Stikkord for
Folkemusikk - Folkedans - Bunadbruk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A
A-klassingar, nye, Landskappleiken
Alt som skjer - eldre oversikt  
Alt som skjer - månadsoversikt
 

B
Ball, Losby 2000
 
Ball, Losby, 2006
Ball, NUstemnet Asker 2001
 
Ball, Sandefjord 2000
 
Ball, Kvadriljetten Sundvollen, 2000
 
Ball, Sølja, Tjuandedagsball 2001
 
Ball Sølja, Tjundedagsball 2006
Ball Sølja, Tjuandedagsball 2007
Ball Sølja, Tjuandedagsball 2008
Ball Sølja, Tjugandedagsball 2009
Ball Sølja, Tjugandedagsball 2010
Ball Sølja, Tjugandedagsball 2011
Ball Sølja, Tjugandedagsball 2012
Ball Sølja, Tjugandedagsball 2013
Ball Smålenene 2009
Ball, Kvadriljetten, Tyrifjord Hotell 2001
Ball, Symra 2001
Ball, Sandefjord 2002
Ball, Sandefjord 2005

Ball Sandefjord 2009
Ball på Grand - om hotellet og ball
Ball på Grand - Folkekulturfestivalen 2007 - bilete
Ball - Storball i Vestfossen 2007
Ball Toten 2007
Ball Toten 2008
Ball Toten 2009
Ball Toten 2010
Ball Toten 2011
Ball Toten 2012
Ball Nordleik Lathi 2009
Ball Folkekulturfestivalen 2009
Ball, Moss Leikarring januar 2010
Ballkurs i Stora Menuetten - Drammen januar 2002 
Bondeungdomslaget i Oslo - den første tida
Bunadarbeid
 
Bunadutsal
Bunader
  
Bygdelagsstemnet i Oslo 2000  
Bygdelagsstemnet i Oslo 2001
Bygdelagsstemnet i Oslo 2002

Bygdelagsstemnet i Oslo 2003
Bygdøystemnet 2004
Bygdelagsstemnet i Oslo 2005
Bygdelagsstemnet i Oslo 2006
BLS-stemnet 2007
BLS-stemnet 2008
BLS-stemnet 2009
Bygdelagsstemnet i Oslo 2010
Bygdelagsstemnet i Oslo 2011
Bygdelagsstemnet i Oslo 2012
Bygdelagsstemnet i Oslo 2013
Bøker 
Bøker om bunader  
Bøker om folkedans

Bøker om selskapsdans  
Bøker om folkemusikk
 

C
CD
 
CD folkemusikk
CD gamaldans
CD vokal
CD opplæring

D

Dansebeskrivingar
Danserettleiing
Danserettleiing, bygdedans
Danserettleiing, gamaldans
Danserettleiing, songdans
Danserettleiing, stildans
Danserettleiing, turdans
Dans i Christiania på 1700/1800-talet
Dans i Christiania på 1850- og 60-talet. Erindringar av Yngvar Nielsen
Den Norske folkeviseringen
"Den svalande vind" - soga om "folkevisa"

"Det norske Theater" i Bergen i 1950. "Minder" fortalt av Marie Bull (fødd Midling) i 1905
Distriktsmusikk  

E
Eckbo-prisvinnarar
"Erindringer fra mitt liv" av gustava kielland. Nokre sitat om dans
Ervingen - Bondeungdomslaget Ervingen i Bergen

F
Fela  Artikkel frå 1970 av Reidar Sevåg
Felemakarar  
Festivalar - faste og varierande
 
Festivalar - månadsoversikt
Folkedans-rørsla veks fram

Folkedanskveldane i Oslo  
Folkekulturforbundet
 
Folkekulturfestivalen 2007 i Oslo
Folkelarm 2005 - showcase
Folkelarm 2005 - Tradisjon 
Folkelarm 2005 - prisutdeling
Folkelarm 2006 - bilete frå fredag
Folkelarmprisen
Folkemusikkarkiv

Folkemusikkdagane i Ål 2001

"Folkemusikken på Nordmøre"
- artikkel av Edvard Bræin
Folkemusikklag
 
"Fra de gamle prestegaarde" av Elise Aubert - Eit barneminne om dans
Færøydans i Halli i Oslo 4. november 2007

G
"Gigje og fele i eldre norsk musikk"
artikkel av Erik Eggen
Gullharpe-prisen
Grupper  (spelgrupper, orkester, vokalgrupper ..)

H
Hallingspringar - kort beskriving av dansen

Hardingfela

Hardingfelemakarar

Heiderslagsmenn, LfS
 
Hendingar i folkemusikk- og folkedanssoga kronologisk oversikt.
Hilmar-prisen
Hilmestemnet 2000
 
Hilmestemnet 2002
 
Hilmestemnet 2008
Historier
 
Hulda Garborg - dagboksutdrag (om folkedans, 1903-1914)
Husflidsutsal

I
Instrument, folkemusikk
 
IntroFOLK- prisvinnarar og finalistar

J
Jørn Hilme stemnet 2000 - mange bilete 
Jørn Hilme stemnet 2002 - mange bilete

Julefest i Symra desember 2009 (Medalje til Knut Trøen)

K
Kappleik - den første kappleiken i Noreg, Bø 1888

Kappleik - faste og varierande
Kappleik - månadsoversikt
Kappleiksoge- gamle bilete  
Kappleikane i Kristiansund

Kappleikane i Vestmannalaget 1896 - 1914, og meir

Kjøpe plater

Klepp Leikarring

L
Landsfestivalen i gammaldansmusikk - resultat

Landsfestivalen 2000

Førdefestivalen 2000  
Landskappleiken 2000  
Landslaget for Spelemenn.- æresmedlemer
Landskappleiken 2001 Rauland - mange bilete
Landskappleiken 2002 - mange bilete

Landskappleiken, vinnarar dans
 
Landskappleiken, vinnarar musikk
 
Leikarringar
 
Leikarbeidet veks fram  om utviklinga dei 20 første åra.
Leite etter stoff på folkedans.com
Lindemanprisen  
Litteratur om folkemusikk
 
Litteratur om folkedans 
Litteratur om stildans/selskapsdans

M
Musikkhøgskolen i Oslo
 
Musikksnuttar - musikk på nett

N
Nordleik, 2000 Stavanger
 
Nordleik 2003 Nestvedt
Nordlek 2006 Gøteborg
Nordlek 2009 Lahti
Nordlek 2012 Steinkjer
Nordiske folkedansstemne - oversikt

Norges Musikkhøgskole i Oslo
Noregs Ungdomslag - Styra
Noregs Ungdomslag - Årsmøte og stemne
Noregs Ungdomslag - Stemnetalarar
Noregs Ungdomslag - Skrivarar/generalsekretærar

Norsk folkemusikkfond  
NU-stemnet, Asker 2001 - mange bilete
   
Nyheter  - førstesida 

Nyheter - litt eldre

O
Ole Bull Akademiet
 
"Om vor folkemusik" artikkel frå 1861
Opplæring
 
Opplæringsmateriell
i folkedans og folkemusikk
Organisasjonar

Oslo-kappleiken 2000  
Oslokappleiken 2001 - bilete
Oslo-kappleiken 2002 - bilete
Oslo-kappleiken 2002 - reslultatliste
Oslo-kappleiken 2004 - bilete
 
Oslo-kappleiken 2005 - bilete
Oslo-kappleiken 2006 - bilete
Oslo Songdanslag

P
Personar, bunadarbeid
 
Personar, folkedans
 
Personar, folkemusikk
 
Plater - folkemusikk/vokalt/gamaldans 

Plater - NRK sin CD-serie

Plateselskap
 
Playford-dansar - kva er det?
Profilar, folkedans  
Profilar, folkemusikk
Profilar, oversikt

R
Rettleiing i dans (stildans/songdans/turdans/bygdedans)
Rff-senteret
 
Rådet for Folkemusikk og Folkedans
 
Rff-prisen  
Rff, tildeling av tiltaksmidlar og støtte til formidling, 2001

Rff, tildeling av tiltaksmidlar og støtte til formidling, 2002

Rundsnuen, danselag

Rørosmarkna'n 2002 - bilete frå dans og folkeliv

S
Sagaprisen
 
Schous Kulturbryggeri - opningskonsert
Selstreffprisen  
Sideansvarleg
 
Sogn og Fjordaneringen - Leikarring

Songdansen i Nordlandi (Innleiinga)
av Hulda Garborg
Songdansen veks fram
Songdanssida
Songdansseminaret i NU 2002
Spelemannsprisen  
Spelemannsprisen for folkemusikk
Spelemenner - oversiktsartikket frå 1921 av Rikard Berge
Spelemenn - profilar 
Spelemenn- profilar oversikt
Slåttehistorier

Slåttenamn
Stadsmusikantar - utdrag frå "Christianias Theaterhistorie" av H.J. Huitfeldt av 1876.
Stemne
 
Stildansseminar Symra, Kleppen 2001
 
Stildanssida
Stildans - materiell (rettleiingar, musikk, video etc)
Stildans - Playford-dansar
Stordansviser

Støtteordningar  
Søkeside  
Symra sin hausttur til Ringsaker 2008
Symra sitt oktoberball 2001
Symra sin tur til USA 2008
Symra - Leikarringen Symra i Oslo

T
Telemarkfestivalen 2000
 

U

V
Vestafolk, premiere  2001

W

Y

Ø

Å
Årbok for Norsk folkemusikk
- Innhald i årbøkene 
Åsengfløyte-prisen
Åtte Potte - konsert 2001 - mange bilete