (30/07-07)
Spennande artikkel i Ballade: Andre generasjon Lindemangranskarar
Under årets Telemarkfestival i Bø var det eit møte mellom kvedarane Øyonn Groven Myhren og Ingvild Buen Garnås - eit slags vidareføring av det Lindeman-prosjektet som vi hadde for ei tid sidan. Før denne konserten hadde Ida Habbestad iet intervju med dei to kvedarane i Ballade. Her kjem det fram mange interessante tankar og synspunkt som folkemusikkinteresserte vil ha glede av å lese. Heile artikkelen her.
 (30/07-07)
Ny publikumsrekord under årets Telemarkfestival i Bø
Det var nær 7000 deltakarar på årets festival, og det er ny publikumsrekord. Telemarkfestivalen engasjerer om lag 150 artistar som deltar i 20 konsertar/arrangement. Og det blir meldt om eit vel gjennomført og vellukka arrangement. Les meir her.  Her kan du også lese ei konsertmelding av opningskonserten på festivalen.
 (29/07-07)
Gjermund Bråthen vart vinnar av Eckbos Legats folkemusikkpris
Den 16 år gamle dansaren frå Ål i Hallingdal har utmerka seg som ein framifrå dansar. Han van også årets Landskappleik i laus i C-klassen. prisen vart delt ut under Telemarksfestivalen. Les meir her.
 (29/07-07)
Vellukka NM i gamaldansmusikk i Vågå - Landsfestivalen 2007
Det blir rapportert om eit vellukka stemne og svært mange unge deltakarar på Landsfestivalen 2007. Heile 700 spelemenn deltok i 7 ulike klassar. Mestvinnande vart Øyvind Sandum frå Lalm som vart norgesmeister både i solo durspel og saman med gruppa Nordafjells i klassen  for grupper. Sør-Fron spelemannslag vart best i lagspel. I solo andre instrument senior vart Marit Rusten (Otta) best.   Her finn du full resultatliste.
 (29/07-07
Benedicte Maurseth vart best i IntroFOLK 2007
Den store lanseringstevlinga for unge folkemusikarar, som mellom andre Rikskonsertane står bak, vart vunnen av hardingfelespelaren Benedicte Maurseth. Finalen på tevlinga gjekk føre seg under Telemarksfestivalen. Juryen, som vart leia av Åse Kleveland, var einstemmige i at Benedicte var best fordi  ho viste stor orginalitet og svært god formidlingsevne. Les meir om det på Ballade.
 (29/07-09)
Artistane til årets Folkelarm er nå klare
Det er ei lang rekkje av våre fremste grupper og artistar som vil vise seg fram på bransjetreffet i Oslo 28. og 29. september på Cosmopolite og Belleville. Her finn du heile lista over dei som skal vere med.
 (17/07-07)
Postens kulturpris for 2007 tildelt Sigmund Eikås frå Jølster
Denne allsidige spelemannen har lagt ned eit stort arbeid på mange felt innan norsk folkemusikk, som spelemann, organisator, lærar og mykje meir, både lokalt og nasjonalt. I fjor var det Oline Løvlid frå Hornindal som fekk prisen. Les meir om dette her.
 (17/07-07)
Egil Storebekkens musikkpris for 2007 tildelt Leif Løchen
Leif Løchen (f 1921) frå Vågå fekk årets pris. Les kva dei skriv om han: "Prisvinneren, som er utdannet arkitekt, er en av de virkelige pionérene innenfor dagens folkemusikkmiljø, både som utøver, organisator, innsamler og som lærer.  Etter krigen la han som medlem av Laget for Folkemusikk i Oslo ned en kjempeinnsats med å reorganisere Landslaget for Spelemenn (LfS), og han ble valgt inn i styret i LfS som sekretær på årsmøtet i 1946.  I tillegg redigerte han Spelemannsbladet i de første årene etter krigen.  Senere satt han som styremedlem i LfS fra 1955 til 1970, de to siste årene også som formann.  Leif Løchen har vært mye benyttet opp gjennom årene som dommer både under Landskappleiken og andre kappleiker, spesielt på eldre folkemusikkinstrumenter.  Han ble utnevnt til hedersmedlem i Landslaget i Bergen i 1973.  I 2000 fikk han Rff-prisen fra Rådet for folkemusikk og folkedans for sin mangeårige og store innsats innen folkemusikkmiljøet." Les meir her.
 (17/07-07)
Førdefestivalen like om hjørnet: 5-8 juli 2007
Årets festival startar snart, og her kan du les om festivalen i ei pressemelding som vi har fått tilsendt. I år er "franske kjensler" i fokus, men sjølvsagt også mykje anna i denne 18. festivalen. Her er det mange flotte konsertar og forestillingar å vere med på i tillegg  til mykje anna fom skjer.
 (03/07-07)
Ni nye A-klassingar etter Landskappleiken på Geilo
det var i alt 9 spelemenn og dansarar som kvalifiserte seg til A-klassen. Desse var Aasmund Nordstoga (vokal), Ulf-Arne Johannessen  (laus), Ingrid Schei Stuhaug og Ragnhild Hemsing (spel hardingfele), Tonje Lien Barkenæs (spel fele), Eivind Bakken (dans hardingfele), Kirsti Thoresen,  Agnar Olsen og Svein Are Vatnehol (dans fele).
 (02/07-07)
Aslak Opsal Brimi og Jan Beitohaugen Granli vart best på Landskappleiken. Kongepokalen til Eivind Bakken i laus.
I finalespelet på vanleg fele klasse A kom Aslak Brimi på førsteplass, føre Andreas Bjørkås frå Oppdal og Andreas Skeie Ljones frå Lillehammer. På hardingfele vart Jan Beitohaugen Granli best, med dei to telemarkingane Per Anders Buen Garnås og Ottar Kaasa rett bak. I lausdans klasse A vart  Eivind Bakken (Småjondølenes dansarlag) best føre Martin Myhr Trysil (Knut dans- og spelmannslag) på andre og Hallgrim Hansegård (Øystre Slidre spel- og dansarlag) på tredje plass. Kongepokalen vart utdelt til vannaren i lausdan, som altså var Eivind Bakken, Småjondølene. Meir her.
 (01/07-07)
Halvdan Furholt og Øyvind Kvile nye æresmedlemer i Landslaget for Spelemenn
Under meisterkonserten på Landskappleiken på Geilo vart dansaren Øyvind Kvile og spelemannen Halvdan Furholt utnemt til æresmedlemer i Landslaget for Spelemann. Det var leiaren i laget Randi Skeide som stod for utnemningane. Meir her.
 (01/07-07)
Aller nyaste resultata frå Landskappleiken
Spel hardingfele klasse C vart vunne av Tor Hoslemo (Setesdal spelemannslag 116 p) tett føre Erlend Apneseth (Indre Sunnfjord spelemannslag 115 p). I lausdans klasse C vart Gjermund Bråten (Ål spel- og dansarlag 172 p) klart føre nestemann som var Ola Narverud (Småjondølenes dansarlag 158 p). I lausdans klasse B vart Ulf-Arne Johannessen (Ål spel- og dansarlag 186 p) klart føre dei andre. I lausdans klasse A vart dei tre beste desse: Eivind Bakken (Småjondølenes dansarlag), Hallgrim Hansegård (Øystre Slidre spel- og dansarlag) og Martin Myhr Trysil (Knut dans- og spelmannslag). Rekkjefølgja av dei tre vert offentleggjort laurdag kveld. I spel klasse A vert det meisterkonsert på søndag. Dei trre som gjekk til finalen i spel fele klasse A er Andreas Bjørkås (Oppdal spell- og dansarlag),  Andreas Ljones (Lillehammer spel- og dansarlag) og Aslak Opsahl Brimi (Lom spel- og dansarlag). Fulle resultatlister her.
 (30/06-07)
Nye resultat frå Landskappleiken på Geilo 2007
Lagspel fele senior vann Oppdals spell- og dansarlag, med Østerdølenes spellmannslag på andreplass og Lom spellmannslag på tredje. Junior vart Sørfron Juniorspellmannslag best. I dans hardingfele klasse B vann Arnhild Brennesvik og eivind Bakken Småjondølene ein klar siger med Numedalsspringar  føre Silje Onstad Hålien (Valdreskvelven spel- og dansarlag) og Frode Rolandsgard (Vestre Slidre folkemusikk- og danselag) med Valdresspringar. I langeleik solo junior vart Lisa Tunås Bratteng Ål spel- og dansarlag best medan  Lise Lunde Brennhagen Vårflaumen spel- og dansarlag vart best mellom seniorane. I vokal senior vart Camilla Granlien best, medan Gunhild Tømmerås og Ingvild Marit Buen Garnås delte andreplassen. I dans fele klasse A vart Silje Sølvberg og Audun Sølvberg best med Nordfjordspringar, medan Jorund Brynhildsvold og Harald TamnesRøros kom på andreplass med Rørospols. I dans hardingfele klasse A vart Sissel Rudningen og Knut Skrindo med hallingspringar best føre Anne Røine og Knut Aastad Bråten med Valdresspringar. I durspel senior vart Inge Gjevre frå Vågå best med Leif Ingvar Ranøien på andre. Indre Sunnfjord spelemannslag vart best i lagspel hardingfele senior. I spel fele klasse C vart Bjørn Kåre Odde Lom spel- og dansarlag klart best. Alle resultata her.
 (29/06-07)
Resultat frå Landskappleiken på Geilo 2007
I lagdans senior vart Ål spel og dansarlag best med Småjondølingane dansarlag på andre plass og Røros Folkedanslag på tredje. I junior lagdans tok Ål spel- og dansarlag både første og andre plassen. I spel fele klasse B vart Olaug Furusæter (Ringebu Spelmannslag) best med  118 poeng med Tonje Lien Barkenæs (Østerdølenes spellmannslag 117 p) på andre plass. I spel hardingfele klasse B vart Ragnhild Hemsing (Vårflaumen spel- og dansarlag 122 p) best med Ingrid Schei Stuhaug (Naustedalen spelemannslag 121 p) som nr to og Erlend Viken (Oppdal spell- og dansarlag 119 p) på tredjeplass. I vokal folkemusikk klasse C vart
Ingebjørg H. Bratland (Vinje dansarring) best med Margit Myhr (Ål Spel- og dansarlag) på andreplass. I vokal folkemusikk klasse D kom Olav Sem først. I vokal klasse B vart Aasmund Nordstoga (LfS) best medan Ellen Marie Selland geithaug (Voss spelemannslag) kom på andre plass. Alle resultata så langt finn du her.
 (28/06-07)
Polarisering mellom "profesjonelle folkemusikarar" og "amatørane"?
Det er den nye redaktøren for Spelemannsbladet Knut Aastad Bråten som spør om det i leiaren i siste nr av Spelemannsbladet. Han fortel at han som redaktør har fått fleire signal frå prosfesjonelle folkemusikkutøvarar som føler seg nedprioriterte i høve til amatørane. Han er delvis eining i at dette må kallast sutring. Han understrekar at han er for at folkemusikken blir profesjonalisert, men meiner det er viktig til dømes i samband med stipendutdelingar at det er kunstnerleg aktivitet og kvalitet som må vere utslagsgjevande, ikkje profesjonalitet. Les meir her.
 (28/06-07)
Dårleg økonomi i Landslaget for Spelemenn
I det siste Spelemannsbladet rettar ein fokus mot økonomien til Landslaget for Spelemenn. I 2005 vart det eit underskot på heile 455852 kr medan budsjettet var sett opp med eit overskot på 54000 kr. I 2006 vart underskotet 190 524 kr  samanlikna med eit budsjettert overskot på 18000. Ved dette er store deler av eigenkapitalen til laget oppbrukt. Det som tærer hardast på økonomien er Spelemannsbladet som laget i fleire år har subsisiert med bortimot 200 000 kr. Folkemusikkscena som er eit flaggskip for laget, må redusere talet på turnear hausten 2007. Laget har ikkje råd til å gå med underskot i 2007, seier dagleg leiar i LfS Magnar Sundt. På spørsmål til leiaren i LfS Randi Skeide om ho vurderer å trekkje seg pga den dårlege økonomien, svarar ho nei. Ho forsikrar at dei no har økonomien under kontroll.
 (28/06-07)
Få søkjarar til INTRO-folk i 2007
Semifinalane i INTRO-folk er i gang, og Sver vann som kjent den første semifinalen på Ål. Asgaut Bakken seier til Spelemannsbladet at det var berre 12 søkjarar til dei 6 semifinaleplassane, mot i alt 27 søkjarar i 2005. Søkartalet er ikkje kritisk lågt, seier Lise Lundh i Rikskonsertane. I 2007 er det 3 semifinalar og finalen skal vere under telemarksfestivalen. I juryen sit Øyonn Groven Myhren, Ånon Egeland, Inga Juso og helsge Skansen. I sjølve finale er også Åse Kleveland med i juryen.
 (28/06-07)
Kvedarane misnøgde med den nye salmeboka
Eit arbeid er i gang for å lage ei ny salmebok i 2010. Av dagens 1200 salmar blir ca 500 ikkje med i den nye. Fleire av dei gamle folketonane skal erstattast av nye og fengjande tonar "Det er grotesk at ein vil gjere om på eit åndsverk på denne måten" seier Unni Løvlid til Spelemannsbladet. I 2008 blir det ei brei høyring om forslaget til ny Salmebok.
 (28/06-07)
"Open klasse" er avlyst under Landskappleiken 2007
Då fristen gjekk ut var det berre to som hadde meldt seg på i Open klasse, og tevlinga vart dermed avlyst. Klassen vart oppretta til Landskappleiken i 2002.
 (28/06-07)
Jan Lothe Eriksen ny leiar for Riksscena for folkemusikk og dans
Styret for riksscena tilsette i går Jan Lothe Eriksen som dagleg leiar for den nye riksscena.  Han er i dag tilsett som dagleg leiar i Norsk Folkemusikk- og Danselag, og har også vore engasjert som prosjektleiar for Riksscena. Eriksen har tidleare arbeidd som nestleiar i Norsk Musikerforbund og har vore musiker i Stavanger Symfoniorkester, regionmusikar i Sandnes og musikkskolelærar i Rogaland. Les meir her.
 (27/06-07)
Grappa deler ut ny debutantpris
Grappa vil også for 2007 dele ut ein debutantpris. Prisen blir utdelt 1. oktober 2997 og søknadsfrist er 1. august 2007. I fjor var det Valkyrien AllStars som fekk prisen. Les meir her
 (25/06-07)
Eit danseår ved Manger Folkehøgskole?
Manger Folkehøgskole er einaste folkehøgskolen i landet med eiga line for folkedans. Lina har vore i gang i 2 år, men på grunn av lita interesse kan det vere fare for at ho vert nedlagt. Dei to åra som har gått har det attåt dei norske elevane vore elevar frå Finland, Sverige og Storbritannia. Som lærarar får du Birgitte Rørvik Bruun og Magne Kleiveland. Dei som er interesserte bør snarast ta kontakt med Manger Folkehøgskole.
 (25/06-07)
Ny handlingsplan for kultur og næring - Hallgrim Hansegård
Hallingdansaren og videokunstnaren Hallgrim Hansegård har starta "Dansekompaniet Frikar", og som eit av få har det fått plass i ein ny handlingsplan som 3 ulke departement har gått saman om. I planen framgår det at dansekompaniet til Hallgrim har bestillingar for ca. 1 million i 2007! og at heile 9 dansarar og 5 frilansmusikarar er involvert! Og alt dette har Hallgrim fått til heilt på eigen hand, i nært samarbeid med musikaren Andreas Ljones! Visjonen hans er å skape ein møtestad for tradisjons- og samtidskunsten gjennom fagleg utveksling på kryss av sjangrar og land. Les meir om handlingsplanen her.
 (25/06-07)
Dans i regnver på Folkekulturfestivalen
Laurdag 23. juni var regn og gråver heile dagen i Oslo, og det ramma også Folkekulturfestivalen til Noregs Ungdomslag. På formiddagen skulle 100 dansande ungdomar fylle gatene i sentrum med dans og song, i strålande sommarsol. Men då var det regnet som kom - til dels i store mengder. Men dansefolket let seg ikkje stoppe. Det vart dans både på Youngstorget på Rådhusplassen og avsluttande på Eidsvolls plass. Utover dagen var det mange kurs og andre aktivitetar å vere med på. På Elvebakken vg skole var det danseframsyningar. Først var det tre ungdommelege dansegrupper som deltok i framsyningskappleiken og deretter viste 4 unge par i 20-årsalderen ei forestilling dei hadde arbeidd fram i prosjektet "Sans for dans". På eit år og 4 helgesamlingar hadde dei laga ei gild og morosam forestilling med folkedans i botnen. Etterpå fekk vi oppleve ein flott konsert med den verdskjente finske folkemusikkgruppa JPP. Kvelden vart så avslutta med Leikfest på Det Norske Teateret der Askerladden sytte for god dansemusikk. Her kan du sjå mange bilete frå festivalen.
 (24/06-07)
Sven Nyhus kvartett og Glåmos Spellmannslag gir ut CD i lag
Det er 7 år sidan Glåmos spellmannslag sist ga ut CD. Namnet på CD'en er ”E’ du Bøl?”. CD-sleppet er på Røros. Les meir her.
 (24/06-07)
Rita Monica Mienna (27) tilsett som dagleg leiar for Telemarkfestivalen
Rett nok er det som vikar i eit år, for den faste daglege leiaren Annette Winkelmann som skal ha eit års barselspermisjon. Les meir her.
 (24/06-07)
Norsk Folkemusikkformidling satsar på formidling til utlandet
I eit intervju med Ballade fortel leiaren i Norsk Folkemusikkformidling Lene Furuli om korleis dei satsar på å få til ei profesjonell formidling av norsk folkemusikk i utlandet. Les intervjuet her.
 (24/06-07)
Eckbo legaters Folkemusikkpris skal delast ut for 7. gong
Det skal skje under Telemarkfestivalen i Bø. Det har kome inn forslag på gode kandidatar i fleire fylke. tidlegare vinnarar på kr 15000 er: Ottar Kåsa (hardingfele) frå Telemark, Kristin Gravaune (torader) frå Sør-Trøndelag, Øystein Nilsen (hardingfele) frå Rogaland, Ingebjørg H. Bratland (kveding) frå Telemark, Thea Tunås Bratteng (hardingfele) frå Buskerud og i 2006 Tor Hoslemo (hardingfele) frå Aust-Agder. Les meir her.
 (24/06-07)
Publikumsrekord på Nordvesttreffen
Det var rekord med betalande publikum på Nordvesttreffen i Foldfjord på Nordmøre. Det var mange dugande folkemusikkgrupper og musikarar med, til dømes: Nysst, Grandes Duo, Trondheim toradergruppe, Trio MDF, Øyvind Farmen, Tore Svendsberget, Lars Arvidsson, og Sigmund Sæther. Les meir her.
 (24/06-07)
God anledning til dans på Landskappleiken
På Landskappleiken på Geilo finn vi landets største dansegolv når vi legg saman alle der det blir dansa på same tid. Og det er førstekalsses spelemenn og grupper som syter for musikken. Her finn du oversikt over dans/sspel.
 (24/06-07)
Det blir sterk Kappleikopning på Geilo onsdag
Det er ikkje berre kappleike på ein Landskappleik. Det er også mange konsertar og forestillingar  og kurs av ulikt slag. hallingdølen fortel at det blir ei spennande opningsforestilling på Geilo. Hallingdal Teaterverkstad og regissør Gry Tøsdal sett saman eit spenstig program, der det også er med mange unge aktørar. Målet er å syne fram det beste Hallingdal kan svinge opp med innan spel og dans. Les meir her.
 (24/06-07)
Mediemakt.no - ein ny pressekanal for ungdom
På denne nye heimesida finn vi også stoff om Folkekulturfestivalen som er i Oslo 22-24 juni. Les her.   Les også her.
 (24/06-07)
Folkekulturfestivalen i Oslo opna på Det Norske Teateret
I jonsokhelga er det Folkekulturfestival i Oslo - Det tidlegare NU-stemnet til Noregs Ungdomslag. Folkekulturfestivalen og Teaterfestivalen opna fredag 22 juni i Det Norske Teateret, og det var byrådsleiar Erling Lae som stod for opninga. Han heldt forresten det meste av talen sin på nynorsk. Det var også helsingar frå leiaren i NU Gunhild Berge Stang og  Ola E. Bøe ved Det Norske Teatret. Det heile starta med at ei gruppe frå leikarringen Symra dansa den historiske dansen Gavott.  Seinare på kvelden var det stildansball i Speilsalen på Grand, Bygdedansfest med runddans i BLS-huset og barneprogram og munnharpekurs og seinare nattdans i Teatersalen til BUL. Her kan du sjå mange bilete frå opninga og frå Stildansballet på Grand.
(23/06-07)
Syret i Valdresmuseea vil overta Bunad- og folkedansrådet
Styret i Valdresmusea er positive til å ta over drifta av Bunad- og folkedansrådet som held til på Fagernes. Føresetnaden er at det ikkje går ut over drifta av sjølve museet og at staten vil finanisere drifta. "Styret ser positivt på ei eventuell overtaking, og går inn i forhandlingane med eit sterkt ynskje om å få til ei løysing" seier styreleiar Aslag Lajord til avisa Valdres.
 (23/06-07)
Åse Teigland frå Utne fekk 25000 kr i stipend til ny CD
Det er Hordaland fylkeskommune som derer ut 5 stipen og Åse Teigland vart trekt ut som ei av dei heldige mellom 81 søkjarar. Kunstnarstipendet frå Hordaland fylkeskommune skal ho nytta til innøving av nytt repertoar, arbeid med innspeling av ny solo-CD og studiar av bogeteknikk. Les meir her
 (17/06-07)
Drømmestipend frå norsk Tipping også til folkemusikarar
Kvart år deler Norsk Tipping og Norsk Kulturskoleråd ut 1 mill kroner i stipend til unge lovande musikarar. Ola Hilmen (22) frå Fagernes, og som spelar i Valkyrien, har fått stipend på kr 10000. Les her.  Også felespelaren Ole Erik Feragen frå Røros fekk same stipendet. Les om det her.
 (17/06-07)
Fond for utøvande kunstnarar har delt ut støtte i juni
Det er delt ut støtte til ein del tiltak innan folkemusikk og dans, mellom anna til Jørn Hilme stemnet (kr 20 000) og Folkelarm (kr 10000). Elles har desse fått: Adjagas (30.000), ÁRINN  (30.000), Garnås, Agnes Buen (30.000), Langeland, Sinikka (30.000), Lundeng, Susanne (25.000), Storm Weather Shanty Choir (15.000), Kaottspel  (50.000), SansDans (21.000), og til fonogram: Engegårdkvartetten (30.000) og Myhren, Øyonn Groven ( 40.000). Les meir her.
 (17/06-07)
Gjøvik Spelmannslag fyller 30 år og jubilerer ei heil veke
Det som er spesielt for dette spelemannslaget er at dei lagar sjølv dei instrumenta dei speler på. Jubileringa går føre seg på gjøvik Gård og omfattar mange ulike aktivitetar, mellom anna instrumentutstilling, konsertar og kurs. Les meir her.
 (17/06-07)
Eit nytt sommarkurs i folkemusikk og dans: BarentsUngdom
Det er Kalottspel i Målselv som startar det nye tilbode for ungdom i Barentsregionen. Det er allereide påmeldt 20 ungdomar frå Rovaniemi og Arkangelsk, men det er god plass for fleire. Dei har sikra seg ei rad dugande instruktørar. Les meir her.
 (17/06-07)
Rannveig Nordbryn spelar i 6 band, og likar folkemusikk
Rannveig Nordbryn er musikklærar og guide, og har nå også teke på seg jobben som leiar for Middelalderfestivalen på Hamar. Ho spelar tverrfløyte og blokkfløyte. Ho gjekk på Stange vg skole på musikklina, har gåttpå Voss Folkehøgskole og i Rauland- Akademiet og er utdanna faglærar i folkemusikk. Av dei er det berre 15 i heile landet, fortel ho til Hamar Dagblad. Ho har også jobba i Danmark og i Irland og spelar altså i 6 ulike band, mellom anna middelaldermusikk. Les meir her.
 (17/06-07)
Bygdedans i tre salar under Folkekulturfestivalen i Oslo
Fredag 22.06 blir det stor dansefest i Nordahl Brunsgt.22. Festen er ein del av programmet på Folkekulturfestivalen til Norges Ungdomslag www.folkekulturfestivalen.no  Dørene opnar 19.00, og utover kvelden kan du danse bygdedans frå Numedal, Telemark, Hallingdal og Valdres. Spelemenn/kvinne er Kenneth De Gala, Kjellbjørn Karlsrud og Hilde Kirkebøen. I Storsalen speler Østerdølene runddans og pols heile kvelden.
 (12/06-07)
Sinikka Langeland med ny CD på EMC
Starflowers er tittelen på Sinikka Langelands ny CD med stort sett Hans Børli-stoff. Og denne Cd'en kjem på det kjente plateselskapet ECM, og er tenkt for eit internasjonalt publikum. Sinikka langeland er fødd i 1961 og ga ut første plata si Langt innpå skoga i 1994. Den nye CD'en er hennar åttande. Første plata hennar med Børlitekstar kom i 1995 og mange av songane derifrå er med på den nye plata.
 (12/06-07)
"Skandinavisk folketone" for 4. gong 14-17 juli
Den fine vesle festivalen på Haukeli i 1000 meters høgde går då av stabelen. Tore Bruvoll blir årets sjef for Haukeliseter Spelemannslag. Les meir her.
 (10/06-07)
Nyinnspela CD blir premie på Landskappleiken
Ein ny CD med arkivopptak frå NRK blir premie på årets Landskappleik på Geilo. Alle musikarane som er med på plata er aktive musikarar i dag, og det blir både spel på hardingfele, torader, eldre instrument og kveding. Sølvi Gausemel i NRk er produsent. CD'en blik ikkje å få kjøpt før etter Landskappleiken. Les meir her.
 (10/06-07)
Liv Signe Navarsete opnar årest Førdefestival
Det blir samfersleministeren frå Sogn og Fjordane som opnar årets Førdefestival torsdag 5. juli i Førdehuset. I år veit vi at hovudtemaet er "franske kjensler". Les meir på Ballade.
 (10/06-07)
Reisestøtte til folkemusikarar frå UD
UD har delt ut reisestøtte og Støtte til kulturutveksling i land i Sør. Det var totalt 8 søknader frå norske folkemusikarar (søknadssum 277 260 kr) og av dei fekk 5 støtte (sum kr 50 000).Dei som fekk støtte var: Celio de Carvalho, Ane Carmen Roggen, Wagner Campos (Tradisjonell Musica): Konserter i Brasil 10.000 GamaltNymalt, Majorstuen (Norsk folkemusikkformidling): Womex 2007 showcase 15.000 Sinikka Langeland, Anders Jormin, Markku Ounaskari (Sinikka Langeland): Lanseringsturné i USA 15.000 Storm Weather Shanty Choir (Storm Weather Shanty Choir): 6 sjantifantar på tokt i Tyskland og Sveits 5.000 Susanne Lundeng Band, Håvar Bendiksen, Arnfinn Bergrabb, Trond-Viggo Solås, Einar Svendsby (Susanne Lundeng): One World Music Festival i Korea 5.000.
Les meir på www.stikk.no
 (10/06-07)
Valdresmusea overtar Bunad- og folkedraktrådet?
Kulturdepartementet vil ikkje lenger vere arbeidsgjevar for sekretariatet for Bunad- og folkedraktrådet (BFR) , og Valdresmusea AS har fått tilbod om å overta ansvaret. Måndag 11. juni skal styret for Valdresmusea avgjere om dei skal seie ja til henvendelsen frå Kulturdepartementet. Eventuell overtaking blir frå 1. januar 2008. Seier dei ja, blir direktør ved musea Torveig Dahl øvste leiar også for BFR. Framlegget frå Kulturdepartementet kjem som resultat av ei konsulentutgreiing som Norconsult har gjennomført.  BFR er ein statleg rådgjevande institusjon underlagt Kulturdepatementet. Institusjonen utgjer eit råd og eit sekretariat. BFR har kontor ved Valdres Folkemuseum på Fagernes og har 7 tilsette. Gunn Jensberg vart tilsett som direktør våren 2006. Det har etter det vore gjort fleire freistnader på å flytte sekretariatet til Trondheim. I det siste har BFR vore prega av intern uro og fleire har vore sjukmeldt siste halvåret, såleis også direktør Jensberg. Jon Fredrik Skauge er fungerande direktør.
 (09/06-07)
A.Larsen Husflid på Ski formidler brukte bunader
Verksemda til Vigdis Larsen på Ski utafor Oslo formidler for sal brukte bunader. Ho arbeider der saman med Anita Sjølie, og dei sel også nye bunader. Dei har jamt over 30-40 brukte bunader inne, og dei blir selde. Det er eigaren som fastset prisen på bunaden, og som eig bunaden til han blir selt. Forretninga tar 20% av salssummen. Seljaren må syte for at bunaden er reinsa og lufta og skjortene vaska og strokne. Du kan lese meir om verksemda og dei to driftige jentene her.
 (09/06-07)
Landets største dansefestival i Sel i Gudbrandsdalen 10-15 juli
I Aftenposten har festivalen i dag ei fargesprakande annonse for "Norges største dansefestival - 5 dager med show/undeholdning/konserter/dans". Det er ei imponerande rad med orkester og grupper som skal vere med. På laurdag 14. juli er til dømes desse i sving: Ole Ivars, Furulunds, Holmsve, Dalakopa, bjørn turtums, P.A. Røstad, Arnsteins, Lasse Johansens, Nordans, Dansebandet MIX. På fredag er desse på plakaten: Scandinavia, Ingemars, Over Stok og Steen, Nordafjells, P.A.Røstads, Dalakopa, Arnsteins, Svamparna, Vestnorge. her kan du sjå heile programmet: www.dansefestivalen.no .
 (09/06-07)
Vellukka Bygdelangsstemne på Folkemuseet i Oslo
Søndag 3. juni vart det årlege Bygdelagsstemnet avvikla på Folkemuseet på Bygdøy i Oslo. Ein tradisjon som er over 50 år. I år var opplegget ein del annleis enn før om åra - no var all dansing samla på ein stad - på den nye amfi-scena på festplassen. Det var strålande ver, men det kunne godt vore endå fleire turistar der. Men dei som var trur vi hadde ein fin dag i det trivelege friluftsmuseet. På biletet er det dei yngste i baneleikarringane til BLS o g BUL som er i aksjon. Her kan du sjå mange bilete frå stemnet.
 (8/06-07)
Eksamenskonsertar ved Norges Musikkhøgskole
Ved Norges Musikkhøgskole er det snart klart for eksamenskonsertar for folkemusikkelevane, 11. og 12. juni. Olav Christer Rossebø og Erlend Viken har avgangseksamen, medan Kristin Kolden, Vidar Skrede, Heidi Gyldenås Olsen, Ola Kjorstad og Liv Ulvik har 2. årseksamen. Opplysningar om konsertane finn du på www.nmh.no

Måndag 11.juni:

kl 15.30: Heidi Gyldenås Olsen, trekkspill/ torader (2.kl)

kl 16.30: Vidar Skrede, hardingfele/ fele (2.kl)

kl 18.00: Olav Christer Rossebø, fele (4.kl)

kl 20.00: Erlend Viken, fele/ hardingfele (4.kl)

Tysdag 12.juni:

kl 16.00: Ola Kjorstad, fele/ hardingfele (2.kl)

kl 17.00: Kristin Kolden, fele/ hardingfele (2.kl)

kl 18.00: Liv Ulvik, song (2.kl)
 (6/06-07)

Nokon som vil ha stilling som lærar i folkedans?
Ved Manger Folkehøgskole i Hordaland er det utlyst ei 55% stilling i folkedans og tradisjonskunnskap. Det står at den som søkjer bør ha utdanning frå høgskole eller ha tilsvarande kunnskapar, og ha røynsle i å undervise i folkedans. Stillinga er ledig frå 1. august og søknadsfrist er 5. juni 2007. Les meir om stillinga her.
 (28/05-07)
Den Norske Folkemusikkveka i Ål gjennomført på ein fin måte
I ei pressemelding frå Den Norske folkemusikkveka seier dagleg leiar i Folkemusikkveka at dei er svært godt gøgde både med den kunstnarlege kvaliteten og med publikumsbesøket. Festivalen vart avslutta med ein fin konsert med Kringkastingsorkesteret, Kvarts, Berit Opheim, Sondre Bratland og Birger Mistereggen. I alt var det 45 konsertar og alle arrangementa vart prikkfritt gjennomførte, står det i meldinga.
 (29/05-07)
Apropos norsk folkedans på scene og Scene for norsk folkemusikk og dans
I samband med at Scene for norsk folkemusikk og folkedans er etablert kan det vere interessant å minne om at det no er over 150 år sidan Ole Bull starta "Det norske Theater i Bergen" i 1850. Her vart det også gjort freistnader med å få norsk folkedans opp på ei scene, iblant referert til som den første norske folkedans-balletten. Om dette fortel Marie Bull (fødd Midling) svært levande i ei bok frå 1905. Marie Midling var ei av dei første skodespelarane ved teateret. Ho vart etter eit års tid gift med Edvard Bull, bror til Ole Bull, og slutta då ved teateret. Vi har skreve inn nokre kutt frå denne boka, både om "Den norske folkedans-balletten" og om då Ole Bull henta Myllarguten til Bergen i januar 1850. Marie Midling hadde sine klåre meiningar om norsk folkedans på scena!
 (28/05-07)
Aslak Opsal Brimi (24) vann Fanitullprisen i Ål
Fanitullprisen gjekk i år til Aslak Opsal Brimi frå Lom, og dermeg gjekk prisen denne gongen til ein på valeg fele. Både far til Aslak Rolv og bestefaren Hans W. Brimi er velkjende spelemenn. Han har mellom anndre hatt Bjørn Odde som læremeister. Han vann Landskappleiken i fjor på vanleg fele. Jan Beitohaugen Granli frå Øystre Slidre og på tredjeplass kom Øyvind Brabant frå Nesbyen. Les meir her.
 (28/05-07)
Sver slo ut Geitungen under INTROfolk i Ål
Den første semifinalen i INTRO-folk var under Folkemusikkveka på Ål, og der var det gruppa Sver som vann over gruppa Geitungen. Geitungen var ei av dei gruppene som i fjor gjekk vidare til finalen. Les meir her.
 (28/05-07)
Margit Myhr vann Jens A. Myros minnepris i Ål
Det var unge Margit Myhr som fek jens A. Myros minnepris for 2007 under Folkemusikkveka på Ål. Margit driv både med spel, song og dans, og ho kvitterte for prisen med ein fint stev. Les meir her.
 (28/05-97)
Første semifinale i INTRO-folk 25. mai i Ål
I den første semifinalen i INTRO-folk møtest gruppene Geitungen og Sver under Den norske Folkemusikkveka på Ål fredag 25. mai kl 13.00. Den andre semifinalen er under Førdefestivalen der duoen Kim Andre Rysstad og Trond S. Berg konkurrerer fredag 6. juli kl 16.30. Den tredje semifinalen er under Riddu Riddu-festivalen i Kåfjord laurdag 14. juli kl 17. Der møtest Gro Marie Svidal og Benedicte Maurseth. Meir informasjon finn ein hjå Rikskonsertane.
 (24/05-07)
Riksscena for folkemusikk og folkedans skal tilsette dagleg leiar
Søknadsfristen for dei som vil bli dagleg leiar for den nye Riksscena er 11. juni. Den nye leiaren vil få ansvaret for å byggje opp den nye scena. Dette må vere ein interessant jobb for mange. Les meir om det her.
 (23/05-07)
Den 25. mai er fristen for å bli leiar for Telemarksfestivalen
Noverande leiar Annette Winkelmann skal har barselspermisjon og fristen for å søkje vikarriatet etter henne går ut 25. mai. så her er det berre å søkje! Les meir her.
 (23/05-07)
Bra deltaking på Fylkeskappleiken i Telemark
Det var ikkje rekorddeltakig, men det vart ei god tevling i Kulturhuset i Åmot. Best på hardingfele i A-klassen vart Per Anders Buen Garnås med Ottar Kaasa på 2. plass. I klasse B var Sindre Vatnehol best. Her kan du sjå alle resultata.
 (23/05-07)
Bonde Ivar Vaula i Stavanger bytta kua i trekkspel
Av helseproblem måtte den gamle bonden slutte med gardsdrifta og i staden innreidde han låven til danselokale. Han er ivrig gamaldansar 2-3 gonger for veka. Torader spelar han også. Les her eit langt intervju med den aktive rogalendingen.
 (23/05-07)
Byrådsleiar i Oslo Erling Lae opna Folkemusikkveka på Ål
Søndag 20. mai opna den folkemusikkinteresserte byrådsleiaren årets Folkemusikkveke på Ål. Det er eit rikt og variert program under veka, slik det har vore i mange år no. Les meir her.
 (23/05-07)
Over 100  med på "Dans i byen" i Oslo under Folkekulturfestivalen
I samband med Folkekulturfestivalen til Noregs Ungdomslag 22 - 24 juni i Oslo, vil det også bli dansemønstring i sentrum laurdag. No har over 100 meldt seg på denne dansinga, og det er folkedansleiaren i NU Marianne Dahl godt nøgd med. Les meir her.
 (23/05-07)
"Over Stok og Steen" feirar 10 år med ny CD og konsert
Den framgangsrike grupp er no 10 år og gjev ut si n fjerde CD: "Frekke fyrer". I helga feira dei 10-årsrsjubileet på Kilde gjestgiveri i Løten med konsert og dansefest, og presenterte samtidig si fjerde plate, dobbeltalbumet "Frekke fyrer". I gruppa er Thomas Nilssen frå Løten saman med 4 trønderar. Fire gonger har dei vunne Landsfestivalen i Gammeldansmusikk, senast i fjor. Dei har funne fram mykje gamalt tonestoff frå hedemark som dei presenterer på CD'ane sine. Les meir her.
 (22/05-07)
Hardingfelejenter i Telemark ellerlyser fleire gutar!
Ungdomen er på full fart inn i folemusikken, skriv varden, som har intervjua tre jenter som spelar hardingfele og som skal vere med på Ungfolk i Seljord i sumar. Dei etterlyser fleire som vil vere med på dette kurset. Les meir her.
 (22/05-07)
Mange leikarringar i sving 17. mai
Den 17. mai er ei fin tid for leik og dans, og landet rundt er det mange leikarringar og folkedanslag som viser fram norsk folkedans, ofte på sjukehus og eldreheimar og liknande. I Oslo er alle leikarringane i sving. BUL dansar mellom anna oppover Karl Johan føre barnetoget. Oslo Songdanslag, Sogn og Fjordaneringen og Symra dansar alle på ulike institusjonar i Bærum og Asker. På biletet ser vi dansarane frå Oslo Songdanslag som har dansar på Dikemark og på Vardåsen.
 (19/05-07)
Folkedansprosjektet "Sans for Dans"med 8 aktive dansarar
I Noregs Ungdomslag er det i gang eit danseprosjekt med namnet "Sans for Dans". Det er 8 unge dansarar som lagar ei forestilling som skal presenterast under Folkekulturfestivalen i Oslo 23. juni 2007. Les meir her.
 (19/05-07)
Oppdal Spellmannslag med ny CD
Det var heile 23 spelemenn som var med på innspelinga av ny CD i Oppdal Spellmannslag. Dei skal presentere slåttar komponert av Olav Ivar Rise og Gunnar Bjerkås. Det er ikkje bestemt når CD'en kjem ut, men truleg i juni/juli 2008. Les meir her.
 (19/05-07)
Ingrid Eide skal skrive bok om "Dalakopa"
Boka skal bli ein  dokumentardel med mange bilete, og den andre delen vil innehalde portrett av  medlemmene.
 (19/05-07)
Bjørgo Baand med ny CD: "Broderland"
Det var fullt i salen i Asker Kulturhus då Bjørgo Band hadde lanseringskonsert av CD'en Broderland under Kulturveka i Asker. Og den nye plata vart vel motteken. Les meir her.
 (19/05-07)
Landsfestivalen 2009 blir i Ål 3. helga i juli
Det er bestemt at Landsfestivalen 2009 blir i Ål. Dei reknar med mellom 800 og 1000 deltakarar og 4000 gjester til Ål. Hovudarenaen for festivalen er Ål idrettshall, men ein del av arrangementet blir truleg også lagt til folkeparken og i sentrum.
 (18/05-07)
Vil du bli ein betre dansar og dansepedagog?
Då har du sjansen på NU sitt sommarkurs på Nordhordland Folkehøgskole like nord for Bergen 6-12 august 2007. Kurset er meint for dei som er instruktørar i folkedans og vil hente ny inspirasjon. Ein vil spesielt lære meir om formidlingsteknikkar og læringsformer. Hovudlærar blir Bente Hjellum Syvertsen, og dessutan Vegar Vårdal, Siri Mæland og Johan Einar Bjerkem. Les meir om Sommarkursa i NU her.
 (15/05-07)
Spelemannsbladet med ny layout og ny redaktør
Det første nummeret med den nye redaktøren Knut Aastad Bråten (biletet) er nå ute (3/2007). Layouten liknar ein del på det vi finn i magasin-vedlegga til dei største dagsavisene med til dels store bilete, ofte på kloss hald. Det er lagt vekt på å få ei klår inndeling av bladet i det som truleg skal bli faste bolkar: "Leiar", "Kronikk", "Portrettet", "Diskusjonen", "5 på gata", "Småmat",  eit stort intervju med kulturminister Trond Giske, "Tradisjonen fortel" og "Plater og Bøker" for å nemne dei viktigaste bolkane. Det er elles lagt vekt på å få med bilete av personar som uttaler seg, slik vi kjenner det frå nettutgåvene av aviser. Portrettet denne gongen er med bergensmusikaren Gabriel Fiflet og kronikken er det Idalou Larsen som skriv. Eit intervju med Annbjørg Lien er også med. Personleg er eg i tvil om vi treng så mange nærbilete av Fiflet og av Giske - men det er vel ei smaksak. Men det er fint med fornying iblant!
 (13/05-07)
Fin CD og bok: "Stev for dagen"
Det er Kirsten Bråten Berg, Kari Rolfsen og Astri Rysstad som har gjeve ut boka "Stev for dagen" med tilhøyrande CD. Som tittelen fortel er det valt ut eit stev for kvar dag. Boka har lite format - litt større enn ein CD. Biletkunstnaren Kari Rolfsen har illustrert boka, i hovudsak med portrett av kvedarar frå Setesdal, i svart kvitt, men også ein del andre illustrasjonar i fargar. Illustrasjonane gjev stor meirverdi til boka. På CD'en er det brukt ein kvedar til kvar månad i ulike opptak, i tillegg til at Kirsten Bråten Berg kved mange av steva sjølv. Det ser ut til at det berre er "snille" stev som er tekne med. I det heile er dette ei fin utgåve - særleg er CD'en verdt å få med seg. CD'en er gjeven ut på Grappa. Bok/CD er månadens på Etnisk musikklubb.
 (13/05-07)
Songdans og stordans i BLS-huset søndag 13. mai
Kvar søndag er det folkedanskveld i BLS-huset i Oslo, med vekt på gamaldans. Einkelte søndagar er det ekstratilbod av ulike slag før folkedanskvelden startar. Det kan vere bygdedans, stildans eller som denne søndagen songdans og stordans. Slike tilbod blir kalla "Minikurs". Det varer frå kl 18.00 til kl 19.30. Det er Oslo songdanslag som står bak, og ein vil mellom anna ta for seg desse stordansvisene: Ormen Lange, Stolt Signild, Norden for Trondhjem, Ole Morske og Sinklarvisa. I tillegg blir det songdansar av Per Sivle og nokre vårviser. Her er fullt program for songdansøkta.
 (12/05-07)
"Langeleik og fele usynlig i mediene"
Det er Knut Aastad Bråten som seier dette i eit stort intervju med Aftenposten (8/5-07). Bråten (30) er som kjent den nye redaktøren i Spelemannsbladet frå mars i år. "Helprofesjonelle musikere behandles som om de skulle være noe kurøst og eksotisk" seier Knut Aastad Bråten til avisa. Han meiner at det berre er NRK som behandlar folkemusikken på ein anstendig måte. Han nemner Folkelarm som eksempel på at media ikkje bryr seg stort om norsk folkemusikk og dans. I fjor var det berre samisk TV som dekka festivalen.
 (09/05-07)
Kulturminister Trond Giske lover meir pengar til dans
I eit intervju i Aftenposten (5. mai) lover Trond Giske meir pengar til dansesektoren. Han vedgår at løyvingane til dans framleis ligg langt bak det ein skulle vente, sjølv om det har vore monaleg auke dei to siste åra. Bakgrunnen for intervjuet er den rapporten som Norske dansekunstnere har fått utarbeidd om den statlege finaniseringa av dans frå 2002 til 2006. I 2008 vil tre område bli prioritert: Nasjonalballetten som skal få nytt hus. Dansens Hus. Det frie feltet innan dans og teater. Stønaden til dans utgjer no 28% av støtten til teater og musikk. Regjeringas bevilling til dansa var i 2006 på i alt 187 millioner kroner, av det gjekk 136 millioner til dei faste institusjonane Carte Blanche og Nasjonalballetten.
 (08/05-07)
P2-session i studio 19 på marienlyst onsdag 09.05.07: "Brytningstid"
Då blir det konsert: "Brytningstid" av Gjermund Larsen. Denne konserten vart framført på Telemarkfestivalen i 2006, med Sondre Meisfjord, Gro Kjelleberg Solli og Andreas Utnem. Dørene opnar kl 18.30 og Konserten startar kl 19.00 presis. Det er gratis.  For å vera sikker på plass kan ein sende sms til 97 14 30 66 med navn antal. NRK, OsloFOLK og Den Norske folkemusikkscena står bak konserten.
 (07/05-07)
Diverse kurs i spel og kveding ved Raulandakademiet
Raulandakademiet tilbyr 4 kurs i spel med Ånon Egeland og eit kurs i kveding med Unni Boksasp som lærar. Kursa med Ånom Egeleand går slik: Hardingfele 23.6-29.6, 45 timar; Seljefløyte 20.9-23.9, 25 timar; Hardingfele 4.10-7.10, 25 timar; Munnharpe 15.11-18.11, 25 timar. Kurset i kveding er 20.9-23.9, 25 timar. Meir informasjon kan du finne her.
 (06/05-07)
"Kule instruktørar" på Strunkeveko i Valdres
Arrangørane kan love svært  kule instruktørar til årets Strunkeveko. Mellom dei er hallingdansaren Tom Løvli frå Kongsberg - kjent som ein av våre beste hallingdansarar. Det er tiande gongenStrunkeveko tilbyr "dei kulaste instruktørane og hottaste konsertane i Folkemusikk-Noreg", og tilbyr kurs i åtte andre disiplinar: hardingfele, langeleik, vanleg fele, torader, dans med vekt på halling, sang, eldre folkemusikkinstrument og arrangering av folkemusikk. Les meir her.
 (06/05-07)
Bunader og folkedans på Hurtigruta heilt frå Bergen til Kirkenes
Det er Anne Aamodt frå Hedemark som er arragør for Bunadseilasen med Hurtigruta. Ho har god hjelp av prosjektleiaren Andris Fyrsto. Målet med turen er å vise fram vår frodige kunst og kulturarv. Nokre sentrale personar er med på heile turen, og og MS Kong Harald legg til kai langs kysten kjem det lokale folkedansarar i bunad om bord i Hurtigruta. Les her om korleis det har gått for seg i Bodø.
 (06/05-07)
Folkemusikkstudiet på Rauland drar til Shetland Folk Festival
Det er 11 folkemusikkstudentar frå Institutt for folkekkultur i Rauland som slår fylgje med lærarane sine Ånon Egeland og Ragnhild Furholt. Lærarane skal halde konsert under festivalen, og studentane får delta på ein stor ungdomskonsert. Meir informasjon om 27th Shetland Folk festival finn du her.
Vellukka 5-års jubileum for Randsfjordtreffet 2007
"Vårens vakreste eventyr i Søndre Land" er mottoet for treffet, og det mottoet passa godt også på 5-års jubileet. Trond Lønstad er primus motor for treffet. Her kan du lese meir og sjå mange bilete.
 (06/05-07)
Opning av Schous Kulturbryggeri med Folkemusikkscene
Laurdag 5. mai vart Schous Kulturbryggeri opna med stor utekonsert i bakgarden til senteret. Byrådsleiaren og Kulturbyråden var til stades og foretok den offisielle opninga. så var det konsert med mange ulike artistar og grupper. Mellom dei var Lars Lillo Steenberg som også ga bort sitt gamle piano til Kultursenteret. Valkyrien All Stars var mellom artistane og likeeins Unni Løvlid, Becaye Aw og Ingor Ante Ailu Gaup. Hallgrim Hansegaard var også med på opninga. Les meir her   Her kan du sjå fleire bilete frå opninga   Les kva Aftenposten skriv.
 (05/05-07)
Gamaldans østafjells - meisterskap i gamaldans
Gammaldans Østafjells - Mesterskap i gammaldansmusikk og dans 2007 blir arrangert laurdag 16 juni 2007 på Prestfoss samfunnshus og Folkemusikksenteret. For dansarane blir det konkurranse etter musikk til: vals, polka, masurka og reinlender. Lokale danser til denne musikken er best. Påmelding til Folkemusikksenteret innan 17. mai 2007.  Meir her.
 805/05-07)
Ingunn Bjørgo er maiartisten i Norsk Folkemusikkatalog
Ingunn Bjørgo spelar torader og trekkspel og er aktiv i fleire band og grupper og komponerer musikk i folkemusikktradisjon. Ho er aktiv i Askerladden og i Bjørgo Band og i i Askerfolk.no. Les meir om artisten her.
 (05/05-07)
Hallingspringarprosjektet til Martin Myhr eit av dei beste?
Hallingdølen skriv at Hallingspringar-prosjektet til Martin Myhr er nominert som eit av dei beste innslaga i "Den kulturelle skolesekken". Det er oppretta ein ny pris som heiter "Gullsekken", og skal bli delt ut for første gong i år. Les meir her.
 (05/05-07)
"Snu Nordvest" også på Jazzfestivalen på Molde
Møre og Romsdal sin variant av prosjektserien Bygda dansar heiter Snu Nordvest. Resultatet av danseøvingane i eit halvt år blir forestillinga "Tru og Utru", og denne skal også visast på Jazzfestivalen på Molde. Les om dette og meir her.
 (27/04-07)
Fond for utøvande kunstnerar: Siste tildelingar
På møtet 19. april var det delt ut ein del tilskot til folkemusikkformål frå Fond for utøvende kunstnere. Den neste søknadsfristen er 14. mai. Det har aldri før vore så mange som no som søkjer om støtte. Her er lista:

REISESTØTTE
Navn Poststed Innv.beløp
Horvei, Reidun VOSS 6.000
Søreide, Åsne Sunniva UGGDAL 6.000
KURS/SEMINAR
Navn Poststed Innv.beløp
Norsk Kvedarforum OSLO 15.000
STØTTETILTAK
Navn Poststed Innv.beløp
Norsk Folkemusikkformidling OSLO 30.000
MUSIKK
Navn Poststed Innv.beløp
Bratland, Sondre EDLAND 20.000
Hytta, Anne OSLO 12.000
Løvlid, Unni OSLO 30.000
Majorstuen Fiddlers Company OSLO 30.000
DANS
Navn Poststed Innv.beløp
Hansegård, Hallgrim OSLO 30.000
FONOGRAMMER
Navn Poststed Innv.beløp
Høgemo, Håkon LONEVÅG 25.000
Mattisgard, Marit HEGGENES 30.000
Valkyrien Allstars OSLO 30.000
MUSIKKTEATER
Navn Poststed Innv.beløp
Riddu Riddu Festivala SAMUELSBERG 30.000
 (27/04-07)
Flott tilbod til alle som vil danse: Manger Folkehøgskole
"Folkedanslinja på Manger folkehøgskule utanfor Bergen ventar på deg! Vil du dansa mykje, bli ein betre dansar, lære korleis ein brukar dansen i forestillingar og dra på studieturar? Vi gir undervisning i eit rikt repertoar med vekt på dei norske folkelege danseformene: bygdedansar, runddansar, turdansar og songdansar, men også tema som danseteknikk, sammenhengen dans/musikk og scenisk folkedans. " Ja, slik skriv dei som vil at du skal ta eit danseår på Manger Folkehøgskole. Aldersgrense: Du må fylla 17 år i løpet av 2007. Årets klasse har vore i alderen 17 -26 år.  Les meir om det spanande opplegget på heimesida deira.
 (27/04-07)
Dansens dag over heile landet 29. april
Denne dagen blir Dansens dag markert og feira i ulike former over heile landet. Dansens Dag har eiga heimeside der det blir fortalt kva som går for seg i ulike fylka i landet. I Ørsta kan ein til dømes sjå forestillinga Tru og Utru som Snu Nordbest /Bygda dansar står bak. Sjå alt her.
 (27/04-07)
Fylkeskappleiken i Sogn og Fjordane med høg kvalitet
Fylkeskappleiken vart arrangert i Aurland ist helg og det var heile 270 aktør i aksjon. Aurland spelemannslag og Aurland toradarklubb hadde ansvaret for gjennomføringa av kappleiken. Les meir her. Her er også resultatlistene.
 (18/04-07)
500 Trekkspelarar til Bergen 2. juni?
Til festivalen OiOi, som er det offisielle uteprogrammet til Festspela i Bergen, er det venta 500 trekkspelarar, og då skal "Drømmen om Elin" lyde utover Festplassen. Les meir i BA.
 (18/04-07)
Forestillinga "Taus" av og med Sigrid Moldestad godt motteken
Avisa Firda skriv at forestillinga "Taus" vart vel motteken av publikum under premieren i Bergen for nokre dagar sidan. Med seg i førestillinga har Sigrid Moldestad Sigbjørn Apeland på trøorgel, Anders Hall som spelar bratsj, fele og hardingfele og Jørgen Sandvik på gitar, banjo og mandolin. Les meir her.
 (18/04-07)
Mange gode danseorkester til Gamaldanstreffet i Hornindal
"Vårsleppen 2007" er namnet på gamaldanstreffet på Raftevold Hotell i Hornindal 20. og 21. april. Det blir gode danseorkester både frå Hornindal, frå Nordfjord, Sunnmøre og Oppland. Les meir her.
 (18/04-07)
Buskerudkappleiken på Torpomoen 27-28 april
Det er Ål spel og dansarlag som står bak kappleiken, og medlem i styret Ola Stave fortel til Hallingdølen at det er første gongen at den gamle militærleiren blir brukt til eit slikt arrangement. Les meir her.
 (18/04-07)
Ja til folkedansstudium ved Ole Bull Akademiet på Voss
Den 23. mars var det ei rundebordskonferanse om eit komande folkedansestudium ved Ole Bull Akademiet. Mellom innleiarane var rektor ved akademiet Gunnar Stubseid, Egil Bakka ved NTNU, Jan Petter Blom frå Universitetet i Bergen og Trine Skei Grande frå kulturkomiteen på Stortinget. Det var allmenn semje om at tida var inne for å starte eit slikt dansestudium. Les meir her.
 (18/04-07)
Per Anders Buen Garnås: Kva skjer i NFD?
Norsk Folkemusikk og Danselag har hatt Årsmøte på Voss, og i det nye nummer av Kvinten (2/07) spør redaktøren "Kva skjer" i NFD? Bakgrunnen for spørsmålet er at det berre var 9 medlemer med stemmerett til stades på Årsmøtet på Voss. Kvifor er det slik? spør han. Eitt svar kan vere at medlmene er nøgde med det som skjer, og difor ikkje møter opp, skriv redaktøren. Han vonar at svaret ikkje er at medlemene ikkje lenger bryr seg. På Årsmøtet vart leiaren Åshild Vetrhus attvald, og heile årsmøtetalen hennar er å finne i Kvinten 2/07. Her framgår det mellom anna at ordet kveding ikkje vart bytt ut med "vokal folkemusikk" i dei nye vedtektene for NFD.
 (17/04-07)
Intervju med Sigrid Moldestad i Bergens Tidende
Sigrid Moldestad er aktuell med forestillinga "Taus", som er ei musikalsk vandring mellom spelkvinner i Nordfjord og på Sunnmøre i "gamle dagar". Bergens Tidende har intervjua henne. Ho skal og gje ut CD, og i går blei det gjort opptak i Store Studio av forestillinga.
 (17/04-07)
Vinnaren av Open Klasse på Landskappleiken til Folkelarm
Dei som vinn Open Klasse på årets Landskappleik går automatisk "vidare" til Folkelarm 2007, og får vere med på Showcade der. Påmeldingsfristen til Open Klasse er derfor utsett til 23. april. I fjor var det "Herr Ole" som vann Open klasse. Les meir her.
 (16/04-07)
Kirsten Bråten Berg har fått statens garantiinntekt
Departementet deler årleg ut ei rad arbeidsstipend, reisestipend etc, og dessutan garantiinntekter og stipend til eldre fortente kunstnarar. Til kunstnarstipend er det for 2007 bevilga ca 91 mill kroner og til garantiinntekter. Eit arbeidsstipend er på 168000 kr. Mellom dei nye som får garantiintekt er kvedaren Kirsten Bråten Berg. Her finn du oversikt over tildelingane.
 (16/04-07)
Utlysing av stipend eller tilskot frå Norsk Folkemusikkfond 2007
Norsk Folkemusikkfond er oppretta av LfS og NRK, og gjev tilskot til CD'ar notar etc av viktig folkemusikkstoff og dessutan stipend til personar eller grupper som fører vidare viktig tradisjonsstoff innan dans, folkemusikk eller folkesong. Frist for å søkje er 15. mai. Her finn du meir om dette , og dessutan søknadsskjema.
 (16/04-07)
Toten Kontradans hadde fint stildansball på Gran Gård på Toten
Det var 80 deltakarar på Toten Kontradans sitt ball på  Gran Gård på Toten 14. april 2007. Mat og musikk og danseleiing var av beste slag, og dessuten fekk vi ein svært morosam prolog på vers av Bjørn Iversen. Det var strålande ver og ein fin, varm vårkveld som laga ei triveleg råme om ballet i den fine bygda. Her er nokre bilde-glimt.
 (15/04-07)
 
Sigrid Moldestad med forestilling om kvinnelege spelemenn
Den nye forestillinga hennar, som ho har fått 50 000 kr til av Norsk Kulturråd, byggjer på ca 30 kvinnelege kjelder frå Nordfjord og Sunnmøre frå ca 1730 til 1900. Les meir om forestillinga, som også skal bli CD, her.
 (08/04-07)
Norsk folkemusikk og danselag endra vedtektene sine
Årsmøtet i NFD vetok å endre vedtektene sine slik styret hadde gjort framlegg om. I talen sin til Årsmøtet sa styreleiar Åshild Wettrehus mellom anna:
"Gjennom dette forslaget opnar ein for at NFD også skal jobba for ein eldre runddansstil. Den eldre runddansstilen er blant dei eldste formene for folkemusikk i nokre tradisjonsområde. Denne musikken har gjerne den same estetikken som bygdedansspelet har andre stader. Difor meinar eg at det er heilt naturleg at dette også er musikk NFD skal fremja gjennom sitt arbeid.
- Mitt håp er at NFD gjennom språkleg oppussing kan verta ein opnare organisasjon der det er større gjennomgåande samanheng mellom vedtekter, arbeidsprogram og munnleg og skriftleg framstilling av det me gjer og meinar."  Les meir her, båd e dei nye vedtektene og arbeidsprogrammet for 2007.
 (08/04-07)
Førdefestivalen freistar med ekstra fine plassar til dei første
Billettkjøpet til Førdefestivalen er no i gang, og dei 100 som er tidleg ute med å kjøpe festivalpass vil få ekstra fine plassar til dei 5 store konsertane i Idrettshallen. Les meir her.
 (09/04-07)
Arbeidsstipend til folkemusikarar og dansarar for 2007
Det er delt ut statlege arbeidsstipend til Ragnhild Furholt, Steinar Ofsdal, Geir Egil Larsen, Jan Beitohaugen Granli og Hallgrim Hansegård. Det er dessutan delt ut ein del material-, etablerings- og reisestipend. Sjå heile lista her.
 (09/04-07)
Intervju med Marie Forr Klåpbakken frå Vinstra
Det er Lokalavisa Dølen som har intervjua folkemusikaren frå Vinstra som er valt ut som "Talent 2007" av førdefestivalen. Marie (21) går sitt tredje år på kandidatstudiet i Utøving med fordjuping i folkemusikk og deltid pedagogikk på Norges musikkhøgskole i Oslo, hder hohar fiolin som hovudinstrument. Saman med  venninna Olaug Furusæther, frå Venabygda, starta ho opp folkemusikk-duoen ”Huldra”. Dei skal no på turne til USA. Til Nepal blir det også tur. Les meir om det her.
 (09/04-07)
Flott stildansball i Speilsalen på Grand under Folkekulturfestivalen
Det er Leikarringen Symra og Noregs Ungdomslag som står bak ballet. Christiania Thour og Runddansensemble skal spele, og det blir servering av middag, dessert og kake. Marita Ramstad vil leie dansen. Påmelding kan skje til Noregs Ungdomslag innan 15. mars, men det går sikkert bra å melde seg på framleis. Ballet er fredag 22 juni, og startar kl 19.00. Prisen er kr 650. Last ned invitasjonen her. Der finn du også liste over dei dansane som er aktuelle. Les meir om folkekulturfestivalen her.  Biletet er frå eit anna ball i Oslo-området. Her kan du lese om Grand, om ball og om dans i det gamle Kristiania.
 (30/03-07)
Tradisjonsseminar i Trondheim 28-29 april og 29-30 september
Det er Trøndelag folkemusikklag som står bak seminaret (del 1 og del 2) som blir haldne ved Rff-senteret på Dragvoll i Trondheim. Ei av målsettingane for seminara er å skolere domarar for Trøndelagskappleiken som årleg blir arrangert mot slutten av året. Seminaret blir leia av bjørn aksdal og Siri Mæland, med hjelp av lokale instruktørar både frå Nord- og Sør-Trøndelag.
Ein kan godt delta om ein ikkje er frå Trøndelag! Avgift kr 500. Påmelding til Harald Røstad (tlf: 99592001).
 (30/03-07)
Den kjente finske folkemusikkgruppa JPP til Folkekulturfestivalen
Folkekulturfestivalen er namnet på Noreg Ungdomslag sitt sumarstemnet - det som før vart kalla NU-stemnet. I år er det i Oslo i jonsokhelga 22-24 juni. Det blir mange spennande høgdepunkt under festivalen, men eitt kjem frå Finland- folkemusikkgruppa JPP. Det var unge musikarar mellom 17 og 25 år som tidleg på 1980-talet vekte stor merksemd med  sine livlege arrangement, nye harmoniar, nye komposisjonar og innblanding av svensk folkemusikk. Dei vart på den måten forløperar til grupper som Majorstuen, Frigg, Harv mfl, og bassisten i JPP, Antti Järvelä, kjenner fleire av oss frå nettopp Frigg. Les meir her. Eit anna høgdepunkt under festivalen blir gruppa Valkyrien All Stars som mange kjenner frå TV og andre stader. Elles blir det konsertar, kurs , framsyningar og mykje dans og folkemusikk. Les om festivalen her.
 (30/03-07)
Det store springarprosjektet i Hallingdal på "Norge rundt"
I dag fredag 30. mars fekk vi sjå glimt frå det store prosjektet i Hallingdal der hundrevis av ungdomar på ungdomsskulane i dalen skal lære seg Hallingspringar før Landskappleiken på Geilo i sumar. Gunnlaug Lien Myhr og Martin Myhr står bak prosjektet. På Norge rundt var det intervju med Martin Myhr og Øyvind Kvile som er kappleikgeneral. Han stod ved løftet sitt om at alle som gjennomfører kurset skal få gratis billettar og få vere med på opninga av Landskappleiken.
 (30/03-07)
Har du kandidatar til Egil Storebekkens musikkpris?
Egil Storebekkens musikkpris vart delt ut for første gong i fjor, til geir Egil larsen. No blir det etterlyst kandidatar til neste års pris som  skal delast ut under "Olsok i Tolga" søndag 22. juli. Framlegg til kandidatar kan sendast til "EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS, C/o Eilif Gundersen
Venedokken3570 ÅL".  Prisen er oppretta til ære for musikaren, komponisten og kulturberaren Egil Storbekken. Tolga kommune, Norsk Lur- og bukkehornlag, Tolga-Os Sparebank og NOPA står bak Egil Storbekkens Musikkpris for fremme av interessa for, og utbreiinga av dei eldre folkemusikkinstrumenta i norsk folkemusikk og Egil Storbekken sin musikk. Musikkprisen er på kr 25.000,- samt et verk av biletkunstnaren Helga Drude Storbekken. Folk frå heile landet kan få prisen.
 (30/03-07)
Arkivseminaret 2007 var ved Rff-senteret 13-14 mars
Arkivseminaret er eit årleg møte mellom representantar for dei ulike folkemusikk og danse-arkiva rundt om i landet. Vi har fått tilsendt eit referat frå seminaret der det mellom anna framgår kva oppgåver dei ulike seminardeltakarane er opptekne med. Vi les til dømes at Bjørn Aksdal er i sluttfasen med bokprosjektet om hardingfela, og at han arbeider med instrumentmakartradisjonar. Siri Mæland har nyleg fullført ei masteroppgåve om Vestlandsspringaren. Sissel Guttormsen ved Ringve Museum arbeider med å etablere eit Rockemuseum. Elles er mange i gang med å digitalisere samlingane av film. Jacquelin van Arb ved Norsk Lydinstitutt foreslo eit felles prosjekt for synleggjering av den nordiske folkemusikkarven. Egil Bakka demonstrerte eit opplegg for ein streaming-portal på Internett: www.folkedansporten.no , og der det skulle vere einkelt for dei ulike arkiva å laste opp stoff. Det ville gjere det lett for publikum å få innsyn i materialet. Det vart også presentert eit folkemusikkmateriale frå Helgeland som Ole Rabliås har gjort. Ivar Mogstad snakka om kva format ein burde bruke ved videoopptak og korleis ein burde lagre det på harddisk. Sjå elles på heimesida for Rff-senteret:
www.rff-sentret.no .

  (29/03-07)
Flott konsert med Kirsten Bråten Berg på Fabrikken i Oslo
Sist måndag hadde Kirsten Bråten Berg sin aller første fulle solokonsert - på scena til OsloFOLK - Fabrikken ved Akerselva. Det var mange som hadde møtt fram for å høyre og sjå, og dei fekk full valuta for pengane. Vistnok var det publikumsrekord på OsloFolk denne sesongen. Det vart ein dryg time med stev, balladar, slåttestev og slikt som høyrer setesdalsregionen til. Fint samanbunde av historier og glimt frå hennar eigen  kvedarlund - og frå samvær med levande og døde kjelder i Setesdal og Åseral. Ikkje ein einaste gong laut ho ty til manuskriptet - alt vart framført på finaste måte, slik ho kan det - med ro og tryggleik og varme.  Og ho vart klappa fram til fleire ekstranummer. Før konserten var det folkemusikkquiz der vi fekk høyre klipp frå 46 ulike kvedarar. Det beste laget kunne faktisk identifisere 41 av dei! Bilete viser Kirsten Bråten Berg i aksjon.
 (27/03-07)
Vellukka tradisjonsseminar for bygdedans og vokal folkemusikk
I helga 24/25 mars hadde Landslaget for spelemenn tradisjonsseminar i Oslo. Dette er seminar der ein vil drøfte/informere om dei domarskjema som blir brukt ved kappleikar, men ein vil også gje bakgrunnsstoff som kan vere nyttig for domarar og andre interesserte. På seminaret i dans var det Jan Petter Blom som snakka om tradisjonsomgrepet, Jan H. Lislien som ga døme på utviklinga innanfor spel og dans ved lyd og filmklipp, og Sigurd Heide som snakka om det å ta folkedansen over til sceniske forestillingar.  Vi fekk mellom anna sjå "det eldste opptaket av norsk folkedans" frå 1920, og eit danseopptak med dansarar frå Numedal frå 1926. Det vart også noko tid til drøfting og gjennomgang av domarskjemaet. På biletet ser vi Jan Petter Blom. På danseseminaret var det ca 30 deltakarar og vel 10 på seminaret for vokalt. Seminaret for langeleik måtte avlysast pga få deltakarar.
 (25/03-07)
Påmelding til Folkelarm 2007 28 -29 september i Oslo
Folkelarm 2007 blir arrangert på  Cosmopolite og
Belleville i Oslo. Påmeldingsfristen er 15.april.  Ca 30 grupper/artister skal ha 30 minutter lange showcasekonsertar kvar,
fredag eller laurdag kveld, frå scenene på Cosmopolite eller Belleville. Det blir også konsertar frå ei akustisk scene tidleg fredag kveld og på dagtid laurdag. Laurdag blir det også barneforestillingar. Send påmeldinga  folkelarm@folkemusikk.no  og skal innehalde:  Omtale av gruppa/ artisten på norsk og engelsk, info om dei som er med, type repertoar og eventuelle plater etc.
 (25/03-07)
Konsert med Kirsten Bråten Berg på Fabrikken i Oslo
Måndag 26. mars er det konsert med Kirsten Bråten Berg på Fabrikken (Nedregt. 8) i Oslo. Bråten Berg er som kjent ein av våre aller fremste folkesongarar. Konserten byrjar kl 21.00, og før det er det Folkemusikkquiz kl 19.30. Det er OsloFolk som arrangerer. Det er ikkje ofte Kirsten held solokonsert her heime, så vi reknar med fullt hus på Fabrikken denne månadagskvelden.  Sjå her for info
 (22/03-07)
Svært vellukka minnekonsert for Gjermund Haugen
I fjord var det 30 år sidan meisterspelemannen Gjermund Haugen (1914-1976) frå Notodden døydde. I år var det ein litt forseinka minnekonsert for den ruvande spelemannen, som i sine glansdagar vann mest alt som var av kappleikar han var med på. Det var 300 tilhørarar på konserten i Notodden, til dømes Hauk Buen, Alf Tveit  og Knut Myrann. Les meir her.
 (22/03-07)
Tradisjonsseminaret i Landslaget for Spelemenn
Førstkomande helg 23-24 mars er det såkalla Tradisjonsseminar i dans og i vokal folkemusikk i Oslo. I dans er det påmeldt 30 personar og i song 10 personar, men det er enno ikkje for seint å melde seg på. Seminaret i langeleik må utgå. Om kvelden blir det fest og konsert med Hallinglaget i Oslo der Ulf Arne Johannesen og Øyvind Brabandt  spelar  kl. 19.30, og etterpå blir det dans.  Les her for meir info.
 (20/03-07)
Rikscena for folkemusikk og folkedans skipa som stifting
Fredag i førre veka vart Riksscena for folkemusikk og folkedans skipa som ei stifting. Det fulle namnet på scena er
Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans. Karl Einar Ellingsen vart  den første styreleiaren slik interimstyret hadde foreslått. Elles vart det fleire endringar i styret samanlikna med det interimstyret foreslo. Tidlegare leiar i Noregs Ungdomslag, Johan Einar Bjerkem, kom inn som styremedlem etter benkeforslag frå Noregs ungdomslag, i staden for utøvaren Synnøve Bjørset. Johan Einar er også leiar for Hilmarfestivalen. Også leiaren i Kalottspel Terje Foshaug er med i styret. Det vart kampvotering om plassane i valnemnda: Hilde Bjørkum og Siri Mæland kom inn i staden for Lene Furuli og Randi Skeie, som var innstilt  frå interimsstyret. Elles merkjer ein seg at folkemusikken på riksscena kan vere både norsk og internasjonal, men ikkje slik med folkedansen. Inkonsekvent? Les meir her.
Heile styret ser slik ut:
Karl Einar Ellingsen - leiar, oppnemnt av stiftarane
Unni Løvlid - oppnevnt av Musikernes fellesorganisasjon og Norske dansekunstnere
Kirsten Marit Olsen - valt av Riksscenerådet
Terje Foshaug - valt av Riksscenerådet
Johan Einar Bjerkem - valgt av Riksscenerådet (for eit år)
 Vara:
1. Miriam Segal
2. Nils Øyvind Bergset
3. Synnøve Bjørset
Peder Horgen (for Unni Løvlid)

I tillegg valgte Riksscenerådet en valgkomite som består av Jon Eeg- Henriksen, Hilde Bjørkum og Siri Mæland.

 Riksscenerådet består av - nasjonale og/ eller frittståande organisasajonar og institusjonar i Noreg som arbeider i tråd med føremålet for Riksscenen. Riksscenerådet skal møtast en gong pr år, og vel tre medlemmer til styret. I tillegg skal Riksscenerådet uttale seg om verksemda.
Les meir her.  Sjå også kva folkemusikk.no skriv.
 (19/03-07)

Har spelemannsprisen overlevd seg sjølv?
Slik spør Kjell Bitustøyl - den tidlegare redaktøren i Spelemannsbladet. Han er kritisk til korleis prisen har utvikla seg og er glad for at Folkelarmprisane er komne Les kommentaren hans her.
 (19/03-07)
Magny S. Karlberg fekk kongens fortenstmedalje i gull
Magny S. Karlberg (65 år) fekk medalja for det store arbeidet ho har gjort innan bunadarbeidet. Ho fekk medalja utdelt under årsmøtet i Norsk Folkedraktforum i Jølster. Karlberg har vore direktør i bunad- og folkedraktrådet i 26 år. På 70-talet var ho vikar i 1/2 stilling i bunad- og folkedraktrådet. Ho var direktør der i 1980, og tok jobben med seg då familien flytta til valdres i 1986. I rådet har dei bygt opp eit arkiv med over 60 000 draktregistreringar, og det er eineståande i europeisk samanheng.
 (15/03-07)
Ola Hjelle har fått kongens fortenstmedalje i gull
Det har han fått for sit langvarige og trugne arbeid for folkemusikk og dans, for lokalhistorisk arbeid og for sin yrkesinnsats i forsvaret. Ola Hjelle bur i Vestre Slidre men har også budd i Oslo i lang tid, og andre stader i landet. Her kan du lese fylkesmann Kristin Hille Valla sin tale då Hjelle vart overrekt medalja i Ølken 8. mars 2007. Det var middag og samkome på Ølken Hotell i Vestre Slidre då Ola Hjelle fekk prisen. I tillegg til Fylkesmannen var det helsing frå mange ulike organisasjonar, mellom dei frå Randi Skeide i Landslaget for Spelemenn, Eli Brenna og Marit Bakken frå Vestre Slidre Historielag, frå Randi Før i Vestre Slidre folkemusikk- og danselag og frå kultursjef Helge Lyster. Det var også underhaldning i rik mon, mellom andre av Jan Beitohaugen Granli og Engebret Ringen.
 (15/03-07)
Lukkast Folkelarm i å skaffe jobbar til folkemusikarane?
Målsettinga for Folkelarm er å skaffe jobbar for dei som driv med folkemusikk og dans. Konkret har dei sett seg som mål å skaffe 200 jobbar dei første 3 åra.  Folkelarm har prøvt å gjere ei lita oppteljing og meiner at Folkelarm 2006 hadde avgjerande innverknad på ca. 100 spelejobbar. Dei mest vellukka artistane hadde fått 15 spelejobbar, men mange av fjorårsartistane fekk ingen jobb. Dei som fekk flest, var dei som kombinerte publikumsappell og nettverksarbeid, eller var spesielt gode på eit av områda. Les meir her.
 (15/03-07)
Det har kome framlegg til styre i Rikscena for folkemusikk og dans
Interimstyret gjer framlegg om  tidlegare generalsekretær i Norsk Musikkråd, Karl Einar Ellingsen som styreleiar, og som styremedlemmer Synnøve S. Bjørset, Terje Foshaug og Mattis Hætta. Vidare vil Musikernes fellesorganisasjon og Norske Dansekunstnere peike ut ein felles representant. Stiftingsmøtet er førstkomande fredag. Les meir her.
 (15/03-07)
Studentane på "Norsk folkelig dans" strevar fram mot eksamen
Dette kurset på høgskolenivå har i år 11 studentar, og dei har nyleg hatt samling i Vågå. Hovudlærar på kurset er Vegar Vårdal. Meir informasjon om studiet finn ein på www.folkekultur.no   eller ved å kontakte kursansvarlieg Synnøve Jørgensen synnove@ungdomslag.no . Eksamen skal vere 14. april. Studentane skal då lage ei danseforestilling som skal visast for publikum. Les meir her
 (15/03-07)
Nordsjøfestivalen i Farsund satsar stort til sumaren
Dagleg leiar for festivalen Tor Steinar Fromreidehar søkt  Vest-Agder fylkeskommune om 70.000 kroner i støtte. Fra før er det klart at dei får 150.000 kroner frå Norsk kulturråd og 30.000 kroner frå Farsund kommune. Festivalen har eit budsjett på 721.000 kroner. Hovudattraksjonane denne gongen blir dei engelske folkemusikarane Eliza Carthy & Ratcatchers og familiebandet Watersen: Carthy. Men det er mange andre dugand musikarar og:  Laila Yrvum, Harv, Hekla Stålstrenger, Spiers & Boden, Haugaard & Højrup, Valkyrien Allstars, Vidar Lande, Håkon Vatle, Ragnhild Furubotten, Vegar Vårdal, Øystein Sandbukt, Christiania Thour & Runddansensemble, Douglas Stuart & Friends, Hirtshals Spillemandslag, Lista trekkspillklubb, Agder folkemusikklag og Kristiansand spelemannslag. Dei prøver også å finanisere forestillinga "Laus" for å legge vekt også på dansen. Les meir her.
 (15/03-07)
Førdefestivalen kan rapportere godt overskot for festivalen i 2006
I 2005 var det underskot, men i 2006 var det 450 000 kr i overskot. Dette er det beste resultatet nokon sinne fortel dei på heimesidene sine.
 (15/03-07)
Øystein Rudi spelar for borna på skulen
Det er elevar ved  Fredheim skole i Gjøvik han har spela for, og elevane vart engasjrte av spelemannen. Les om det her.
 (15/03-07)
Berit Opheim er månadens artist i Norsk Folkemusikkatalog
Berit Opheim har dei siste åra vore ein av våre fremste vokale folkemusikarar, og har hatt samarbeid med mange ulike grupper og musikarar. Ho er månadens artist, og ho er aktuell med plata "Den blide sol" saman med organisten Sigbjørn Apeland. Dette er ei plate med salmar. Ho fekk Vossajazzprisen for 2005, og lagar tingingsverk "Ein engel går stilt" til årets Vossajazz. Dette verket skal ho også ut på turne med - 11 -22 april 2007. Les meir her.
 (15/03-07)
Det nærmar seg premiere for "Snu Nordvest" i Møre og Romsdal
I Sykkylven var det nyleg samling i prosjektet "Snu Nordvest" som er Møre og Romsdal sin variant av "Bygda dansar". Det var rundt 35 ungdomar som var samla til øving på framsyninga "Tru og utru" saman med leiinga for prosjektet som består av Egil Bakka, Live Karin Liaskar, Sigurd Heide, Leif Stinnerbom  og musikarane Jonas Hoksnes, Ingunn Linge Valldal og Britt Elise Skram.Til sumaren er prosjektet slutt og "Bygda dansar" hopper då over til Oppland fylke. Les meir her.
 (15/03-07)
Samarbeid mellom fylkesmusikarane i Hordaland og Sogn og Fjordane
”I same båt” heiter samarbeidsprosjektet mellom fylkesmusikarane i Sogn og Fjordane og Hordaland, og dei er no er ute på turnetokt att med s/j Mathilde! Fylkesmusikarasne i Sogn og Fjordane har elles fått ny frisk heimeside -  www.folkemusikarane.no  - og der står det meir også om prosjektet "I same båt". Her kan du sjå siglingsruta som varer nesten heile mars.
 (12/03-07)
Siste Spelemannsbladet til Kjell Bitustøyl
Deler av det siste nummeret av bladet er no å lese på Internett. Dette er det siste nummeret som Kjell Bitustøyl er redaktør for. Les her.
 (08/03-07)
Den nye Riksscena kjem i Folkemusikktimen
I neste Folkemusikktimen i radio blir det stoff om den nye riksscena for folkemusikk og folkedans. Mellom andre er Randi Øverland med. Les meir her.
 (08/03-07)
Telemarksfestivalen med ny heimeside og ny logo
På dei nye sidene høyrer vi straks ein fin brudemarsj som Gjermund Larsen har skrive - til festivalen i fjor. Heimesidene finn du her:
www.telemarkfestivalen.no
 (08/03-07)
Ny ordning for prosjektmidlar til folkemusikk i Valdres
Valdres folkemusikkgruppe vart nedlagt i 2006. Etter det har Valdres folkemusikklag arbeidd med å finne ei ny ordning for å halde fram med den profesjonelle folkemusikkformidlinga i Valdres. Ei ny ordning er no i boks med ei årleg  ramme på 285 000 kr. Les meir her.
 (08/03-07)
Formidlingsstøtte og arbeidsstipend utdelt for første del av 2007
Det var 50 søknader om formidlingsstøtte med ein søknadssum på i alt 1,1 mill kroner. 20 søknader vart innvilga på i alt 220 000 kr. Det var også 89 søknader om arbeidsstipend, og her vart det løyvt kr 345 000 fordelt på 30 søknader. Les meir om dette her   og    her.
 (08/03-07)
Småviltlaget ut med ny plate snart: mest pols
Småviltlaget har før gjeve ut to plater: «Lader om». som selde 4000 eksemplar og «På skuddhold»som selde 8000 eksemplar. Innspillinga med polsdansarar i salen skjer på Rambu laurdag 17. mars. Les meir her.
 (08/03-07)
Kjell Bitustøyl ny leiar for prosjektet "Bø i Felemark"
Kjell Bitustøyl har nyleg fått permisjon frå stillinga som redaktør av Spelemannsbladet - ei stilling han har hatt i 10 år. Han byrja i stillinga 1. mars. Hardingfeleprosjektet ligger inn under Bø Museum. Ei oppgåve det skal arbeidast med er å gjere klar ein felemakarverkstad til Ottar Kåsa, som no går i felemakarlære på Voss, men som skal etablere praksis i Bø. Les meir her.
 (04/03-07)
Rendølen Birger Mistereggen lukkast med munnharpa
Birger Mistereggen (39) er til dagleg slagverkar i Kringkastingsorkesteret, men han er også ein dugande munnharpespelar med interesser for folkemusikk. På fjorårets norske Melodi Grand Prix-bidrag var det han som kompa med sitt munnharpespel, og låten "Alvedans" hadde også element av  Rendalspolsk i seg. Saman med vokalgruppa Trio Mediæval, som består av to norske og en svensk sopran, skal han spele inn CD. Han skal også på turne til USA med denne gruppa, og han skal ha konsert i Håkonshallen i Bergen. Han var også ein av to munnharpespelarar som spela si samband med kongens 70-års dag. Les meir her
 (04/03-07)
"Ethno 2007" for 18. gong i Rättvik
"Ethno 2007" er ei samling og kurs for unge folkemusikarar. Det kolliderer gjerne med Landskappleiken og difor har det vore få deltakarar frå Noreg. Les meir her.
 (04/03-07)
Tingingsverk på Jørn Hilmestemnet for første gong
I år blir det ei nyskaping på Jørn Hilmestemnet. Komponisten Nils Henrik Asheim som også har tilknytning til Valdres skriv verket. Dei som skal framføre det er songaren Berit Opheim og cellisten Aage Kvalbein har båe erfaring frå framføringar av klassiske samtidskomposisjonar. Saman med folkemusikarane Marit Mattisgard (song) og Håkon Asheim (hardingfele) utviklar dei nye musikkuttrykk over Nils Henrik Asheims folkemusikkinspirerte samtidskomposisjonar. Konserten har fått namnet "Som lilja rein" og blir spela i Hedalen stavkyrkje, St. Thomaskyrkja på Filefjell, Tingnes og Bruflat kyrkjer. Hilme-stemnet varer i år ein deg lenger enn før. Les meir her.
(04/03-07)
Avgløymt slåtteopptak frå 1953 kjem i Folkemusikktimen
Søndag 4. mars blir det eit avgløymt opptak med spelemannen Emil Bruheim frå Skjåk. Han var i Oslo og spela inn til ein folkemusikkhalvtime, men så døydde kronprinsesse Märta og opptaket vart aldri sendt. Emil Bruheim døydde i 1982. Les meir her.
 (4/03-07)
Nordnorgelaget for Nedre Romerike fyller 50 år
Nordnorgelaget er med sine ca 300 medlemer eit av dei største bygdelaga i landet. Det er tilknytta By og bygdelagsforbundet som i alt har 25 lag med til saman 4300 medlemer. By og bygdelagsforbundet har ca halvparten av medlemslaga tilknytta Nord-Norge, og neste år fyller forbundet 70 år. Jubileumsfesten til Nordnorgelaget blir 10. mars med flyboren underhaldning frå Tromsø og ekte nordnorsk mat. Info:
Tel: 67 90 72 85.
 (04/03-07)
Folkelarm 2007 blir i Oslo 28-29 september
Folkelarm skal foregå på Cosmopolite og Belleville og det blir Showcase-konsertar med ca 30 grupper og artistar frå Norge og Norden. Det blir også 4 barneframsyningar, bransjetreff, seminar og fest. Frist for å melde seg på til Folkelarm 2007 er 15. april. Les meir her.
 (03/03-07)
Sverre Halbakken: La konfirmantane lære å danse!
Spelemannen og granskaren Sverre Halbakken skriv i Østlendingen at dansen må inn på fleire areanaer, og han foreslår bygdedans eller anna dans som ein del av konfirmantførebuinga. Som vi kan vente er han også innom polsdansen denne gongen, og skriv mellom anna om to polske forskarar som var i landet i samband med Polsk UKE før jul, der emnet var polsen. Han meiner dei to forskerane støttar hans metode i forskninga: å sjå dansen og musikken i nær samanheng. Les meir her om det han meiner.
 (03/03-07)
"Sinnsykt bra alternativ" har hatt samling - sjå lang reportasje
Den aktive nordnorske gruppa "Sinnsykt bra alternativ" har hatt ny dansesamling i Tromsø med god deltaking og høg stemning og mykje bra dans. Det var Siri Mæland som var instruktør for dansen. Les her ein lang reportasje frå samlinga i utropia.no.

 (01/03-07)
Møt ei av dei aller "beste damene"!
Det første nummeret av Kvinten i 2007 er kome, og det første til den nye redaktøren Per Anders Buen Garnås. Delar av Kvinten kan du også les på nettsidene til Norsk Folkemusikk og danselag. Mellom anna kan du møte ei av dei aller beste damene. Trioen "Dei beste damene" er ei ny gruppe med hardigfelespelande damer: Anne Hytta, Åse Teigland og Synnøve Bjørset. Dei har enno ikkje debutert offentleg, men skal ha sin første konsert på Ole Bull Akademiet i samband med årsmøtet til NFD i vår. Her kan du lese den lan|ge og innhaldssrike artikkelen om Anne Hytta, som no seier at ho vil satse på musikken, og at journalistikken får kvile.
 (26/02-07)
Siri Mæland ny leiar for Norsk Folkemusikklag
Siri Mæland frå Trondheim vart valt til ny leiar. Ho er tilsett som fagkonsulent i folkedans ved Rffsentret og har nettopp fullført mastergraden i etnomusikologi ved Universtitet i Bergen med tittelen Folkedanskroppen, ”a body-of-ideas.” Om historikk, stil, estetikk og kjønnsroller i Vestlandsspringaren. Geir Egil Larsen held fram i styret som styremedlem saman med Wigdis Espeland og Astrid Nora Ressem. Ola Graff frå Tromsø er nytt medlem i styret. Han disputerte i mars 2002 med avhandlinga Joik på nordkysten av Finnmark. Undersøkelse over en utdødd joiketradisjon. Referat frå Årsmøtet i laget finn du  her.
 (26/02-07)
Viktig seminar om slåttespel i Buskerud
Den 9. og 10. mars blir det eit viktig seminar om slåttespel ved Folkemusikksenteret i Prestfoss i samband med at Buskerud Folkemusikklag har sitt årsmøte. Den sentrale innleiaren på seminaret er ingen ringare enn Hauk Buen. Les meir om seminaret her.

 (26/02-07)
"Snu Nordvest" får førpremiere i Ørsta 28. april
Møre og Romsdal sin versjon av "Bygda dansar" skal ha premiere på si framsyning "Tru og utru" til sumaren, men det blir førpremiere i Ørsta Kulturhus 28. april. Les meir her.
 (26/02-07)
Eli-Grete Høyvik ny styreleiar for Førdefestivalen
Departementet har utnemnt ny styreleiar for Førdefestivalen. Ho har vore med i styret for festivalen frå 2005. Ho har mastergrad i samfunnsplanlegging og driv no et konsulentfirma. Ho er frå Høyanger og bur i Balestrand. Les pressemeldinga her.
 (26/02-07)
Mykje fin folkemusikk og dans for Kongen på 70 års dagen
På festframsyninga for kongen i Oslo rådhus var det programinnslag frå alle fylka i landet og frå Svalbard. Sjølvsagt var det også folkemusikk og dans med i det varierte programmet som var å sjå på TV2. I opningsnummeret frå Hordaland stod stevet "Ver no velkomne med æra" i sentrum. Frå Sogn og Fjordane fekk vi mellom anna høyre 3 ungdomar som framførde folkesongar svært fint. Fint var også innslaget frå Møre og Romsdal der to ungdomar bles på lur. Frå Agder fekk vi høyre munnharpespel og sjå Setesdalsgangar. Du kan les om dei to lurblåsarane
Tone Honningsvåg Erlien (18) frå Molde og Sture Vatnehol (15) frå Ålesund i eit intervju her.
 (26/02-07)
Langt intervju med Daniel Sanden-Warg på Ballade
Daniel Sanden-Warg frå Sverige og Setesdal er aktuell med CD'en "Rammeslag" saman med munnharpespelaren Sigurd Brokke. Daniel Sanden-Warg er kjent som medlem i den svenske gruppa Harv, og har gjort Setesdøl av seg: han har busett seg i dalen, han har lært seg sølvsmedfaget der, han spelar musikken der like bra som nokon innfødd og likeeins snakkar han "kav setesdøl". Ballade presenterer den dugande svensken i ein lang artikkel. Les det her.
 (26/02-07)
Apropos - ball på slottet
Mellom dei som var invitert på ball på Slottet i høve kongens 70-års dag, var også leiaren i Landslaget for spelemenn Randi Skeide, skriv folkemusikk.no.
 (26/02-07)
Torgeir Straand krev meir felemusikk i NRK
Straand har vore i USA på speleoppdrag, og i ei samtale med Varden seier han at vi må få opp statusen og bruken av vår nasjonale musikkarv. Han kvrev mellom anna fast TV-program med slåttespel. Les her meir om det han meiner.
 (26/02-07)
Norsk Folkemusikk og Danselag opnar for gamaldansen
Styret i NFD gjer framlegg om mange endringar i vedtektene for organisasjonen. Dei foreslår mellom anna i paragraf 1 at ordet bygdedans skal erstattast av dans, og om det skriv styret at dei vil at runddansane og det tradisjonelle runddansspelet skal falle inn under omgrepet "levande dansetradisjonar i Noreg".  Framlegget til nye vedtekter og Årsmelding for 2006 står i siste nummer av Kvinten (nr 1/2007).
 (25/02-07)
Festivalen "Årinn" skal endre form
Styret i Norsk folkemusikk og danselag har bestemt at årinn skal endre form. I 2005 og 2005 har festivalen vore i Kristiansand og Valle, mellom anna for å styrke folkemusikken i denne delen av landet. Denne målsetjinga har ikkje lukkast skriv styret. Festivalen skal no delast i to, ein del om hausten og ein del om våren, og skal ikkje lenger ha fast tilhald, men ambulere rundt om i landet. Det blir heller ikkje ein festival, men kortare eller litt lengre prosjekt. Det skal tilsetjast ein prosjektleisr som skal arbeidet med planlegginga. Formålet med Årinn ligg fast: å styrke det tradisjonelle slåttespelet og dansen i landet våret.
 (25/02-07)
Norsk Folkemusikkatalog har blitt fornya
Norsk Folkemusikkatalog har fått ny utsjånad og det er skrive nye biografiar om dei som er med i katalogen. Katalogen har også fått nettbutikk slik at dei platene som er utgjevne kan kjøpast på Internett. Les meir her.
 (25/02-07)
VM i Rørospols 5-7 oktober 2007 i Vauldalen
Det er Vauldalen høgfjellshotell og Brekken  Brekken spell - og dalnselag som arrangerer VM i Rørospols til hausten. Les meir her.
 (25/02-07)
Toradergruppa Skamlauslaget med annleis repertoar
Denne gruppa har eksistert 1-2 år og har medlemer frå Numedal, Sandsvær og Kongsberg. Dei som er med er
Erik Strysse (37)( fløyte og torader), Anette Skullestad (torader), Per Lundmark (trekkspill), Arve Jensen (bass) og Arnfinn Skullestad (gitar). Les meir om gruppa her.
 (25/02-07)
Tydalsfestivalen endrar frå gamaldans til rock
I sine glansdagar hadde Tydalsfestivalen ca 20000 deltakarar - gamaldans. Dei siste åra har det vore langt færre. Til sumaren endrar festivalen karakter og blir rocke-festival. Les meir her.
 (25/02-07)
Vellukka stildansball i Grenland Stildansgruppe
Grenland Stildansgruppe har skipa til stildansball i 11 år på rad. Det var dansarar frå store deler av austlandsområdet, og også frå utlandet. Les meir her.
 (24/02-07)
Ingebjørg Harmann Bratland aktuell på fleire måtar
Den unge dugande kvedaren frå Vinje går no på Musikk, Dans Drama på skien vidaregåande skole. Ho har nyleg vore på heimebane i Vinjehuset og sunge og spela. Ho var også den som song "Den fyrste song" i samband med avdukinga av statua av Märta i samband med Kongens 70-års dag. Les meir her.  Her kan du sjå video av Ingebjørg som syng for kongen.
 (24/02-07)
Dagens namn på Høgskolen i Oslo: Oddvar Kværnhaug
Seniorrådgiver Oddvar Kværnhaug dansar meir enn dei fleste: Gammaldans, folkedans og argentinsk tango rundt fem gonger i veka. Han fortel til internavisa ved høgskolen at det er danseskoa han minst ville misse. Les her.
 (24/02-07)
Tildelingar frå Musikkverkstadordninga for 2007
Tildelingane til folkemusikk er på over 1,5 millionar kroner til ulike føremål. Kven som får og kor mykje kan du lese
her.
 (24/02-07)
Vellukka samling med Sinnsykt Bra Alternativ
Den nordnorske gruppa SBA samla i helga 30 unge dansarar og spellmenn med tilknytning til Nord-Norge i Ramfjord utafor Tromsø for nok eit fint møte med den nordnorske folkedansen og folkemusikken. Les meir om det her.
 (24/02-07)
250 unge spelemenn på folkemusikkkurs i Steinkjer
Det var heile 250 unge spelemenn som var på kurs i helga på Steinkjer. Les meir om det her.
 (24/02-07)
Norgesmeister Mona Holm imponerte på torader i kyrkja
I Stovner kirke i Oslo var det nyleg korkonsert og trekkspelmusikk. Mellom dei som var med var norgesmeister på torader Mona Holm (25) saman med Trekkspillveteranene og Rælingen Sanglag. Les meir her.
 (24/02-07)
Gruppa SALT på turne
Gruppa SALT har medlemer frå Vestlandet og frå Sjetland. Dei som er med er
Maurice Henderson (fele) frå Shetland, Annlaug Børsheim (hardingfele, vanleg fele, sang) frå Ulvik, Olav Christer Rossebø (gitar, mandolin, fele) Gitarist i bl.a. Geitungen, som fekk Folkelarm-prisen for sin siste CD "Bra kast", Gabriel Fliflet (trekkspill, sang) som har spila vestnorsk og shetlandsk folkemusikk i trioen Rimfakse i 30 år. Turneruta deira ser slik ut:

Laurdag           17.03   - Sund kommune, Museum Vest,

Måndag           19.03   – Bergen, Columbi egg

Tysdag             20.03   – Kr.sand, Egdefolk

Onsdag            21.03   – Valle, spelstoga

Torsdag           22.03   – Ulvik, folkemusikkscena i Hardanger

Fredag             23.03   – Tromsø, folkemusikkscena i Tromsø 

Laurdag           24.03   – Målselv, Kalottspel
 Les meir her.
 (15/02-07)

Mastergradsstudiet i dans ved NTNU blir permanent
Mastergradsstudet har vore i gang som eit forsøk i 2 år og er eit samarbeid mellom NTNU og universiteta i Kjøpenhavn, Tammerfors og Stockholm. NTNU har no vedteke at studiet skal halde fra, trass i at dei må skjere ned på andre studietilbod. Om dette skriv NTNU: "
Masteren i dansevitenskap er et nordisk samarbeid med felles studieopplegg, som startet som et prøveprosjekt i 2004. Fra høsten er tilbudet permanent, i samarbeid med universitetene i København, Stockholm og Tammerfors. - Dansevitenskap er et for smalt fagfelt til at noen av universitetene har maktet å bygge opp et fullverdig studium på egen hånd, fastslår Egil Bakka, som er initiativtaker til det nye studieopplegget. Bakka er professor i musikkvitenskap og daglig leder for Rådet for folkemusikk og folkedans. - Ved å samarbeide om fagressursene kan vi utnytte hverandres styrke og spesialiteter og tilby undervisningskrefter på meget høyt nivå. Vår spesialitet er etnologisk tilnærming – det vil si at dansen betraktes fra et kulturelt og historisk perspektiv, forklarer folkedanseksperten. " Les meir her.
 (14/02-07)
Bunadseilas med Hurtigruta - ein folkefest
Det er Anne Aamodt AS som står for opplegget, men det er mange samarbeidsparnarar som er med:  Hurtigruten, Norges Husflidlag, Landslaget for Spellemenn, Noregs Ungdomslag og Magasinet Bunad for å engasjere folkemusikk- og bunadsinteresserte krefter i arbeidet med å skape ein folkefest om bord og ved hamneanløp langs heile kysten. Det startar i Bergen 2. mai og ender i Kirkenes 8. mai. Les meir her.
 (14/02-07)
Oslo Songdanslag sluttar med vanlege øvingar
Oslo Songdanslag er ein av dei eldste leikarringane i landet, og fyller i år 85. Bortsett frå eit par år under krigen har ringen vore i kontinuerleg drift alle desse åra, med øvingar kvar måndag. Frammøtet på øvingane har vore mindre godt dei siste åra, og sist måndag vedtok Årsmøtet å legge om drifta slik at det ikkje blir vanlege øvingar det komande året. Istaden vi dei ha samkomer ca ein gong for månaden, dels såkalla kaffikveldar med litt mat/kaffi og dans etterpå, og dels temakveldar der ein også inviterer andre dansarar til spesielle dansekveldar, det kan vere stordans, songdans, stildans, gamaldans eller anna. På heimesida til Oslo Songdanslag kan du lese om ringen.
 (13/02-07)
Gjenhør med fin gamaldansserie på NRK radio
For 20 år sidan hadde Arild Hoksnes ein serie om runddansen i Noreg gjennom 200 år på heile 28 program. Denne serien blir no sendt på nytt på NRK gull. Det første programmet kjem tysdag 13. februar kl. 14.00-14.40 med reprise same kveld kl. 23.10. Dei fyrste sendingane vil også gå i reprise laurdag kl. 14.10. Les meir her.
 (13/02-07)
Nytt spennande dansprosjekt i NU: "Sans for dans 2007"
Noregs Ungdomslag er som kjent den største folkedansorganisasjonen i landet. No har dei lansert eit eit prosjekt dei kallar "Sans for dans 2007" der 8 ungdomar lagar ei danseforestilling utanom det vanlege. Forestillinga skal ha premiere under Folkekulturfestivalen i Oslo ved jonsokleitet. Instruktørar og ansvarlege for forestillinga er hallingdansaren Mads Bøhle og Brita Strøm. Dei 8 dansarane som kjem frå ulike kantar av landet, hadde andre samlinga si i februar, og NU har intervjua dei. Les meir her.
 (13/02-07)
Fokus på fransk folkemusikk på Førdefestivalen 2007
Dette året blir hovudfokus på frans folkemusikk og folkemusikk frå tidlegare koloniar, såleis frå Afrika, Canada og USA. Det er mange likheitstrekk mellom norsk og fransk folkemusikk, skriv Hilde Bjørkum i ei pressemelding. Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er den største festivalen i Skandinavia for folk/world/trad musikk. Kvart år presenterer festivalen rundt 250 artistar frå heile verda gjennom 80 store og små programpunkt på fire dagar. Les meir her.
 (11/02-07)
Kr 70 000 til felemakarlærling ved Ole Bull Akademiet
Ved Ole Bull Akademiet går det no 2 lærlingar i hardingfelebygging under leiing av felebyggaren Sigvald Rørlien. Felemakarverkstaden vart oppretta i 2004. Dei to lærlingane heiter Ottar Kaasa og Bård Riise Hoel. Otta har fått ulike stipend for å vere lærling, og bård hadde ikkje fått noko. Så Hordaland Fylkeskommune synest dette var noko dei laut rette på. Les meir her.
 (11/02-07)
Felemakar og spelemann Olav Stuveseth fyller 80 år
Den tidlegare snekkaren frå Krogstadelva byrja lage feler då han vart pensjonist i 1991, og han har hatt feler på Landskappleiken i fleire år og fått sølvmedalje 3 gonger. Les om den vitale pensjonisten her.
 (11/02-07)
Trøndelagskappleiken 2007 vart avvikla på Røros
Mari Eggen vart best i klasse A vanleg fele. Her kan du finne resultatlista frå kappleiken.
 (11/02-07)
Annbjørg Lien med tingingsverk til Telemarkfestivalen
Verket har fått tittelen "Waltz with me" og er ein internasjonal folkemusikalsk strykekvartett der desse deltar: Annbjørg Lien, hardingfele og fele -Norge, Bruce Molsky, fele og vokal -USA, Christine Hanson, cello –Canada/Scotland og Mikael Marin, bratsj -Sverige. Det er første gongen at Annbjørg Lien lagar eit så stort verk. Les om det her.
 (09/02-07)
Knut Aastad Bråten frå Valdres ny redaktør i Spelemannsbladet
Langeleikspelaren og dansaren Knut Aastad Bråten (30 år) skal vere vikar for Kjell Bitustøyl som redaktør for Spelemannsbladet. Han var einaste søkjar til vikariatet som er på 80% stilling. han skal overta frå og med nr 3/2007. Bråten har mellom anna vore skribent i avisa Valdres. Les meir her.
 (09/02-07)
Sigrid Moldestad lagar forestilling om spelkvinnene i Nordfjord og på Sunnmøre
Sigrid Moldestad er fasinert av dei mange kvinnene som var spelemenn i desse distrikta for eit århundre sidan, og lagar no forestilling bygd på dette.
Sigrid Moldestad produserar forestillinga sjølv. Forestillinga får premiere i Bergen og skal seinare ut på turne. Ho vonar på også å gje ut CD. Dei som medverkar i forestillinga er: Sigbjørn Apeland: Trøorgel, Anders Hall: Bratsj, feler, Jørgen Sandvik: gitar, banjo, mandolin, Sigrid Moldestad: Feler, song, Tore Nysæter: Instruksjon. Manus: Sigrid Moldestad og Tore Nysæter. Les meir her.
 (09/02-07)
Landskappleiken på Beitostølen gjekk med stort underskot
Landskappleiken på Beitostølen gjekk med ca 70  000 i underskot, og det må samanliknast med eit overskot på 250 000 på Røros året før. Ein meiner at hovudgrunnen til det dårlegare resultatet var at matsalet var langt dårlegare på Beitostølen. Dei lokale arragørane i Valdres har dermed kome i ei vanskeleg stilling og prøver å få til kronerulling i det  lokale næringslivet i dalen. Les meir her.
 (09/02-07)
Hallgrim Berg i Kulturrådet støtter ikkje "urbane fjompenissar"
Hallgrim Berg i Kulturrådet sin innkjøpskomité vil ikkjesponse det han kallar ubrukelege CD-omslag frå norske jazz- og elektronikaartister. Han synest at covera må ha minimum av informasjon om produktet, og viser til folkemusikk-CD'en  "Rammeslag" som eit positivt motstykke. Direktør Rune Kristoffersen i selskapet Rune Grammofon som har gitt ut CD'en  trur knapt sine eigne øyrer. Les meir her.
 (09/02-07)
Tildelingar frå  FFUK og så til folkemusikk og dans
Det er delt ut pengar frå fond fro utøvande kunstnarar, og noko av det har også gått til folkemusikk og dans, både til reisestipend, til fonogramstøtte, musikk og dans. Mellom dansarane som har fått finn vi Hallgrim Hansegård, Ingeleiv Berstad og  Martin Myhr. Full oversikt over tildelingane her.
 (09/02-07)
Norsk folkemusikk på By:Larm 2007 i Trondheim
By:Larm er som kjent noko som gjeld rocke-musikken i landet vårt. Men der har folkemusikk.no vore og kan rapportere at sjølv om folkemusikken er fråverande, så skjer det mykje. Les her.
 (09/02-07)
Trine Rein og Andreas Skeide Ljones vidare til finalen i MGP
I den siste delfinalen til Melodi Grand Prix i landet vårt gjekk Trine Rein vidare til den nasjonale finalen. Som ein aktiv deltakar på fele finn vi Andreas Ljones. Les meir om dette her. Du kan også sjå opptak frå delfinalen.
 (09/02-07)
Rundebordskonferanse om dans på Voss
I lys av UNESCO konvensjonen om den immaterielle kulturarven blir det fredag 23. mars arrangert  ei rundebordskonferanse om norsk folkedans. Innleiarar er mellom andre stortingsrepresentant Trine Skei Grande,  Jan Petter Blom , Egil Bakka og Gunnar Stubseid. Spørsmålet blir stilt om det er på tide å etablere eit utøvarstudium på høgskolenivå i folkedans. Det heile foregår på Ole Bull Akademiet. Konferansen skjer i samband med at NFD har årsmøte på Voss denne helga. Der vil også Åse Teigland, Anne Hytta og Synnøve Bjørset halde konsert.  Les meir her.
 (09/02-07)
Arnfinn Nes frå Hamar fekk Ringsakerprisen
Årets Ringsakerpris vart nyleg utdelt til Arnfinn Nes frå Hamar. Nan er vel kjent i folkedanskrinsar for sin mangeårige innsats i Folkedanslaget Sølja, men det var for si andre store interesse - idretten - han fekk prisen. Han har vore leiar av  Ringsaker Idrettsråd gjennom 22 år. For å takke for prisen hadde han med seg dansevener frå Sølja og dei dansa Fransese, Firetur frå Stange og "Vise for gærne jinter". På biletet ser vi prisvinnaren som dansemeister på årets 20.dags-ball i Sølja.  Les meir her.
 (7/2-07)
"Strøkne jenter" på tevling i Skottland
"Strøkne jenter" heiter ei gruppe med felespelande jenter i Asker. Dei har Erlend Viken og Mari Skeie Ljones som instruktørar. Gruppa har gjort det svært bra på fleire kappleikar, mellom anna vann dei lagspel fele junior på Landskappleiken på Beitostølen. I Skottland skal dei vere med på  festivalen "Celtic Connections", der dei skal ha ein 20 minutters lang konsert. Les meir her.
 (06/02-07)
Sigurd Johan Heide prosjektleiar for "Bygda dansar" i Oppland
Sigurd Johan Heide er tilsett som prosjektleiar for "Bygda dansar" i Oppland, og skal byrje på arbeidet så snart fylkeskommunen har gitt grønt lys for sin del av midlane til prosjektet. heide er no prosjektleiar for "Bygda dansar" i Møre og Romsdal "Snu Nordvest", eit prosjekt som er ferdig til sommaren. Heide er frå Troms og har stått sentralt i mykje av folkemusikk og dansearbeidet der dei siste åra. Han er også ein dugande dansar og er i A-klassen. I ei pressemelding seier Egil Bakka og Arne Sølvberg at dei er glade for at Heide vil halde fram som prosjektleiar, og at det dermed blir god kontinuitet i arbeidet i prosjektet "Bygda dansar".
 (02/02-07)
100 profesjonelle årsverk innan folkemusikken
Landslaget for spelemenn har dei siste månadane prøvd å lage ei oversikt over kor mange det er som lever av å vere profesjonelle folkemusikarar. Dei litt usikre tala indikerer at det blir utført ca 70 årsverk av profesjonelle folkemusikkutøvarar og ca 30 årsverk av profesjonelle folkemusikkpedagogar. LfS vil gjerne vise at det allereie no er nokså mange som lever av folkemusikken, og at dei midlane som går til folkemusikk frå det offentlege er langt lågare enn det burde vere. Dei 100 årsverka blir utført av ca 200 personar. Det er
110 personar som har 40% eller større inntekt frå profesjonell verksemd, og 67 av desse igjen har meir enn 80% av inntekta si berre frå folkemsuikken. Oslo/Akershus har flest årsverk, ca 24 og Hordaland kjem tett etter med ca 21. Lf S vil no prøve å få Nordk Kulturråd til å lage ei større utgreiing for å framskaffe korrekte og pålitande tal. Les meir her.
 (31/01-07)
50 deltakarar på god kappleik på Rauland
Vinterkappleiken på Rauland har vore avvikla i januar
sidan 1990 med folkemusikkstudentane ved Institutt for folkekultur ved Høgskulen i Telemark som arrangørar. I år var det avgrensing i deltakartalet på 50, og det gjorde at kappleiken ikkje varte for lenge. Det var mange gode spelemenn og dansarar. Les meir her.
 (30/01-07)
Jostein Mæland tildelt kongens fortenstmedalje i gull
På ei tilstelling på Ole Bull akademiet 24. januar vart Jostein Mæland frå Voss tildelt kongens fortenstmedalje i gull for sin store innsats for kulturlivet, ikkje minst innan folkemusikk og folkedans. Mæland er spelemann og ein framifrå dansar, og har vore med på ca 20 landskappleikar. Han er æresmedlem i Voss Spelemannslag og var med i styret i Landslaget for Spelemenn frå 1964 til 1973 og vart i 1991 æresmedlem i Landslaget for Spelemenn. Han har vore svært interessert i spelemannssoga, særleg i Vossebygdene, og har skreve mange bøker. Han har vore ein sentral person i historia til Ole Bull Akademiet, og har på mange måtar gjort verdfull innsats for folkemusikk og dans mellom anna som domar, administrator og skribent. Her kan du lese talen som fylkesmann Svein Alsaker heldt.
 (30/01-07)
Temaet for Førdefestivalen blir presentert torsdag 8. februar
Då skal det vere seminar og konsertar i Førde, og temaet for sumarens festival skal presenterast. Les meir her.
 (30/01-07)
Ny Leikarring med gamaldans og swing i Heddal
Det er Mette K. Moland som gjerne vil starte leikarring i Heddal i Telemark. Ho saknar eit slikt tilbod i bygda. Les her om det.
 (30/01-07)
Opptak frå Vågå og Lom med folkedans og spel for TVNorge
Det er eit program der innvandrarar lærer typiske norske ting som gamaldans. Programmet vart oppteke i Vågå og Lom og inngår i ein serie på 10. Les meir her.
 (30/01-07)
Stipend på 55 000 til Atle Lien Jenssen
Han er ein av fleire som har fått tildelt Hedemark Fylkeskommunes Materialstipend for 2007. Atle Lien Jensssen har gjennom mange år hatt ei sentral rolle innan folkemusikkmiljøet, som utøvar og for sitt arbeid som innsamlar og dokumentasjon. Les meir her.
 (30/01-07)
Forslag til kandidatar til Eckbo Legaters folkemusikkpris?
Legatet deler kvart år ut ein pris til unge folkemusikarar under 18 år. Dei etterlyser no kandidatar. Prisen blir utdelt i samband med Folkemsuikkfestivalen i Bø. Les meir her.
 (30/01-07)
Folkemusikktrioen Tindra på turne i India
Turnéen varer fra 29. januar til 9. februar. Med i trioen er Irene Tillung, Åshild Vetrhus og Jorun Marie Kvernberg. Dei skal besøke ei rekkje byar i India i eit tettpakka program. Les meir her.
 (30/01-07)
Ny dobbel-CD med munnharpespel
På Vinterkappleiken på Rauland vart det slept ein ny CD med munnharpespel. Det er faktisk ein dobbel-CD, med til saman 93 slåttar og eit teksthefte på over 100 sider. Det er Norsk Munnharpeforum som gjev ut CD'en i samarbeid med plateselskapet Talik og NRK. Utgjevinga er støtta av Norsk Kulturråd, Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk folkemusikk og danselag og banken  DnB Nor. Tittelen er "Fille-Vern -
Gamle og nye mestre i norsk munnharpetradisjon". Les meir her.
 (30/01-07)
Gunnhild Sundli er denne vekas P2-artist
Gunnhild Sundli - vokalisten i Gåte - er kjent både som rockesongar og som kvedar. Ho er denne vekas P2-artist og er å høyre kvar dag mellom 9.30 og 10.00
 (30/01-07)
Ny kulturlov ute på høyring
Stortinget skal snart vedta ny kulturlov, og framlegget til lov er i desse dagar ute på høyring. Her kan du lese kva Landslaget for Spelemenn meiner om framlegget.
 (30/01-07)
Gruppa Kvarts fekk spelemannsprisen for folkemusikk/gamaldans
I kategorien folkemusikk/gamaldans fekk gruppa Kvarts Spellemannsprisen for 2006 for CD'en "Steinspranget". Det er andre gongen gruppa får spellemannsprisen.
 (29/01-07)
Fredag 26. januar hadde LfS og NFD felles styremøte i Oslo
Det er vel første gongen (?) at dei to organisasjonane har felles styremøte.
Mellom sakene som blir diskutert er Riksscena, Folkemusikkscena og Norsk Folkemusikkatalog. Vidare generelt samarbeid/ arbeidsdeling og mogleg samarbeid om EU-prosjekt og TONO-saka. Dei diskuterte også om det er formålsteneleg å ha slike felles styremøte eit par gonger for året. Les meir her.

 (29/01-07)
Dei første joikestudentane snart ferdige ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
Til våren blir dei første studentane som har teke kurs i joik uteksaminert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det er 16 studentar som har gått på kurs frå i haust. Frode Fjellhaim har vore lærar på kurset. Les meir her.
 (25/01-07)
NM på trekkspel blir i år i Bø i Telemark
Dette er største arrangementet innan trekkspelemusikk, og blir halde siste veka i juni. Det er venta ca 400 deltakarar. Les meir her.
 (25/01-07)
Gratis kurs i folkedans i Leikarringen Noreg
Leikarringen Noreg i Drammen har lyst ut gratis kurs i gamaldans. Det er eit nybyrjarkurs. Kanskje det er vegen å gå for å få fleire med i folkedansen? Les meir her.
 (25/01-07)
Det var 70 deltakarar på SAFFA sitt årlege kurs på Sørmarka
SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus) har kvart år ei stor kurshelg - dei siste åra har det vore på Sørmarka. Har var det opplæring både i spel på ulike instrument og ulike typer dans. Les meir her korleis det gjekk på kurset.
 (24/01-07)
Ragnild Furubotten spelar inn plate på Senja og held konsert i Tromsø
Ragnhild Furebotten er ei av dei som deltar på Nordlysfestivalen i Tromsø fredag 26. januar. Nordlysfestivalen feirar i år 20 år. Med seg på trioen sin har Furubotten Frode Haltli på trekkspel og Gjermund Larsen på cello, bratsj og fele. Konserten blir ein del av grunnlaget for CD'en som dei skal spele inn etterpå. Les meir her.
 (23/01-07)
Deler av Spelemannbladet nr 1/2007 på Internett
Som vanleg legg Spelemannsbladet ut deler av "seg sjølv" på Internett. Som før kan vi lese leiaren i bladet, og nokre av artiklane. Vi kan lese om Riksscena, om gruppa Harv på turne, om Landskappleiken på Geilo og eit portrett av Torbjørg Aas Gravalid. Les her.
 (23/01-07
Stor folkemsuikkonsert på Musikkhøgskolen 26. januar
Denne fredagskvelden blir det flott konsert på Norges Musikkhøgskole der Musikkhøgskolen sitt eige symfoniorkester spelar med solistar frå folkemusikkstudet på høgskolen. det blir musikk mellom andre av Eivind Groven, Lasse Thoresen og Henning Sommerro. Det blir også andre typer musikk. Les meir her.
 (23/01-07)
AskerFOLK - kallar eit aktivt spel og dansarmiljø seg i Asker
På Internett finn vi ei heimeside med overskrifta AskerFOLK. Og bak dette gode namnet finn vi fleire folkemusikk og danselag. Hovudlaget er "Asker spell- og danselag", men det finst mange undergrupper, til dømes gruppene Askerladden og Bjøro Band. Som vi forstår er Ingunn Bjøro sentral i fleire av desse laga. Les meir om dei på heimesidene deira.
 (23/01-07)
Berit Opheim med bestillingsverk til Vossajazz 2007
Bestillingsverket som har fått namnet "Ein engel går stilt" skal urframførast på Vossa Jazz 31. mars.  Medvirkande blir Ståle Storløkken – tangenter, Gjermund Larsen – fele, Bjørn Kjellemyr – bass, Helge Andreas Norbakken – perkusjon og Asle Karstad - lydteknikar. Berit Opheim har laga verket saman med komponist og musikar Ståle Storløkken, forfattar og lyrikar Stein Versto. "Eg har eit ynskje om å formidla fargar frå eit indre rom", seier Berit Opheim på heimesidene sine. Les meir om dette her.
 (18/01-07)
Austreheim Musikklag skal halde konsert i alle kommunar i Sogn og Fjordane.
Den 90 år gamle jubilanten vil feire året med ein omfattande turne i heimefylket. Les meir her.
 (18/01-07)
Spelemenn og dansarar skal vere med på levekårsundersøkinga
Regjeringspartia har lova å gjennomføre ein levekårsundersøking av norske kunstnarar, og i samråd med NFD og Norsk folkemusikkformidling vil dei som er tilmeldt Norsk folkemusikkatalog bli invitert til å delta i spørreundersøkelsen. Les meir her.
 (18/01-07)
Ryggedansen slit med dårleg frammøte
Ryggedansen, eller gamaldansen i Rygge som det heitte før, har hatt færre som møter på samkomene. Dei har brukt å møtast til gamaldans ein gong for året. Les meir her.
 (18/01-07)
Fagernestreffet 2007 hadde 30 år jubileum på Fagernes
Etter nokre ”magre” år med deltaking, vart arrangørane glade for at treffet igjen klarte å fylle så nær som heile Fagernes hotell. 240 trekkspelglade folk var til stades på 30 års jubileet 12.-14. januar. Les meir og sjå mange bilete her.
 (18/01-07)
Omfattande kurshelg i buskerud 16-17 februar
Ved folkemusikksenteret i Buskerud blir det fleire ulike kurs denne helga:  kveding med Kari Lønnestad,  lurblåsing med Eilif Gundersen,  spel på lyre med Stein Villa og i langeleikspel med Synnøve Hegge Sæta. Les meir her
 (18/01-07)
Bitustøyl skal skrive biografi om spelemannen Arne Viken
Kjell Bitustøyl har søkt permisjon i eit år frå stillinga som redaktør av Spelemannsbladet. Dette året skal han bruke til å skrive biografi om spelemannen og musikkinstrumenthandlaren Arne Viken. Viken kjem frå Jølster men har i mange år budd i Mo i Rana. Les meir her.
 (18/01-07)
Geilo Spelemannslag fyller 40 år
Det skal mellom anna feirast med fest på Fjellvang på Geilo. Den store attraksjonen denne kvelden blir spelemannen Knut Hamre som vil spele Hardanger-musikk. Spelemannslaget skal til sumare vere vert for Landskappleiken. Les meir her.
 (16/01-07)
Opsahl Brimi og Beitohaugen Granli reiser på turne
Det er dei to vinnarane på fele og hardingfele frå Landskappleiken 2006 som nå  legg ut på turne. Begge to har også gått på Raulandakademiet. Aslak Opsahl Brimi (1983) er frå Lom og Jan Beitohaugen Granli (1979) frå Øystre Slidre. Beitohaugen Granli har vunne Fanitullkåringa i Ål 2 gonger og A-klassen på Landskappleiken 3 gonger. Turneruta deira ser slik ut:
Fredag   19.01 Røros
Laurdag 20.01Trondheim, Kieglekroa
Måndag 22.01 Oslo
Tysdag 23.01 Fagernes
Onsdag 24.01 Ål, kulturhuset
Torsdag 24.01 Valle, spelstoga
Fredag 26.01 Rauland
Les meir her.
 (16/01-07)
Landsfestivalen i gamaldansmusikk 2007 har fått nettside
Landsfestivalen skal i år vere i Vågå 18 -22 juli. Det er Vågå Spel- og dansarlag som skipar til. Dei hadde også Landsfestivalen i 1991 og Landskappleiken i 1964, 1996 og 2002. Sjå sidene her.
 (16/01-07)
Daniel Sanden-Warg og Sigurd Brokke månadens artistar
Dei to setesdølene er månadens artistar på Norsk Folkemusikkatalog for januar 2007. Sanden-Warg spelar hardingfele og Sigurd Brokke munnharpe. I slutten av månaden kjem CD'en "Rammeslag" ut, ein Cd med tradisjonelt Setesdals-spel. Artistaane speler på hardanger folkemuseum, Utne, søndag 21. januar, på Columbi Egg i Bergen 22. januar og på Hylestad soknehus i Valle torsdag 25. januar.  Les meir her.
 (16/01-07)
Utvida søknadsfrist for Rff sine støtteordningar
Rff har hatt problem med nettsidene sine, og dei har difor utvida søknadsfristen til støtteordningane med 4 dagar for papirbaserte søknader (til 19. januar) og med ei veke for nettbaserte søknader (til 22. januar). Sjå meir her.
 (12/01-07)
Helene Bøksle mest spela på NRK P1 i 2006
Det vart mykje ståk då Helene Bøksle kom med sin første CD, både negativ og positiv omtale. No syner det seg at CD'en er den mest spela av alle på P1 i året som gjekk. Noko å glede seg over for Bøksle som også er nominert til Spellemannsprisen i kategorien viser. Les meir her.
 (09/01-07)
Redaktøren i Spelemannsbladet skal ha eit år permisjon
Landslaget for Spelemenn lyser nå ut eit årsvikariat (80%) som redaktør for Spelemannsbladet. Det er Kjell Bitustøyl som har vore redaktør der i 10 år. Søknadfristen er 19 januar. Fleire opplysningar her.
 (09/01-07)
Bjørn Turtums orkester trakk fulle hus i Bøverdalen
Det kjente gamaldansorkesteret skulle gjere opptak til DVD og CD under bukkeballet i bøverdalen. Og det var eit populært tiltak, det vart fullt hus og busslastar som måtte gjere vendereis. Les meir om det her.
 (09/01-07)
Fin 13.-dags-konsert av Øyonn Groven Myhren
Det var godt med folk i Gamle Aker Kirke då Øyonn Groven Myhren heldt konset 13. dag jul saman med Hans Olav Gorset (fløyter) og Håkon Mørch Stene (div slagverk). Musikken var godt tilpassa kvedinga, og det heile passa fint i den gamle steinkyrkja - nesten 1000 år gamal. I tillegg til Draumkveldet song ho også Agnus Dei og nokre andre songar. Ho fekk også med seg kyrkjelyden i ein julesong til slutt.
 (06/01-07)
Kven vil vere med i Rådet for Riksscene for folkemusikk og folkedans?
Interimstyret for Riksscena vart oppnemnt før jul, og dei har no sendt ut ei oppmoding til alle organisasjonane som vil vere med i Rådet for Scena. Dei må melde seg innan 20. februar. Sjølve skipingsmøtet vert avvikla i Oslo fredag 16. mars. Les innkallingsbrevet her.
 (06/01-06)
Spellemannsprisen 2006 - nominasjonane
Dei nominerte i folkemusikklassen er
Majorstuen - Juledrøm (Lærdal musikkproduksjon)
Kvarts - Steinsprang (Kvarts)
Tindra - Lukkeleg vaking (ta:lik)
Under mannleg artist er Odd Nordstoga nominert: "Heim te mor"
Under open klasse er Mari Boine nominert: "IDJAGIEDAS - IN THE HAND OF THE NIGHT"
Under viser er helene bøksle med "Elverhøi" nominert
Her er alle nominasjonane.
Spellemann 2006 går av stabelen i Thalia Teater, Chateau Neuf, laurdag 27. januar 2007. Det er 35. gongen prisen blir delt ut, og showet vil også i år bli sendt direkte på TV 2.
 (03/01-07)
Jorun Marie Kvernberg nominert til to spelemannsprisar
Romsdalingen frå Fræna er nominert både i Majorstuen og i Tindra. Les meir i Romsdals Budstikke.
 (03/01-07)
Tildelingar til ensemble frå Norsk Kulturråd for 2007
I 2006 fekk ensemble innanfor folkemusikk/verdsmusikk til saman kr 1 175 000, og denne støtta aukar med  325 000 i 2007, til 1 500 000. Dei nye på lista innanfor norsk folkemusikk er: Tindra, Rosa i Botnen og Bruvoll / Halvorsen. Dei som får mest i år kr 150 000 er Majorstuen, Kvarts og Susanne Lundeng band. På neste plass kjem Spindel og Gamalt nymalt med kr 100 0000. Dei feste andre får enten 75 000 eller 50 000. Heile lista kan du sjå her.
 (02/01-07)
Vellukka Romjulskonsert på Kulturhuset på Fagernes
Det var fullt hus og stor stemning på Romjulskonserten. Mellom dei sentrale deltakarane var Valkyrien All Stars og søstrene Hemsing, og elles deltakarar frå Kulturskolen i Nord-Aurdal. Les meir her.
 (02/01-07)
Jonas Fjeld og folkemusikarar i Drammen Teater i romjula
Dei som var med var Kvarts og Kirsten Bråten Berg og Birger Mistereggen. Konserten får bra omtale i drammens Tidende og terningkast 4. Les meir her.
 (01/01-07)
Jon B. Aske feirar 60 år i Austrheim musikklag
I 2007 feirar Austrheim musikklag 90 år og Aske (78) har vore med i 60 av dei. Les meir om laget og spelemannen frå Gloppen.
 (01/01-07)
Tone Norheim Klausen (30) feirar 10 års jubileum som toraderspelemann
Ho byrja spele som 14-åring, og har hatt orkester i 10 år. Les meir her om den dugande fyresdølen.
 (01/01.07)
Jostein Fet fekk Sunnmørspostens sin kulturpris for 2006
Spelemannen og granskaren Jostein Fet (82) har fått Sunnmørsposten sin kulturpris for 2006, for eit omfattande arbeid for norsk kultur på mange område. Han har vore lærar, og forsskar ved distrikthøgskolen i Volda i mange år og er framleis aktiv.
I 2004 vart han heidra med både kongens fortenestemedalje i gull, og fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal. Han har fått Sunnmøre Mållag sin målpris, og vart seinast i år kåra til årets forskar av Møreforsking og Høgskulen. Les meir her.
 (01/01-07)
Godt nytt år!
Vi ynskjer alle lesarar og bidragsytarar eit godt nytt år 2007!
Helsing
Vebjørn Bakken
 (01/01-07)
Norsk folkemusikk etter Stoltenbergs tale 1. nyttårsdag
Rett etter talen til statsministeren fekk vi høyre søstrene Breie Nyhus som spela Myllargutens bruremarsj, først på hardingfele og så i Griegs bearbeiding på klaver.
 (01/01-07)
Kulturpris til Berit og Knut Steinsrud i Øystre Slidre
Øystre Slidre sin kulturpris for 2006 vart i romjula gjeven til dansarane Berit og Knut Steinsrud for sitt utrettelege arbeid gjennom svært mange år for Valdresspringaren. Dei er sjølve framifrå dansarar og har vunne mange kappleikar, og dei har gjennom åra halde ei lang rekkje kurs i springar. Les her ein artikkel om tildelinga i avisa Valdres.
 (01/01-07)
Columbi Egg i Bergen med grøn miljøprofil
Artistar som kal opptre på folkemusikkpubben Columbi Egg i Bergen får høgre honorar dersom dei tar toget over fjellet i staden for å bruke miljøforurensande fly.
Vårprogrammet for den aktive folkemusikkscena spenner elles frå karibisk musikk med Marimbondo til Susanne Lundeng Band, Annbjørg Lien og Valkyrien All Stars. Sjå heile programmet her.
 (01/01-07)
Hallvard Kvåle døydde 1. juledag 66 år gamal
Hallvard Kvåle er først og fremst kjent for mannen bak plateselskapet Heilo som ga ut ca 150 plateproduksjonar med hovudsakleg folkemusikk, før han selde selskapet til Grappa i 1995. Etter det var han produsent for Grappa. Hallvard var også spelemann og var den viktige drivkrafta bak Bærum spelemannslag. Han lærde å spele heime på Voss, men lærde meir etter han kom til Austlandet, av dugande spelemenn i Laget for Folkemusikk. Han har vore ein framifrå læremeister og inspirator for mange unge spelemenn og kvinner.  I 2002 fekk han Rff-prisen for sitt omfattande arbeid for norsk folkemusikk. I 2006 fekk han FONO sin "Bjøllesaupris".
 (01/01-07)